گواهینامه های ایزو مدیریت و کیفیت

گواهی نامه های ۱۷ گانه حوزه مدیریت و کیفیت
۱-گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱– سیستم مدیریت کیفیت: این استاندارد با هدف ارائه چارچوبی ‌به سازمان ها برای ارائه کیفیت یکنواخت و همیشگی محصول، برآورده کردن انتظارات مشتری، ایجاد بهبود مستمر، مدیریت اثربخش ریسک‌ها و اخذ گواهی نامه و کسب مزیت رقابتی در بازار است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید:ایزو ۹۰۰۱، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ (icsiran.com)
۲- گواهی نامه ایزو ۲۹۰۰۱ – ویژه نفت ‌‌گاز و‌پتروشیمی: هدف ایجاد یک سیستم مدیریت کیفی است که کیفیت، ایمنی و قابلیت اطمینان یکنواختی را در زنجیره تامین بخش نفت و گاز تضمین کند. همچنین افزایش رضایت مشتری، بهبود کارایی فرآیند، مدیریت ریسک ها و ارتقای بهبود مستمر در زمینه خاص صنعت نفت و گاز از اهداف ایزو ۲۹۰۰۱ است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: ایزو ۲۹۰۰۱؛ گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ (icsiran.com) و همچنین اینجا را کلیک کنید: گواهی نامه ایزو ٢٩٠٠١ (icsiran.com)
۳- گواهی نامه ایزو ۱۰۰۰۴ سیستم پایش رضایت مشتری: ضایت مشتری یکی ار رموز ماندگاری سازمان ها است. هدف اصلی این راهنمای ایزو ، ارائه رهنمودهایی برای پایش ، نظارت و اندازه گیری دائمی رضایت مشتری در سازمان است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: ایزو ۱۰۰۰۴ ؛ گواهی ایزو ۱۰۰۰۴؛ آموزش ایزو (icsiran.com)
۴- گواهی نامه ایزو ۱۰۰۰۲ سیستم بررسی شکایت مشتری: عدم ایجاد یک سیستم برای پیگیری شکایت مشتری منجر به افزایش شکایات و صدمه جبران ناپذیر به برند و اعتبار سازمان می شود.هدف اصلی این راهنما ایزو ایجاد یک سیستم کارا برای ارتباط با مشتری و شکایت وی می باشد.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: ایزو ۱۰۰۰۲؛ گواهی ایزو ۱۰۰۰۲؛ آموزش ایزو (icsiran.com)
۵-گواهی ایزو ۳۰۴۰۱ – سیستم مدیریت دانش: هدف این استاندارد ایزو ارائه دستورالعمل ها و الزامات برای استقرار، پیاده سازی، حفظ و بهبود یک سیستم مدیریت دانش موثر (KMS) است. همچنین کمک به سازمان‌ها برای مدیریت مؤثر دارایی‌های دانش، افزایش اشتراک و همکاری دانش، جذب و حفظ دانش ارزشمند، و تقویت نوآوری و یادگیری مستمر در سازمان است. ایزو ۳۰۴۰۱ از سازمان ها در استفاده از سرمایه فکری خود برای دستیابی به اهداف و کسب مزیت رقابتی حمایت می کند.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: مدیریت دانش (icsiran.com)
۶-گواهی ایزو ۲۲۳۱۶ – تاب آوری سازمانی: این راهنمای ایزو ، اصولی را برای درک، پیاده سازی و بهبود تاب آوری در سازمان ها ارائه می دهد. هدف ایزو ۲۲۳۱۶، کمک به سازمان ها در توسعه یک رویکرد جامع و پیشگیرانه برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک ها و فرصت هایی است که می تواند بر توانایی آنها برای دستیابی به اهدافشان تأثیر بگذارد. ایزو ۲۲۳۱۶ بر اهمیت ایجاد انعطاف پذیری در تمام سطوح یک سازمان از جمله رهبری، فرهنگ، فرآیندها و منابع تاکید دارد. این به سازمان‌ها کمک می‌کند تا برای شوک های غیرمنتظره آماده شوند و با آن سازگار شوند، توانایی خود را برای بازیابی از بحران‌ها بهبود بخشند و در نهایت انعطاف‌پذیری و پایداری بلندمدت خود را افزایش دهند.
۷-گواهی ایزو ۲۲۳۰۱– سیستم مدیریت تداوم کسب ‌کار: برای اطمینان از اینکه سازمان توانایی واکنش موثر و توان بازیابی خود در مقابل حوادث مخرب، مانند بلایای طبیعی، شکست های تکنولوژیکی، یا سایر رویدادهای پیش بینی نشده را داشته باشد ، استاندارد ایزو ۲۲۳۰۱ الزاماتی را تعیین نموده که شامل چارچوبی برای شناسایی تهدیدهای بالقوه، ارزیابی تأثیر آنها، توسعه استراتژی هایی برای کاهش خطرات، و کاهش ریسک از طریق ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک در برنامه ریزی تداوم کسب و کارمی باشد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید:ایزو ۲۲۳۰۱؛ گواهی ایزو ؛ آموزش ایزو (icsiran.com) و همچنین اینجا را کلیک کنید: گواهی ایزو ۲۲۳۰۱؛ آموزش ایزو (icsiran.com)
