گواهی GDP؛ آموزش GDP روش خوب توزیع

آ سی اس خدمات گواهی GDP؛ آموزش GDP را به سازمان ها و‌موسسات ایرانی ارائه می نماید. گواهی GDP از نهاد صدور گواهی ACS کانادا صادر می گردد.ارزیابی و صدور گواهینامه GDP (روش خوب توزیع) که با هدف سازماندهی و ساختارسازی سازمانها و موسسات دخیل در امر حساس حمل و نقل و توزیع صورت می پذیرد، در دنیای امروز امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا مرجع بین المللی ACS کانادا اقدام به ارزیابی سازمان های حمل و نقلی و توزیع و صدور گواهینامه GDP می نماید.

GDP مخفف Good Distribution Practices است که دستورالعمل ها و اصول خاصی است که در حمل و نقل و توزیع محصولات مختلف از جمله داروها، مواد غذایی و سایر کالاها اعمال می شود. GDP یکپارچگی، کیفیت و ایمنی این محصولات را در سراسر زنجیره تامین، از زمان تولید تا نقطه نهایی توزیع یا استفاده، تضمین می کند.

GDP شرکت های حمل و نقل:
اصول GDP می تواند برای شرکت های حمل و نقلی که در توزیع کالاهای مختلف فراتر از داروها و مواد غذایی مشارکت دارند اعمال شود. در حالی که الزامات خاص ممکن است بسته به ماهیت محصولات متفاوت باشد، برخی از الزامات عبارتند از:

-ایمنی و امنیت: تضمین ایمنی و امنیت کالاهای حمل شده یک جنبه کلیدی GDP برای شرکت های حمل و نقل است. این شامل بسته بندی مناسب، ایمن سازی بار و اقداماتی برای جلوگیری از سرقت، آسیب یا دستکاری است.

-انطباق با مقررات: شرکت های حمل و نقل باید از مقررات و الزامات مربوط به محصولات در حال حمل تبعیت کنند. این ممکن است شامل جابجایی مواد خطرناک، برچسب زدن مناسب و رعایت مقررات حمل و نقل برای کالاهای خاص باشد.

-مستندسازی و نگهداری سوابق: نگهداری سوابق دقیق فعالیت های حمل و نقل از جمله شرایط تحویل، تحویل و ذخیره سازی برای GDP در شرکت های حمل و نقل ضروری است. این به ردیابی جابجایی کالا، اطمینان از انطباق و رسیدگی به مشکلاتی که ممکن است در حین حمل و نقل ایجاد شود کمک می کند.

GDP دارویی:
در صنعت داروسازی، GDP بر حفظ کیفیت، ایمنی و کارایی محصولات دارویی در طول حمل و نقل و توزیع آنها تمرکز دارد. جنبه های کلیدی GDP در داروسازی عبارتند از:

-کنترل دما: مدیریت مناسب دما برای داروها برای جلوگیری از تخریب یا از دست دادن کارایی بسیار مهم است. دستورالعمل‌هایGDP الزامات نظارت، کنترل و مستندسازی دما را مشخص می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که محصولات دارویی در محدوده دمایی توصیه شده ذخیره و حمل می‌شوند.

-شرایط ذخیره سازی: GDP الزامات شرایط ذخیره سازی مناسب، از جمله ملاحظات نور، رطوبت و تهویه را مشخص می کند. این به محافظت از داروها در برابر عوامل محیطی که می تواند بر ثبات و کیفیت آنها تأثیر بگذارد کمک می کند.

-امنیت و قابلیت ردیابی: GDP بر نیاز به فرآیندهای توزیع ایمن و قابل ردیابی تاکید دارد. این شامل اقداماتی مانند بسته بندی بدون دستکاری، ردیابی شماره سریال و امکانات ذخیره سازی ایمن برای جلوگیری از جعل، سرقت یا دسترسی غیرمجاز است.

-مستندسازی و نگهداری سوابق: اسناد و مدارک جامع و ثبت سوابق در GDP برای داروسازی ضروری است. این شامل نگهداری سوابق حمل‌ونقل، شرایط ذخیره‌سازی، رویه‌های جابجایی، و شماره‌های بهر یا بچ برای فعال کردن قابلیت ردیابی و پاسخگویی است.

GDP صنایع غذایی و خوراک دام و طیور:
هدفGDP در صنایع غذایی تضمین ایمنی و کیفیت محصولات غذایی و خوراک دام و طیور در حین حمل و نقل و توزیع است. جنبه های کلیدیGDP در بخش مواد غذایی وخوراک دام و طیور عبارتند از:

-بهداشت و ایمنی مواد غذایی: دستورالعمل های GDP بر اهمیت حفظ اصول بهداشتی و ایمنی مواد غذایی در طول حمل و نقل و توزیع تاکید می کند. این شامل الزامات برای وسایل نقلیه تمیز و بهداشتی، شرایط نگهداری مناسب، و رعایت مقررات ایمنی مواد غذایی است.

-کنترل دما: حفظ کنترل دمای مناسب برای مواد غذایی فاسد شدنی بسیار مهم است. GDP راهنمایی در مورد نظارت بر دما، تبرید و مدیریت مناسب زنجیره سرد برای جلوگیری از فساد و بیماری های ناشی از غذا ارائه می دهد.

-قابلیت ردیابی و روش های فراخوان: سیستم های ردیابی موثر و روش های فراخوان درGDP برای محصولات غذایی حیاتی هستند. این شامل ثبت و ردیابی اطلاعات محصول، شماره بهر یا بچ و تاریخ انقضا برای امکان شناسایی سریع و حذف محصولات بالقوه ناایمن یا غیرمنطبق از بازار است.

-بسته بندی و جابجایی: دستورالعمل هایGDP شامل توصیه هایی برای مواد بسته بندی مناسب و روش های جابجایی برای جلوگیری از آلودگی، آسیب فیزیکی یا آلودگی متقابل در طول حمل و نقل است.

گواهی GDP؛ آموزش GDP برای صنایعی بکارگرفته می شود که در امر حمل و نقل اثرگذار بر کیفیت، ایمنی و بهداشت محصولات موثرند شامل:

– واحد های تولید کننده محصولات کشاورزی

– شرکت های توزیع مواد غذائی (هوائی، ریلی و زمینی)

– شرکت های توزیع مواد آرایشی و بهداشتی (هوائی، ریلی و زمینی)

– شرکت های توزیع غلات و مواد دامی (هوائی، ریلی و زمینی)

– کلیه شرکت های حمل و نقل (هوائی، ریلی و زمینی)

– کلیه مجتمع های تجاری دخیل در امر توزیع

– کلیه فروشگاه های زنجیره ای اعم از غذائی، آرایشی و بهداشتی

– کلیه داروخانه های انسانی و دامی

در صورت نیاز به گواهی GDP؛ آموزش GDP با ما تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی GDP اینجا را کلیک کنید:CanadaCerts | Good Distribution Practice

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)