صدور گواهی نامه GAP از نهاد صدور گواهی ACS Canada

ICS GROUP با همکاری سازمان FDA آمریکا گواهی نامه FDA-FCE-SID صادر می نماید.۲
سپتامبر 17, 2014
ACS Canadaبرای اولین بار در ایران گواهی NATURAL برای محصولات کشاورزی ایران را صادر می نماید.
سپتامبر 30, 2014

صدور گواهی نامه GAP از نهاد صدور گواهی ACS Canada | Ics ایران

 شرحی ازمحصولات کشاورزی با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

یک محصول غذایی ایمن، نتیجه تمام فرآیندها و عملیات تبدیل و فرآوری انجام شده در درون زنجیره تولید مواد غذایی است و فقدان یک نظام که مربوط به فرایندهای پیش از تولید محصول باشد، به وضوح احساس می شود. یکی از طرح های خصوصی، گپ جهانی(Global GAP) است که به عنوان یک استاندارد بین المللی جدید برای محصولاتی که در نظام عملیات مناسب کشاورزی یا ((Good Agricultural Practices تولید می شوند، بکار میرود. گپ به کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت تولید محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت، برداشت، جدا سازی، بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل گفته می شود که با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و به منظور کاهش آلاینده های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی اقدامات مناسبی صورت می گیرد. صدور گواهی محصولات کشاورزی با عملیات خوب کشاورزی GAP در بخش های مختلف قابل اجرا می باشد انجام کلیه مراحل فعالیتها و صدور گواهینامه در زمان محدود (حداکثر ۳۰ روز کاری و در صورت انطباق نتایج آزمایشات) انجام میشود.

 هدف

  • تولید محصول با عملیات خوب کشاورزی است که باعث اطمینان مصرف کننده، سلامت ایمنی و رفاه انسان و دام می شود.
  • اکوسیستم طبیعی را حفظ می کند و به تولید پایدار کمک میکند.
  • اصلاح کاربردهای بی رویه نهاده های شیمیایی که اخیرا موجب نگرانی های فزاینده در بخش کشاورزی، محیط زیست و حفاظت از منابع شده است.

مزایا اخذ گواهینامه GAP

  • تضمین کننده مجموعه ضوابط و مقررات مورد نیاز برای عملیات  مناسب کشاورزی است.
  • حضور در بازارهای جهانی، صادرات کالا، افزایش فروش و رضایت  هر چه بیشتر مصرف کننده.
  •  اطمینان خاطر به مشتریان از طریق درج آرم و لوگوی مراجع صدور گواهی بر روی محصولات.
  • بازاریابی و تبلیغات وسیع منطقه ای و بین المللی با استفاده از لوگوی گواهی محصول.
  • اختصاص کد خاص و درج نام تولید کننده در لیست تولیدکنندگان دارنده گواهی محصول جهت ردیابی بین اللملی تا پایان اعتبار گواهینامه در سایت ACS

دیدگاه ها بسته شده است