نفت و گاز و پتروشیمی ISO 29001

توضیحاتی در مورد ایزو ۲۹۰۰۱:

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مایعات و گازهای خطرناکی را از طریق فرآیندهای گوناگون، فرآوری، حمل و نگهداری می نماید.

ملاحظات مربوط به ایمنی کارکنان و ایمنی جامعه ،‌ حفاظت از محیط زیست و تداوم حیات سازمان (حفظ درآمد برای سازمان و تجارت ملی)، درجه بالایی از انسجام عملیاتی را برای این‌گونه صنایع طلب می‌کند.

عنصری کلیدی در تضمین مناسب بودن محصولات و کالاهای در حال عرضه شدن به این سازمان‌ها،‌ سیستم مدیریت کیفیت مورد استفاده توسط عرضه‌کنندگان کالاها و قطعات و پیمانکاران خدمات می‌باشد.

تجربه ویرایش‌های پیشین API-Q1 ثابت نمود که الزاماتی علاوه بر الزامات مندرج در استاندارد

ISO 9001، برای تضمین کیفیت کالاها و قطعات و خدمات ارائه شده از جانب این سازمان‌ها، که ضمنا” تداوم داشته و بعد جهانی داشته باشد،‌ مورد نیاز است که در استاندارد ایزو 29001موارد فوق پیش‌بینی شده است.

الزامات این استاندارد به تفصیل به نیازمندیهای ویژه طراحی، توسعه ، تولید نصب و خدمات پس از فروش کالاها و خدمات می‌پردازد.

برخی خصوصیات این استاندارد:

– اولین استاندارد مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی وگاز طبیعی که سازمان جهانی استانداردسازی (ISO) صدور و توسط کمیته فنی TC 76 (کمیته مواد و تجهیزات و سازه‌های دریائی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی) تهیه شده و جهت کامل کردن اجرای استاندارد ISO 9001 بوجود آمده است

– این استاندارد علاوه بر تضمین کیفیت محصولات، با هدف افزایش رضایت مشتریان تدوین شده است

– بکارگیری چرخه PDCA دمینگ در شناسایی و مدیریت بر فرآیندهای منجر به محصول یا خدمات

– تاکید بر پیشگیری از خطا و کاهش انحرافات و ضایعات در زنجیره تامین و ارائه دهندگان خدمات مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

– هدف از تدوین ISO 29001 پیشگیری از انجام ممیزی‌های مکرر صدور  گواهینامه بوده و رویکرد مشترکی در مورد سیستم مدیریت کیفیت برای صنایع نفت،‌ پتروشیمی و گاز طبیعی فراهم می‌آید

– این سیستم مدیریت کیفیت کلیه مشخصه‌های مرتبط با طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات مرتبط برای محصولات صنایع نفت ،‌پتروشیمی و گاز طبیعی را تعریف می‌کند

– برای عملکرد مطلوب در سیستم ISO 29001، کلیه تغییراتی که در استانداردهای صنعت نفت،‌ پتروشیمی و گاز طبیعی صورت می‌پذیرد به‌عنوان تغییرات اثرگذار شناسائی و در بازنگری مدیریت باید مورد بررسی و کارشناسی رسمی قرار گیرند

– اولین استاندارد مدیریت کیفیت صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد که در آن به نیازمندیهای تمیزی، نظافت و تعمیرات فضاهای مورد نیاز فرآیندهای تولید، صریحا” اشاره شده است.(کاربرد ۵S ژاپنی)

– اولین استاندارد مدیریت کیفیت است که در آن تلویحا” به (QFD ژاپنی) اشاره شده است

– اولین استاندارد مدیریت کیفیت که در آن الزام به تجزیه و تحلیل عدم انطباقات میدانی در جهت رضایتمندی مشتری صورت می‌گیرد

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه ISO 29001 با ما تماس بگیرید.