خدمات استاندارد روسیه EAC

 EAC یک سیستم صدور گواهینامه الزامی است که توسط کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان استفاده می شود. دریافت گواهی نامه EAC تضمین می کند که محصولات دارای استانداردهای ایمنی و کیفیت مورد نیاز برای واردات و فروش در روسیه و ۴ کشور مورد اشاره هستند. دریافت گواهی EAC برای صادرات محصولات به کشورهای فوق الذکر الزامی است. همراه با گواهی EAC، ما همچنین سایر خدمات الزامی آزمون، صدور مجوز و ثبت نام مورد نیاز در روسیه و سایر کشورهای EAC را ارائه می نماییم. 

لیست خدمات ما برای حضور در بازار روسیه و EAEU

۱- صدور گواهینامه EAC برای طیف گسترده ای از محصولات طبق مقررات فنی اتحادیه گمرکی TR CU. برای اطلاعات بیشترمواد غذایی اینجا کلیک کنیدگواهی EAC روسیه (icsiran.com)
۲- صدور گواهینامه INTI تامین کنندگان نفت و گاز و محصولات آنها بر اساس استانداردهای موسسه اختراعات و فناوری نفت و گاز روسیه (INTI).
۳- صدور گواهینامه Intergazcert تامین کنندگان نفت و گاز و محصولات آنها در سیستم گازپروم.
۴- ثبت تجهیزات پزشکی ایرانی در روسیه: برای صادرات به روسیه باید شرکت های تولید کننده و تجهیزات آنها در سیستم تایید شرکت‌های وارداتی ثبت شوند. این تاییدیه ‌ثبت نشاندهنده کیفیت و ایمنی تجهیزات بوده و شرط الزامی صادرات به روسیه و‌کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان می باشد.
۵- ثبت محصولات آرایشی و بهداشتی ایرانی در روسیه: برای صادرات به روسیه باید شرکت های تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات آنها در سیستم تایید شرکت‌های وارداتی ثبت شوند. این تاییدیه ‌ثبت نشاندهنده کیفیت و ایمنی محصولات آرایشی بوده و شرط الزامی صادرات به روسیه و‌کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان می باشد.
۶- صدور گواهینامه های سیستم های مدیریت بر اساس استانداردهای GOST R روسیه با اعتبار از مرجع اعتبار بخشی Rus Accreditation.
۷-انجام آزمون های آزمایشگاهی محصولات در آزمایشگاه های اکردیته روسیه.
۸- خدمات نمایندگی شرکتهای ایرانی در بازار روسیه برای صادر کنندگانی که الزاما باید در روسیه نمایندگی قانونی داشته باشند.

گواهی EAC؛ EAC Declaration؛ گواهی صارات به روسیه (icsiran.com)