گواهی نامه های توسعه پایدار Sustainable Development

الف) گزارش توسعه پایدار ESG

شرکت ACS W3  که دارای گواهی اعتبار بخشی Licensed Assurance Provider از سازمان بین المللی AccountAbility در تهیه گزارشات پایداری Sustainability Reporting می باشد ؛ تنها نهاد با مجوز بین المللی برای ارزیابی موسسات ایرانی و شناسایی میزان انطباق با شاخص ها و اهداف توسعه پایدار می باشد. برای اطلاعات بیشتر از الزامات گزارش پایداری اینجا کلیک کنیدگزارش ESG (icsiran.com)و برای مشاهده جزییات تایید صلاحیت ما و مجوز ما اینجا کلیک کنید:گزارش‌ پایداری sustainability (icsiran.com)

ب) گواهی نامه های توسعه پایدار
گواهی ایزو ۲۶۰۰۰ مسئولیت اجتماعی :یک استاندارد بین المللی است که دستورالعمل هایی را برای مسئولیت اجتماعی ارائه می دهد. این برای کمک به سازمان ها در هر نوع و اندازه ای طراحی شده است تا با پرداختن به مسائل اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به شیوه ای مسئولیت پذیر اجتماعی عمل کنند. در صنایع غذایی استاندارد راهنمای ایزو ۲۶۰۳۰  مسئولیت اجتماعی در زنجیره غذایی نیز مورد ارزیابی و ممیزی قرار می گیرد.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: ایزو ۲۶۰۰۰، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ (icsiran.com)

گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ مدیریت انرژی: ایزو ۵۰۰۰۱ یک استاندارد بین المللی برای سیستم های مدیریت انرژی (EnMS) است که توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) توسعه یافته است. این یک رویکرد سیستماتیک برای سازمان ها برای ایجاد، پیاده سازی، حفظ و بهبود مستمر عملکرد انرژی خود ارائه می دهد که منجر به افزایش بهره وری انرژی، کاهش هزینه های انرژی و بهبود پایداری محیطی می شود. با آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ می توان به گواهی ایزو و با رویکرد مدیریت انرژی؛ مراحل ممیزی ایزو برای دریافت گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ را سپری و از ACS کانادا گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ را اخذ نمایید.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید:استاندارد سیستم ایزو مدیریت انرژی | خانه ایزو ایران (icsiran.com)

آموزش و مشاوره استاندارد حاکمیت سازمانی ایزو ۳۷۰۰۰: استاندارد ایزو ۳۷۰۰۰ یکی از استانداردهای مهم در زمینه حاکمیت سازمانی Corporate Governance است که برای تمام انواع سازمان‌ها، بدون توجه به نوع، اندازه، مکان، ساختار یا هدف، قابل اجرا است. این استاندارد اصول و رهنمودهای کلانی را ارائه می‌دهد که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بهبود‌های مهمی در حاکمیت و مدیریت داخلی خود اعمال کنند.با توجه به اهمیت حاکمیت سازمانی Corporate Governance و اجرای استاندارد ایزو ۳۷۰۰۰، ما در شرکت آ سی اس؛ به عنوان یک شرکت پیشرو در ایران؛ خدمات آموزشی و مشاوره‌ای مبتنی بر این استاندارد را ارائه می دهیم. این خدمات شامل آموزش نحوه پیاده‌سازی استاندارد، ارزیابی حاکمیت و مدیریت ریسک، تدوین سیاست‌ها و فرآیندهای حاکمیتی، و آموزش کارکنان مرتبط با حاکمیت می‌شود.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید:حاکمیت سازمانی Corporate Governance (icsiran.com)

