خدمات استاندارد روسیه EAC

شرکت آ سی اس با همکاری سازمان ACS روسیه، خدمات ثبت و صدور گواهی EAC برای صادرات روسیه به شرکت های ایرانی را ارائه می کند.

 EAC یک سیستم صدور گواهینامه الزامی است که توسط کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان استفاده می شود. دریافت گواهی نامه EAC تضمین می کند که محصولات دارای استانداردهای ایمنی و کیفیت مورد نیاز برای واردات و فروش در روسیه و ۴ کشور مورد اشاره هستند. دریافت گواهی EAC برای صادرات محصولات به کشورهای فوق الذکر الزامی است. همراه با گواهی EAC، ما همچنین سایر خدمات الزامی آزمون، صدور مجوز و ثبت نام مورد نیاز در روسیه و سایر کشورهای EAC را ارائه می نماییم. 

لیست خدمات ما برای حضور در بازار روسیه و EAEU

۱- صدور گواهینامه EAC برای طیف گسترده ای از محصولات طبق مقررات فنی اتحادیه گمرکی TR CU. برای اطلاعات بیشترمواد غذایی اینجا کلیک کنیدگواهی EAC روسیه (icsiran.com)
۲- صدور گواهینامه INTI تامین کنندگان نفت و گاز و محصولات آنها بر اساس استانداردهای موسسه اختراعات و فناوری نفت و گاز روسیه (INTI).
۳- صدور گواهینامه Intergazcert تامین کنندگان نفت و گاز و محصولات آنها در سیستم گازپروم.
۴- ثبت تجهیزات پزشکی ایرانی در روسیه: برای صادرات به روسیه باید شرکت های تولید کننده و تجهیزات آنها در سیستم تایید شرکت‌های وارداتی ثبت شوند. این تاییدیه ‌ثبت نشاندهنده کیفیت و ایمنی تجهیزات بوده و شرط الزامی صادرات به روسیه و‌کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان می باشد.
۵- ثبت محصولات آرایشی و بهداشتی ایرانی در روسیه: برای صادرات به روسیه باید شرکت های تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات آنها در سیستم تایید شرکت‌های وارداتی ثبت شوند. این تاییدیه ‌ثبت نشاندهنده کیفیت و ایمنی محصولات آرایشی بوده و شرط الزامی صادرات به روسیه و‌کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان می باشد.
۶- صدور گواهینامه های سیستم های مدیریت بر اساس استانداردهای GOST R روسیه با اعتبار از مرجع اعتبار بخشی Rus Accreditation.
۷-انجام آزمون های آزمایشگاهی محصولات در آزمایشگاه های اکردیته روسیه.
۸- خدمات نمایندگی شرکتهای ایرانی در بازار روسیه برای صادر کنندگانی که الزاما باید در روسیه نمایندگی قانونی داشته باشند.

گواهی EAC؛ EAC Declaration؛ گواهی صارات به روسیه (icsiran.com)