گواهی ایزو ۵۶۰۰۲ و مدیریت نوآوری

ایزو ۲۷۷۰۱- PIMS
می 31, 2023
GMP
گواهی GMP شرایط وحیطه های تخصصی
ژوئن 5, 2023

گواهی ایزو ۵۶۰۰۲ و مدیریت نوآوری | Ics ایران

هدف استاندارد ایزو ۵۶۰۰۲ کمک به سازمان ها در توسعه یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت فعالیت های نوآورانه و افزایش قابلیت های نوآوری است ، همچنین چارچوبی برای مدیریت موثر فرآیندهای نوآوری، شناسایی فرصت ها و پرورش فرهنگ نوآوری ارائه می دهد.استاندارد ایزو ۵۶۰۰۲ در مورد جنبه‌های مختلف مدیریت نوآوری، از جمله توسعه استراتژی، رهبری و تعهد، منابع و قابلیت‌ها، تولید و انتخاب ایده، مدیریت پروژه، اندازه‌گیری و ارزیابی، و یادگیری از تجربیات راهنمایی ارائه می نماید. با آموزش ایزو ۵۶۰۰۲ می توان به گواهی ایزو و با رویکرد نو آوری؛ گواهی ایزو ۵۶۰۰۲ را اخذ نمایید.

مراحل اصلی پیاده سازی ایزو ۵۶۰۰۲ را می توان به صورت زیر خلاصه کرد

۱- تعهد مدیریت ارشدبا آموزش ایزو ۵۶۰۰۲ : مدیریت ارشد باید تعهد روشنی به نوآوری نشان دهد و اهداف و دامنه سیستم مدیریت نوآوری را تعیین کند.

۲- ایجاد خط مشی نوآوری: یک خط مشی نوآوری را ایجاد کنید که با اهداف و ارزش های استراتژیک سازمان همسو باشد. خط مشی باید رویکرد سازمان به نوآوری و تعهد آن به پرورش فرهنگ نوآوری را تعریف کند.

۳-شناسایی و مشارکت ذینفعان: ذینفعان داخلی و خارجی را که برای موفقیت سیستم مدیریت نوآوری حیاتی هستند، شناسایی کنید. آنها را در طول فرآیند درگیر کنید تا حمایت و مشارکت آنها را به دست آورید.

۴-ارزیابی قابلیت های نوآوری سازمان: ارزیابی اولیه از قابلیت های نوآوری سازمان، از جمله رویه ها، فرآیندها و منابع فعلی آن را انجام دهید. این ارزیابی به شناسایی نقاط قوت، ضعف و زمینه های بهبود کمک می کند.

۵-تهیه برنامه مدیریت نوآوری ایزو ۵۶۰۰۲ : بر اساس ارزیابی، یک برنامه دقیق تهیه کنید که اقدامات، منابع و جدول زمانی لازم برای اجرای موثر سیستم مدیریت نوآوری را مشخص می کند. این طرح باید به حوزه هایی مانند استراتژی نوآوری، تولید و انتخاب ایده، تخصیص منابع و سنجش عملکرد نوآوری بپردازد.

۶-ایجاد قابلیت های نوآوری: اجرای فرآیندها و فعالیت های لازم برای حمایت از نوآوری در سازمان. این ممکن است شامل ایجاد تیم های نوآوری، ارائه آموزش و آموزش، ایجاد سیستم های مدیریت ایده و ایجاد یک محیط کاری حمایتی باشد.

۷-نظارت و اندازه گیری عملکرد نوآوری: معیارها و شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs) را برای پیگیری پیشرفت و اثربخشی سیستم مدیریت نوآوری ایجاد کنید. به طور منظم عملکرد نوآوری را در برابر این معیارها بررسی و ارزیابی کنید تا زمینه های بهبود را شناسایی کنید.

۸-بهبود مستمر: فرهنگ بهبود مستمر را با بازنگری منظم سیستم مدیریت نوآوری ایزو ۵۶۰۰۲ ، شناسایی مناطق برای بهبود، و اجرای اقدامات اصلاحی در صورت نیاز، پرورش دهید. تشویق به یادگیری از موفقیت ها و شکست ها برای هدایت نوآوری مداوم.

۹- ارزیابی سیستم مدیریت نوآوری: می توان با ارزیابی آ سی اس و انجام مراحل دریافت گواهی ایزو و با رویکرد نو آوری؛ گواهی اپروال ایزو ۵۶۰۰۲ را از ACS Canada اخذ نمایید.CanadaCerts | Innovation management system

گروه وطن زرین اولین گروه طراحی و مهندسی در ایران است که سیستم مدیریت نوآوری را با موفقیت در سازمان خود آموزش داده و اجرایی نموده است.

گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است