محصولات طبیعی Natural

شرح

محصولات طبیعی محصولات با طعم وکیفیت خوب و عاری از بقایی مواد شیمیایی مصنوعی هستند که در مناطق اقلیمی دارای شرایط خاص تولید می شوند از جمله گیاهان دارویی. در تولید این محصولات به دلیل ویژگی های اقلیمی، شرایط خاص اکولوژی مانند مناطق دیم، مرتع، جنگل و عدم دسترسی به مواد شیمیایی، به صورت معمول از هیچ گونه نهاده های شیمیایی در طول سال های مدید استفاده نشده است. این محصولات معمولا در قالب استاندارد ” موقعیت جغرافیایی ” و ارگانیک گواهی می شوند. صدور گواهی محصولات طبیعی Natural در بخش های مختلف قابل اجرا می باشد از جمله مزارع، باغات، صنایع تولید نهاده های کشاورزی، صنایع تولید داروهای گیاهی و آرایشی بهداشتی، صنایع تولید مواد غذایی و خوراکی یا صنایع تبدیلی. انجام کلیه مراحل فعالیتها و صدور گواهینامه در زمان محدود (حداکثر ۳۰ روز کاری و در صورت انطباق نتایج آزمایشات) انجام میشود.

مزایا  اخذ گواهینامه محصول طبیعی

  • اطمینان خاطر به تولید کننده از نظر مقایسه با مقررات تعیین شده در تولید محصول طبیعی.
  • دریافت کنندگان گواهینامه از مزایای حضور در بازارهای بین المللی برخوردار می شوند.
  • اطمینان خاطر به مشتریان از طریق درج آرم و لوگوی مراجع صدور گواهی بر روی محصولات.
  • اختصاص کد خاص و درج نام تولید کننده در لیست تولیدکنندگان دارنده گواهی محصول جهت ردیابی بین اللملی تا پایان اعتبار گواهینامه در سایت USAS.

 

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهی نامه محصولات طبیعی، با ما تماس بگیرید.