آموزش و مشاوره استاندارد سیستم مبارزه با رشوه  ایزو ۳۷۰۰۱:بصورت مستمر سالیانه بیش از ۱ تریلیون دلار رشوه پرداخت میشود که دارای عواقب فاجعه بار در مواردی همچون کاهش کیفیت زندگی، افزایش فقر و رفع اعتماد عمومی به دنبال دارد. تلاش های بیشمار صورت گرفته در سطح ملی و بین المللی برای مقابله با رشوه خواری منجر شد تا سازمان بین المللی ISO ، استاندارد جدیدی را برای کمک به سازمان ها در برابر رشوه خواری و ترویج فرهنگ تجاری اخلاقی تدوین نماید. آ سی اس با آموزش و مشاوره استقرار استاندارد ایزو ۳۷۰۰۱ ؛ سیستم مدیریت رشوه در ایجاد، اجرا ، حفظ، بررسی و بهبود سیستم مدیریت رشوه را همراهی می نماید.ایزو ۳۷۰۰۱ (icsiran.com)

آموزش و مشاوره استاندارد ایزو ۳۷۰۰۲ : استاندارد ایزو ۳۷۰۰۲ یک استاندارد مهم در زمینه سیستم‌های مدیریت افشا (Whistleblowing) است که الزامات و رهنمودهای مرتبط با پیاده‌سازی و حفظ یک سیستم مدیریت افشاگری در سازمان را مشخص می‌کند. این استاندارد به تمام انواع سازمان‌ها بدون توجه به اندازه، طبیعت، یا پیچیدگی آنها اعمال می‌شود.ما در شرکت آ سی اس؛ به عنوان یک شرکت پیشرو در ایران؛ خدمات آموزشی و مشاوره‌ای مبتنی بر این استاندارد را ارائه می دهیم. این خدمات شامل آموزش نحوه پیاده‌سازی استاندارد، ارزیابی و مدیریت ریسک، تدوین سیاست‌ها و فرآیندهای ، و آموزش کارکنان مرتبط با سیستم مدیریت افشاگری WMSمی‌شود.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: سیستم‌های مدیریت افشا (icsiran.com)

گواهی نامهECO-Design :این گواهی به محصولی اعطا می شود که به گونه ای طراحی و توسعه یافته که تأثیرات زیست محیطی آنها را در طول دوره عمر به حداقل برساند. این گواهینامه معمولاً شامل ارزیابی عملکرد زیست محیطی محصول در زمینه بهره وری انرژی، مصرف منابع و کاهش انتشار است. این استاندارد تولیدکنندگان را تشویق می کند تا محصولی را طراحی کنند که از نظر زیست محیطی پایدار تر (Sustainable) باشند.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: طراحی سبز؛ Ecodesign ؛ ایزو ۱۴۰۰۶ (icsiran.com)

گواهی نامهECO-Friendly: گواهینامه دوستدار محیط زیست فرآیندی است برای ارزیابی و تأیید محصولات یا خدماتی که در مقایسه با همتایان خود تأثیر کمتری بر محیط زیست دارند. این ممیزی ممکن است جنبه های مختلف زیست محیطی مانند کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، صرفه جویی در آب، بهره وری انرژی، منابع پایدار مواد و کاهش ضایعات را پوشش دهد.

ارزیابی بانک سبز؛ ارزیابی Green Banking هر کدام از ما ، حتی اگر فقط یک بار از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کرده باشیم ، این نکته را به خوبی دریافته ایم که این نوع از بانکداری سبب صرفه جویی در وقت و هزینه افراد می شود.بانکداری سبز این روزها به یکی از جدیدترین روندهای بانکداری در جهان تبدیل شده است. به نظر می رسد در شرایطی که چاپ اسکناس در کشور به میلیاردها در سال رسیده و از سوی دیگر تبلیغات  وسیع اما بی نتیجه ای برای استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور انجام می شود، جلب توجه هموطنان به آثار مثبت زیست محیطی بانکداری الکترونیکی، سبب ایجاد انگیزه در آنان برای استفاده از این خدمات خواهد شد. شرکت آی سی اس امکان ارزیابی بانک سبز؛ ارزیابی Green Banking و ارائه گزارش و صدور گواهی ارزیابی بانکداری سبز از نهاد صدور گواهی ACS کانادا را دارد.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: ارزیابی بانک سبز؛ ارزیابی Green Banking (icsiran.com)

