استاندارد ایمنی مواد غذایی و سیستم HACCP

استاندارد-سیستم-های-مدیریت-ایمنی-مواد-غذایی
ایزو ۲۲۰۰۰
ژانویه 28, 2018
ارزیابی و صدور گواهی نامه ساختمان سبز توسط ACS کانادا
آوریل 28, 2020

استاندارد ایمنی مواد غذایی و سیستم HACCP | Ics ایران

سیستم-HACCP

سیستم HACCP به عنوان یکی از مبنائی ترین استانداردهای سیستمی ایمنی و بهداشتی مواد غذایی در دنیا مطرح است

حوزه ی ممیزی داخلی سیستم HACCP-ISO 22000

از آنجائیکه سیستم HACCP به عنوان یکی از مبنائی ترین استانداردهای سیستمی ایمنی و بهداشتی مواد غذایی از سال ۱۹۶۹ در دنیا مطرح بوده است و یکی از الزامات پایه ای HACCP (درگام یازدهم / اصل ششم) تصدیق (Verification) می باشد که در مطالعه دقیق خواسته صدیق به امر investigation (تحقیق و رسیدگی ) در سالهای دور و در دو دهه اخیر به ممیزی داخلی توجه ویژه ای می گردد.

در ممیزی داخلی HACCP یا ISO 22000 (استاندارد ایمنی مواد غذایی ) به حوزه های ذیل توجه ویژه شود :

۱- الزامات GMP

ممیزی داخلی الزامات فضا ، طراحی و ساخت کارخانجات مواد غذایی و یا مراکز عرضه مواد غذاییآموزش GMP؛ گواهی GMP (icsiran.com)

۲- الزامات پیش نیازی 

کلیه الزامات پیش نیازی حوزه ایمنی مواد غذایی (ISO 22000) باید در حین ممیزی داخلی مورد سئوال قرار گیرند شامل :

  • بهداشت فردی
  • C&D( دستشو ، نظافت ، ضد عفونی ) سطوح و دستگاه ها و تجهیزات
  • GDP (سیستم توزیع محصول )
  • GSP ( سیستم انبارش محصول ) باشد . در گام ششم و هفتم باید نحوه تعیین CCPها از طریق روش های مدیریت ریسک تعیین گردد.
  • PM ( تعمیرات و نگهداری)
  • آموزش بهداشتی
  • خرید و ارزیابی تامین کنندگان
  • کنترل آفات
  • مدیریت پسماند و زباله

۳- طرح HACCP

طرح HACCP هر محصول در هنگام ممیزی داخلی ، ۸ مورد سئوال قرار گیرد . هر طرح HACCP شامل ۱۲ گام HACCP (از گام اول تا گام ۱۲) در گام ششم و هفتم باید نحوه تعیین CCP ها از طریق روش های مدیریت ریسک تعیین گردد. مدیریت ریست در روش های استاندارد مدیریت ریسک به تفصیل قید گردیده است .

عموماَ مدیریت ریسک با دو خواسته تعیین شدت و احتمال وقوع خطر محاسبه می شود . از آنجائیکه ارزیابی ریسک در تعیین CCP بسیار مهم است لذا در ممیزی داخلی باید توجه ویژه ای به نحوه تعیین CCP نمود.

ممیز داخلی سیستم ISO 22000/HACCP باید توانایی و تبحر کافی در ارزیابی ریسک و تعیین CCP داشته باشد . اشتباه در تعیین CCP منجر به هزینه اضافی در سازمان می گردد لذا از طریق ممیزی داخلی می توان طرح های HACCP را تصدیق نمود.

ممیز داخلی باید به امور سیستمی هر سازمان مسلط باشد ، امور سیستمی عموماَ از الزامات کنترل مستندات ، کنترل سوابق ، محصول نامنطبق ، کالیبراسیون ، آموزش ، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت تشکیل می گردد.

ممیز داخلی به طور کامل مراحل ممیزی داخلی ISO 22000/HACCP را تسلط داشته و نحوه تدوین برنامه ریزی ، تهیه سئوالات چک لیست ممیزی داخلی ، خواسته های جلسه افتتاحیه Opening meeting و خواسته های جلسه اختتامیه Closing meeting و از همه مهمتر نحوه شناسایی CAR (عدم انطباقات و طبهق بندی اصلی / فرعی / مشاهده) را بطور صحیحی بداند.

در حوزه ممیزی داخلی شناخت عدم انطباق و شناخت نوع عدم انطباق (Major-Minor) بسیار اساسی است و اینکه چه راه حل هایی برای تفکیک هر یک وجود دارد .

در حوزه ممیزی داخلی رعایت اصول روانشناسی ارتباطات و اصول رفتاری بسیار حائز اهمیت می باشد و افراد توانمند در حوزه ارتباطا ت دارای موفقیت بیشتری در حوزه ممیزی داخلی هستند . اصول پوشش فردی ، اصول برقراری ارتباط ، اصول ارتباط چشمی با ممیزی شونده از اصول ارتباطات می باشد.

نوشته شده در حانه ایزو ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.