۸-گواهی ایزو ۳۰۲۰۱ – سیستم‌ مدیریت منابع انسانی : سازمان‌ها می‌توانند از ایزو ۳۰۲۰۱ برای جذب، توسعه و استقرار سرمایه‌های انسانی کارآمد و مؤثر استفاده نمایند. الزامات جذب، توسعه و بکارگیری سرمایه انسانی و رفتار بهتر با پرسنل را توصیه می نماید. ایزو ۳۰۲۰۱ به سازمان ها کمک می کند تا سیستم مدیریت منابع انسانی با اهداف استراتژیک سازمان هماهنگ شود.
۹-گواهی ایزو ۱۹۶۰۰ – سیستم مدیریت انطباق: ایزو ۱۹۶۰۰ برای کمک به سازمان‌ها برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت تعهدات مربوط به انطباق با قوانین، مقررات و سایر الزامات قانونی طراحی شده است.ایزو ۱۹۶۰۰ بر اهمیت ایجاد فرهنگ انطباق، تعریف نقش ها و مسئولیت ها، انجام ارزیابی ریسک انطباق، اجرای کنترل ها و اقدامات، فرآیندها، ارتباطات، آموزش، نظارت و گزارش ، تاکید دارد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: ایزو ۱۹۶۰۰؛ آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو (icsiran.com) و همچنین اینجا را کلیک کنید: ایزو؛ گواهی ایزو؛ ایزو ۱۹۶۰۰ (icsiran.com)
۱۰- گواهی ایزو ۲۲۴۸۳ – مدیریت کیفیت در هتل داری: یکی از خواست های مراجع استاندارد کشورها در سراسر دنیا تدوین استاندارد کیفیت هتل داری بوده است .از آنجاییکه در صنعت هتل داری ما با استانداردهای متفاوت گاه متناقض بدلیل تعریف گروه های مرجع هتل داری در دنیا ( بیشتر امریکایی و اروپایی) روبرو بوده ایم، تدوین این استاندارد که الزامات کیفی هتل ها را تعیین می کند می تواند راهگشای پراکندگی استاندارد کیفیت هتل داری باشد. در این استاندارد، برای سطوح اصلی فرایندهای هتل و مراکز اقامتی الزاماتی تدوین گردیده که اجرای جهانی آن می تواند در ارائه خدمات در صنعت توریسم یکنواختی پدید آورد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: ایزو ۲۲۴۸۳، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)
۱۱-گواهی ایزو ۳۷۰۰۱ – سیستم مدیریت ضد رشوه: این استاندارد ، دستورالعمل ها و الزاماتی را برای ایجاد، پیاده سازی، حفظ و بهبود یک سیستم مدیریت موثر ضد رشوه (ABMS) فراهم می کند. این استاندارد برای کمک به سازمان‌ها در پیشگیری، شناسایی و رسیدگی به خطرات مرتبط با رشوه و ترویج فرهنگ صداقت و شفافیت طراحی شده است. با اجرای ایزو ۳۷۰۰۱ ، سازمان ها می توانند تعهد خود را به شیوه های ضد رشوه خواری نشان دهند، خطر رشوه خواری را کاهش دهند و شهرت و اعتبار خود را افزایش دهند. این استاندارد چارچوبی را برای سازمان ها فراهم می کند تا از رشوه خواری جلوگیری کرده و به آن رسیدگی کنند و از رفتار تجاری اخلاقی و رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشگیری از رشوه اطمینان حاصل نمایند. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: استاندارد ایزو ISO 37001 | خانه ایزو ایران (icsiran.com)
۱۲-گواهی ایزو ۵۶۰۰۲ – سیستم مدیریت نوآوری:هدف این استاندارد کمک به سازمان ها در توسعه یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت فعالیت های نوآورانه و افزایش قابلیت های نوآوری است ، همچنین چارچوبی برای مدیریت موثر فرآیندهای نوآوری، شناسایی فرصت ها و پرورش فرهنگ نوآوری ارائه می دهد.استاندارد ایزو ۵۶۰۰۲ در مورد جنبه‌های مختلف مدیریت نوآوری، از جمله توسعه استراتژی، رهبری و تعهد، منابع و قابلیت‌ها، تولید و انتخاب ایده، مدیریت پروژه، اندازه‌گیری و ارزیابی، و یادگیری از تجربیات راهنمایی ارائه می نماید.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۵۶۰۰۲ (icsiran.com)
