صدور گواهینامه ICM کشاورزی از ACS کانادا

ایزو ۱۴۰۶۴؛ ارزیابی گازهای گلخانه ای
ژانویه 12, 2015
ایزو ۱۴۰۰۱
برند eco اولین دارنده گواهی نامه دوستدار محیط زیست از ACS گردید
ژانویه 28, 2015

صدور گواهینامه ICM کشاورزی از ACS کانادا | Ics ایران

رویکردی برای تولید محصولات کشاورزی است که هدف آن بهینه سازی عملکرد محصول در عین به حداقل رساندن اثرات منفی بر محیط زیست و سلامت انسان است.

معرفی ICM:

مدیریت یکپارچه محصولات زراعی (ICM) رویکردی برای تولید محصولات کشاورزی است که هدف آن بهینه سازی عملکرد محصول در عین به حداقل رساندن اثرات منفی بر محیط زیست و سلامت انسان است. این شامل استفاده هماهنگ از شیوه‌ها، فناوری‌ها و استراتژی‌های مختلف کشاورزی برای دستیابی به تولید محصول پایدار و کارآمد است.

ICM نگاهی جامع به مدیریت محصول دارد و کل سیستم تولید محصول را به جای تمرکز بر اجزای منفرد در نظر می گیرد. جنبه های مختلفی مانند حاصلخیزی خاک، مدیریت آفات و بیماری ها، مدیریت آب، تناوب زراعی، کنترل علف های هرز و استفاده از نهاده های کشاورزی مناسب را در بر می گیرد و استقراراین سیستم با توجه به کنترل و  پایش موثر کلیه فرایند جامع تولید در سه مرحله قبل از مزرعه؛ داخل مزرعه ‌و بعد از مزرعه انجام می شود.

اصول و اجزای کلیدی مدیریت یکپارچه محصولات زراعی ICM عبارتند از:

۱- مدیریت سلامت خاک: ICM بر حفظ و بهبود سلامت خاک با اتخاذ شیوه هایی مانند آماده سازی مناسب خاک، کوددهی متعادل، مدیریت مواد آلی و تکنیک های خاکورزی حفاظتی تاکید دارد. خاک های سالم محیط مساعدی را برای رشد محصول فراهم می کنند و وابستگی به نهاده های مصنوعی را کاهش می دهند.

۲-مدیریت آفات و بیماری: ICM استفاده از تکنیک های مدیریت یکپارچه آفات (IPM) را ترویج می کند که شامل ترکیب استراتژی های متعدد برای کنترل آفات و بیماری ها می شود. این استراتژی ها ممکن است شامل اقدامات فرهنگی، کنترل بیولوژیکی، تناوب زراعی، گونه های مقاوم و استفاده عاقلانه از آفت کش ها در صورت لزوم باشد. هدف به حداقل رساندن استفاده از آفت کش ها و تشویق مکانیسم های طبیعی کنترل آفات است.

۳- مدیریت آب: استفاده کارآمد از آب جزء حیاتی ICM است. اقداماتی مانند برنامه ریزی صحیح آبیاری، تکنیک های صرفه جویی در آب و استفاده از فناوری های کشاورزی دقیق به بهینه سازی مصرف آب و به حداقل رساندن هدررفت آب کمک می کند. این امر به ویژه در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند و یا در جاهایی که منابع آب باید حفظ شود، اهمیت دارد.

۴-مدیریت مواد مغذی: ICM بر استفاده متعادل و کارآمد از کودها برای برآوردن نیازهای مواد مغذی محصول در عین به حداقل رساندن تلفات مواد مغذی و اثرات زیست محیطی تاکید دارد. آزمایش خاک، برنامه ریزی مدیریت مواد مغذی و استفاده از فناوری های کشاورزی دقیق می تواند به بهینه سازی کاربرد مواد مغذی، کاهش کوددهی اضافی و به حداقل رساندن رواناب مواد غذایی کمک کند.

۵-تناوب و تنوع زراعی: ICM استفاده از تناوب زراعی متنوع را ترویج می‌کند و کشاورزان را تشویق می‌کند تا از تک‌کشت مداوم اجتناب کنند. تناوب زراعی به شکستن چرخه آفات و بیماری ها، بهبود سلامت خاک، کاهش فشار علف های هرز و افزایش انعطاف پذیری و پایداری کلی مزرعه کمک می کند.

۶- نظارت و تصمیم گیری: ICM بر اهمیت نظارت منظم، جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل برای اطلاع رسانی در تصمیم گیری تاکید می کند. کشاورزان تشویق می شوند تا سوابق اعمال خود را نگه دارند، رشد محصول و بروز آفات/بیماری را نظارت کنند و از این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی آگاهانه استفاده کنند.

شیوه ها و استراتژی های خاص اتخاذ شده در مدیریت یکپارچه محصول می تواند بسته به محصول، منطقه، آب و هوا و عوامل خاص مزرعه متفاوت باشد. هدف ICM ایجاد تعادل بین دوام اقتصادی، پایداری زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی در سیستم های تولید محصول است.

آ سی اس آمادگی دارد با بکارگیری مجرب ترین کادر اجرائی و با سریعترین زمان در هماهنگی و انجام آموزش و ارزیابی؛ خدمات خود را برای صدور گواهینامه ICM ارائه نماید. در صورت نیاز با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ در تهران تماس بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است