ژانویه 31, 2018
سیستم-HACCP

استاندارد ایمنی مواد غذایی و سیستم HACCP

حوزه ی ممیزی داخلی سیستم HACCP-ISO 22000 از آنجائیکه سیستم HACCP به عنوان یکی از مبنائی ترین استانداردهای سیستمی ایمنی و بهداشتی مواد غذایی از سال […]
ژانویه 28, 2018
استاندارد-سیستم-های-مدیریت-ایمنی-مواد-غذایی

ایزو ۲۲۰۰۰

با آموزش ایزو ۲۲۰۰۰ ؛ گواهی ایزو ۲۲۰۰۰ اکردیته IAS-IAF را از ACS اخذ نمایید. ACS از معدود سرتیفیکیشن بادی بین المللی حاضر در ایران می باشد.
ژانویه 24, 2018
استاندارد-HSE

سیستم مدیریت HSE-MS OGP

HSE-MS OGP
ژانویه 21, 2018
ISO-37001

ایزو ۳۷۰۰۱ آموزش و مشاوره و صدور گواهینامه

با آموزش ایزو ۳۷۰۰۱ ؛ مراحل ممیزی ایزو برای دریافت گواهی سیستم مدیریت رشوه دهی را سپری و از ACS کانادا گواهی ایزو ۳۷۰۰۱ را اخذ نمایید.
ژانویه 3, 2018
استاندارد-سیستم-مدیریت-زیست-محیطی

سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱

ایزو ۱۴۰۰۱؛ آموزش ایزو؛ گواهی ایزو
ژانویه 1, 2018
KM

ایزو ۵۰۰۰۱

ایزو ۵۰۰۰۱؛ آموزش ایزو؛ گواهی ایزو
دسامبر 24, 2017
استاندارد سیستم ایزو مدیریت انرژی

گواهی ایزو ۵۰۰۰۱

با آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ می توان به گواهی ایزو و با رویکرد مدیریت انرژی؛ مراحل ممیزی ایزو برای دریافت گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ را سپری و از ACS کانادا گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ را اخذ نمایید.
دسامبر 20, 2017
ایزو ۹۰۰۱

مدیریت دانش و ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

موضوع مدیریت دانش از زیر بخش های نیارمندی های سیستم مدیریت منابع انسانی است که در سازمان ایزو در سال های اخیر به آن توجه ویژه […]