۱۳- گواهی ایزو ۴۴۰۰۱ – سیستم مدیریت روابط تجاری: راهنما و چارچوبی را برای سازمان ها فراهم می کند تا روابط تجاری را با سایر نهادها مانند شرکا، تامین کنندگان، مشتریان و ذینفعان ایجاد و بهبود بخشند.عناصر کلیدی یک سیستم مدیریت روابط تجاری، از جمله رهبری و تعهد، توسعه استراتژی، ایجاد رابطه، شیوه های کاری مشترک، ارزیابی عملکرد، مدیریت ریسک و بهبود مستمر را تشریح می کند. با دریافت گواهی ایزو ۴۴۰۰۱ ؛ سازمان می تواند توانایی خود را برای همکاری موثر با نهادهای خارجی افزایش داده و بهبود همکاری، کاهش تضادها، افزایش کارایی را در بر دارد.
۱۴- گواهی ایزو ۳۸۳۴ – الزامات کیفی جوشکاری : الزامات کیفی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی ومدیریت کیفیت جوشکاری را تعیین می کند. با تعریف کنترل‌ها و رویه‌های لازم در طول فرآیند جوشکاری، چارچوبی برای دستیابی به کیفیت جوش یکنواخت و قابل اعتماد فراهم می آورد. برای صنایع و بخش‌های مختلفی که جوشکاری فرآیندی حیاتی است، مانند تولید، ساخت و ساز و مهندسی کاربرد دارد. این استاندارد به سازمان ها کمک می کند تا اطمینان حاصل کنند که عملیات جوشکاری توسط پرسنل واجد شرایط و با استفاده از روش ها و تجهیزات مناسب انجام می شود.
۱۵- گواهی ایزو ۲۱۰۰۱– سیستم مدیریت کیفیت مراکز آموزشی:این استاندارد الزاماتی را برای استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت آموزشی ارائه می دهد. جنبه های مختلف مدیریت سازمان آموزشی را پوشش می دهد، از جمله رویکرد یادگیرنده محور شامل شناسایی نیازها، انتظارات و اهداف یادگیرندگان ؛پرداختن به مدیریت منابع، توسعه شایستگی، زیرساخت، و خدمات پشتیبانی برای تسهیل آموزش و یادگیری موثر؛ تعریف و اجرای برنامه های آموزشی، تدوین برنامه درسی، روش های تدریس، ارزشیابی و فرآیندهای ارزشیابی برای اطمینان از کیفیت آموزش. ایزو ۲۱۰۰۱ برای طیف وسیعی از موسسات آموزشی از جمله مدارس،دانشگاه های علمی کاربردی ، موسسات آموزشی زبان ، دانشگاه ها، مراکز آموزشی و سایر سازمان هایی که در ارائه خدمات آموزشی دخیل هستند، قابل اجرا است.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید:ایزو ۲۱۰۰۱؛ ایزو مرکز آموزشی (icsiran.com)
۱۶- گواهی ایزو ۲۹۹۹۳- یک استاندارد بین المللی است که الزامات خدمات آموزشی (به غیر از آموزش های تحصیلی) را مشخص می کند. این استاندارد چارچوبی را برای سازمان‌هایی فراهم می‌کند که برنامه‌ها و خدمات آموزشی را ارائه می‌کنند، مانند موسسات آموزشی، مراکز مربیگری،آموزش فنی و حرفه‌ای؛ آموزش درون شرکتی و سایر مؤسسات آموزشی.این خدمات شامل تمامی خدمات آموزشی ارائه شده توسط یک ارائه دهنده خدمات یادگیری (LSP) است که خود فراگیران دریافت می کنند. ویژگی های کلیدی این نوع خدمات این است که اهداف یادگیری تعریف می شود و سپس خدمات ارزیابی می شوند و شامل تعامل با یادگیرنده می شوند. یادگیری می تواند حضوری، با واسطه فناوری یا ترکیبی از هر دو باشد. ایزو ۲۹۹۹۳برای مدارس، کالج ها و دانشگاه ها کاربرد ندارد.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: آموزش ایزو؛ گواهی ایزو؛ ایزو ۲۹۹۹۳ (icsiran.com)
۱۷- گواهی ایزو۵۵۰۰۰– یک استاندارد بین المللی است که دستورالعمل هایی را برای مدیریت دارایی ارائه می دهد. این اصول، الزامات، و بهترین شیوه ها برای مدیریت موثر و کارآمد دارایی های فیزیکی در طول چرخه عمر آنها را تشریح می کند. با پیاده سازی ایزو۵۵۰۰۰، سازمان ها می توانند به یک رویکرد سیستماتیک و ساختار یافته برای مدیریت دارایی دست یابند. این استاندارد چارچوبی را برای سازمان ها فراهم می کند تا مدیریت دارایی را با اهداف استراتژیک خود هماهنگ کنند، عملکرد دارایی را بهینه کنند، خطرات را کاهش دهند و فرآیندهای تصمیم گیری را تقویت کنند. این به سازمان ها کمک می کند تا شیوه های مدیریت دارایی خود را بهبود بخشند، به صرفه جویی در هزینه دست یابند، کارایی عملیاتی را افزایش دهند و ارزش و بازگشت سرمایه را از دارایی های خود به حداکثر برسانند. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید:ایزو۵۵۰۰۰؛ ایزو؛ آموزش ایزو؛ گواهی ایزو (icsiran.com)