گواهی تاییدیه نظارت بر آب (IWSS) :این استاندارد چارچوبی را برای شرکت ها و سازمان ها فراهم می کند تا منابع آبی را به شیوه ای پایدار و از نظر اجتماعی مدیریت کنند. ممیزین ACS موارد ۷ گانه شامل ۱-ارزیابی زمینه(چالش ها و فرصت های مرتبط با آب) ، ۲-اهداف قابل اندازه گیری نظارت بر آب ، ۳-تعادل آبی منابع و مصارف آب از جمله برداشت، مصرف و تخلیه،۴- ارزیابی ریسک، ۵-حکمرانی آب، ۶-تعامل با ذینفعان و ۷-بهبود مستمر را ارزیابی خواهند نمود.مدیریت آب، گزارش ESG، توسعه پایدار، آموزش توسعه پایدار (icsiran.com)

جوایز سبز: این گواهی نامه با هدف تشویق سازمان ها و شرکتها به تعهد به اجرای اهداف توسعه پایدار Sustainability Development صادر می شود. جوایز سبز نوعی قدردانی یا جایزه است که به شرکتها، سازمانها یا افرادی اعطا میشود که مراقبتهای زیست محیطی برجسته، شیوه های پایداری Sustainability و مسئولیت اجتماعی شرکتها را نشان داده‌اند.

گواهی نامه ECO-School:هدف این برنامه توانمند سازی دانش آموزان برای تبدیل شدن به عوامل تغییرات مثبت برای محیط زیست در مدرسه و در جامعه است. این برنامه چارچوب و راهنمایی برای مدارس فراهم می کند تا در جهت پایداری Sustainability با تمرکز بر ۹ حوزه کلیدی: انرژی، آب، زباله، تنوع زیستی، محوطه مدرسه، زندگی سالم، حمل و نقل، شهروندی جهانی، و تغییرات آب و هوایی تلاش کنند.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: گواهی ECO-School؛ مدرسه سبز (icsiran.com)

گواهی نامه رستوران سبز Green Restaurant: رستوران سبز یک برنامه است که با به حداقل رساندن تأثیرات محیطی، پایداری Sustainability و شیوه های سازگار با محیط زیست را در تمام جنبه های عملیات رستوران در اولویت قرار می دهد، شامل تامین مواد اولیه محلی و ارگانیک، کاهش ضایعات از طریق کمپوست سازی و بازیافت، صرفه جویی در انرژی و آب، استفاده از محصولات پاک کننده غیر سمی.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید:رستوران سبز؛ کترینگ سبز (icsiran.com)

هتل های سبز Green Hotels یا هتل های سازگار با محیط زیست Eco-Friendly :هدف به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی خود و ارتقای پایداری Sustainability در جنبه های مختلف عملیات هتل داری می باشد. برخی از الزامات برای هتل های سبز شامل استفاده از سیستم‌های روشنایی صرفه‌جوی در مصرف انرژی، بهینه‌سازی سیستم‌های HVAC، نصب لوازم و تجهیزات کم‌مصرف انرژی، تشویق به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در میان کارکنان و مهمانان؛ اجرای اقداماتی مانند شیرآلات کم جریان، توالت و دوش، صرفه جوی در مصرف آب؛ شیوه های مدیریت پسماند موثر و استفاده از بسته بندی و مواد پاک کننده سازگار با محیط زیست است؛ هتل های سبز بر روی شیوه های غذا و نوشیدنی پایدار تمرکز می کنند؛ از عایق‌بندی و تهویه مناسب برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی استفاده می کنند؛ و در نهایت هتل های سبز به طور فعال با جامعه برای ارتقای پایداری تعامل دارند.ارزیابی وصدورگواهینامه هتل‌ سبز Green Hotel یا هتل همگام با طبیعت توسط ACS کانادا – (icsiran.com)

استاندارد های ایمنی و بهداشت شغلی و توسعه پایدار: برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: ایزو ۴۵۰۰۱ و گزارش ESG (icsiran.com)

استاندارد های ایمنی و بهداشت مواد غذایی و توسعه پایدار: برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: ایزو ۲۲۰۰۰ ؛ گزارش ESG (icsiran.com)