گواهی ایمنی غذا اروپا IFS

از آنجاییکه در شرایط تحریم ، نهاد های اکردیته صدور گواهی نامه IFS از ارائه خدمات گواهی نامه IFS به صنایع غذایی ایران اجتناب می کنند ، لذا در حال حاضر بهترین پیشنهاد ،گواهی IFS؛ گواهی نامه IFS؛ مدرک IFS؛ آموزش IFS؛ ارزیابی و صدور گواهی تاییدیه IFS Approval از نهاد صدور گواهی نامه ACS کانادا می باشد.آ سی اس با توجه به سوابق دیرینه در انجام آموزش و  ارزیابی صنایع غذایی و کشاورزی با بکارگیری مدرسین مجربIFS اقدام به آموزش و ارزیابی IFS Version7 می نماید.

معرفی IFS Version 7 

IFS Food نسخه ۷ با هدف ارائه یک چارچوب جامع برای ممیزی ایمنی و کیفیت مواد غذایی در شرکت های فرآوری مواد غذایی است. نسخه فعلی استانداردهای غذایی بین المللی ویژه IFS Food نسخه ۷ است. این استاندارد در ژانویه۲۰۲۱ منتشر شد و جایگزین نسخه قبلی، IFS Food نسخه ۶.۱ می شود.IFS Food یک استاندارد شناخته شده برای ایمنی و کیفیت مواد غذایی در شرکت های فرآوری مواد غذایی است.

آخرین نسخه استاندارد شامل چندین تغییر است، مانند:

۱- تمرکز بیشتر بر پیشگیری از تقلب در مواد غذایی: IFS Food نسخه ۷ شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا اقداماتی را برای جلوگیری از تقلب در مواد غذایی، از جمله انجام ارزیابی آسیب‌پذیری و اجرای اقدامات کاهشی، اجرا کنند.

۲- تاکید بیشتر بر پایش محیطی: این استاندارد شامل الزامات جدیدی برای نظارت بر محیط زیست برای جلوگیری از آلودگی میکروبی محصولات غذایی است.

۳-الزامات جدید برای مدیریت آلرژن: IFS Food نسخه ۷ شامل الزامات جدید برای مدیریت آلرژن ها، مانند ارزیابی خطر آلرژن و اقدامات کنترل آلرژن است.

۴-تاکید بیشتر بر مدیریت کیفیت: این استاندارد شامل الزامات جدیدی برای مدیریت کیفیت است، مانند ایجاد فرهنگ کیفیت و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت.

۵- تاکید بیشتر بر شفافیت و ارتباطات: IFS Food نسخه ۷ تاکید بیشتری بر شفافیت و ارتباط با مشتریان، تامین کنندگان و سایر ذینفعان دارد.

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهی تاییدیه APPROVAL IFS با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ در تهران تماس بگیرید.

برای اطلاع از سایر گواهی نامه های صنایع غذایی اینجا کلیک کنید:گواهی ایزو ۲۲۰۰۰، گواهی HACCP، گواهی GMP (icsiran.com)

برای اطلاع از گواهی نامه های کشاورزی و ارگانیک اینجا کلیک کنیدگواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)