تکنولوژی اطلاعات

گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ : با افزایش جرایم سایبری و ظهور دائمی تهدیدات جدید، مدیریت ریسک های سایبری می تواند دشوار یا حتی غیرممکن به نظر برسد. گواهی ۲۷۰۰۱ به سازمان ها کمک می کند تا از ریسکها آگاه شده؛ نقاط ضعف سیستم را شناسایی و برطرف کنند. ایزو ۲۷۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۲۲؛ شناخته شده ترین استاندارد جهان برای سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) است و چارچوب جامعی برای مدیریت ریسک های امنیت اطلاعات و حفاظت از دارایی های اطلاعاتی ارزشمند در یک سازمان ارائه می کند. استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ راهنمایی هایی را برای استقرار، پیاده سازی، نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ارائه می دهد. دستیابی به گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ می تواند یک مزیت رقابتی در بازار ایجاد کند، زیرا تمرکز قوی بر امنیت اطلاعات و مدیریت ریسک را نشان می دهد.گواهی ۲۷۰۰۱ نشان دهنده تعهد سازمان به حفاظت از اطلاعات حساس، افزایش اعتماد مشتری و ایجاد اعتماد است.

گواهینامه ایزو ۱-۲۰۰۰۰ : الزامات یک سازمان را برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSMS) مشخص و به سازمان ها کمک می کند تا یک سیستم مدیریت خدمات موثر ایجاد کنند و آنها را قادر می سازد تا فرآیندها، نقش ها و مسئولیت های ارائه خدمات فناوری اطلاعات را تعریف و مستند و گواهی ۲۰۰۰۰ دریافت کنند. این استاندارد بر اهمیت طراحی خدمات مناسب و فرآیندهای انتقال، تأکید می کند و سازمان ها را در اجرای فرآیندهای ارائه و کنترل خدمات، از جمله مدیریت حوادث، مدیریت مشکلات، مدیریت تغییر، و مدیریت انتشار کمک می کند. این استاندارد به سازمان ها کمک می کند تا خدمات فناوری اطلاعات خود را با نیازها و انتظارات مشتری هماهنگ کنند.

گواهینامه ایزو ۲۷۷۰۱: یک سیستم مدیریت اطلاعات حریم خصوصی(PIMS) است که در چارچوب سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) قرار می گیرد. الزامات مهم این استاندارد شامل تعهد مدیر ارشد به حفظ حریم خصوصی ؛تعیین مسئول برای حفاظت از داده ها (DPO)؛ ارزیابی ریسک حریم خصوصی و مدیریت ریسک؛ شناسایی الزامات قانونی و اجرای اقدامات برای کاهش خطرات شناسایی شده حریم خصوصی؛ ایجاد فرآیندهایی برای نظارت و اطمینان از رعایت الزامات حریم خصوصی؛ شناسایی، پاسخگویی و گزارش حوادث و نقض حریم خصوصی؛ گنجاندن الزامات حفظ حریم خصوصی در طراحی و توسعه محصولات، خدمات، سیستم ها و فرآیندها؛ حفظ حریم خصوصی تامین کنندگان و فروشندگان و اندازه گیری اثربخشی PIMS و کنترل های حریم خصوصی است.هدف این الزامات کمک به سازمان ها برای ایجاد و حفظ یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت خطرات حریم خصوصی و حفاظت از داده های شخصی است.دریافت گواهینامه ایزو ۲۷۷۰۱ می تواند به سازمان ها در انجام تعهدات قانونی و نظارتی مرتبط با حریم خصوصی، افزایش اعتماد مشتری و نشان دادن تعهد به حفاظت از حریم خصوصی کمک شایانی نماید.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید:ایزو ۲۷۷۰۱؛ گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)