برای دریافت خدمات ویژه صنایع نفت؛ گاز وپتروشیمی اینجا کلیک کنید:گواهی نفت؛ گواهی گاز ؛ گواهی پتروشیمی (icsiran.com)

برای دریافت گواهی نامه های صنایع غذایی اینجا کلیک کنید:گواهی ۲۲۰۰۰، گواهی HACCP ، گواهی GMP ، گواهی غذایی ،مدرک ایزو ، مدرک ۲۲۰۰۰ (icsiran.com)

برای دریافت گواهی نامه های بازرسی ارگانیک و کشاورزی و شیلاتی اینجا کلیک کنید:گواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)

برای دریافت گواهی نامه های  محصولات آرایشی و بهداشتی اینجا کلیک کنید:ایزو آرایشی؛ گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)

برای دریافت گواهی نامه های سبز و زیست محیطی اینجا کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای دریافت گواهی نامه های  مدیریت ایمنی و بهداشتی اینجا کلیک کنید:ایزو ۴۵۰۰۱ ، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)

برای دریافت گواهی نامه های IT اینجا کلیک کنید:ایزو؛ گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ممیزی ایزو؛ گواهی IT (icsiran.com)

برای دریافت گواهی نامه های توسعه پایدار اینجا کلیک کنید:توسعه پایدار، ایزو ۲۶۰۰۰؛ ایزو ۵۰۰۰۱ (icsiran.com)

برای دریافت خدمات گواهی استاندارد روسیه EAC اینجا کلیک کنید: صادرات روسیه؛ استاندارد روسیه؛ گواهی EAC؛ گواهی GOST (icsiran.com)

برای دریافت خدمات FDA امریکا اینجا کلیک کنید:ثبت FDA؛ گواهی FDA (icsiran.com)

در صورت نیاز به آموزش و یا دریافت گواهی نامه های سیستمی و فنی با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ در تهران تماس بگیرید.