گواهیBRC ؛ ایمنی غذا انگلستان

از آنجاییکه در شرایط تحریم ، نهاد های اکردیته صدور گواهی نامه BRC از ارائه خدمات گواهی BRC به صنایع غذایی ایران اجتناب می کنند ، لذا در حال حاضر بهترین پیشنهاد ، ارزیابی و صدور تاییدیه گواهی BRC از نهاد صدور گواهی نامه ACS کانادا می باشد.

آ سی اس با توجه به سوابق دیرینه در انجام آموزش و  ارزیابی صنایع غذایی و کشاورزی با بکارگیری مدرسین مجربBRC اقدام به آموزش و ارزیابیBRC Food Safety  می نماید.

توضیحاتی در مورد سیستم BRC:

گواهینامه BRC در سال ۱۹۹۸ بعنوان استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذائی در بریتانیا و توسط انجمن توزیع بریتانیا بعنوان نشانه ای از ایمنی مواد غذائی انتخاب و برای فروش و توزیع محصول بعنوان یک الزام به تولید کنندگان مواد غذائی اعلام گردید.

در ابتدای آگوست ۲۰۲۲، ویرایش نهم BRC صدور و از ابتدای فوریه ۲۰۲۳ اجرایی و عملیاتی گردید.در این راستا برای مرور استاندارد ویرایش ۸ و تغییرات اساسی با ویرایش های قبلی، ۱۱ تغییر اصلی به شرح ذیل می باشد:

تغییرات کلیدی در BRC Food Safety 

۱-ممیزی داخلی باید در طول سال به ۴ دوره گسترش یابد
ممیزی های داخلی یک مورد رایج عدم انطباق در ممیزی های ایمنی مواد غذایی BRC است. در مورد شماره ۸، اکنون باید یک برنامه زمانبندی شده از ممیزی داخلی با حداقل چهار تاریخ ممیزی داخلی مختلف در طول سال داشته باشید (بند ۳٫۴٫۱). این امر برای جلوگیری از برنامه ریزی دقیق ممیزی داخلی بلافاصله قبل از ممیزی گواهی BRC است. برای هر ممیزی داخلی باید یک محدوده مشخص تعریف شود تا اطمینان حاصل شود که تمام فعالیت ها حداقل یک بار در سال تحت پوشش قرار می گیرند و تعداد ممیزی های داخلی هر فعالیت بر اساس ریسک های مرتبط است.

۲-Establishment of a Confidential Reporting System
ایجاد سیستم گزارش دهی محرمانه
بخش ۱ استاندارد تصریح می کند که کارکنان نه تنها باید از نیاز به گزارش هرگونه شواهد مربوط به محصولات یا مواد خام ناایمن یا خارج از مشخصات (بند ۱٫۱٫۵) آگاه باشند، بلکه باید به گزارش محرمانه نیز دسترسی داشته باشند. سیستمی که آنها را قادر می سازد تا هرگونه نگرانی مربوط به ایمنی، یکپارچگی، کیفیت و قانونی بودن محصول را گزارش کنند (بند ۱٫۱٫۶). بنابراین، فرآیندی برای رسیدگی و مستندسازی تمام نگرانی های مطرح شده باید اجرا شود و به وضوح به همه کارکنان مربوطه ابلاغ شود. این امر یکی از الزامات ممیزی تاییدیه گواهی BRC است.

۳- Mandatory Food Safety Training for Team Leaders
آموزش اجباری ایمنی مواد غذایی برای رهبران تیم
BRC Food Safety Issue 8 آموزش ایمنی مواد غذایی اجباری و قابل اثبات را برای رهبران تیم ایمنی مواد غذایی معرفی می کند (بند ۲٫۱٫۱). توانایی نشان دادن شایستگی و تجربه به تنهایی کافی نیست. علاوه بر این، همه اعضای تیم باید دانش خاصی از HACCP و دانش مرتبط با محصولات، فرآیندها و خطرات مرتبط داشته باشند.

۴-Distinct Clauses for Supplier Approval & Supplier Monitoring
بندهای متمایز برای تایید تامین کننده و نظارت بر تامین کننده
قبلاً تحت یک بند ترکیب شده‌اند، تأیید تأمین‌کننده (بند ۳٫۵٫۱٫۲) و نظارت تأمین‌کننده (بند ۳٫۵٫۱٫۳) در شماره ۸ ایمنی مواد غذایی BRC تقسیم شده‌اند و تشخیص می‌دهند که این دو معیار متمایز برای کنترل تأمین‌کننده هستند. این امر یکی از الزامات ممیزی تاییدیه گواهی BRC است. در حالی که تأیید تأمین‌کننده باید اطمینان حاصل کند که همه تأمین‌کنندگان مواد خام به‌طور مؤثر ریسک‌ها را مدیریت می‌کنند و فرآیندهای ردیابی مؤثر را اجرا می‌کنند، نظارت تأمین‌کننده باید از بازبینی مداوم تأمین‌کنندگان تأییدشده بر اساس ریسک و معیارهای عملکرد تعریف‌شده اطمینان حاصل کند.

۵-How, Why, and Where to Perform Root Cause Analysis
چگونه، چرا، و کجا تجزیه و تحلیل علل ریشه ای را انجام دهیم
Root Cause Analysis قبلاً در نسخه های ۶ و ۷ استاندارد ذکر شده است، بدون اینکه هرگز مشخص شود که چگونه، چرا، و کجا باید انجام شود. BRC Food Safety Issue 8 در حال حاضر این موضوع را با بند ۳٫۷٫۳ تصریح می کند، که تعریف می کند، حداقل، تجزیه و تحلیل علت ریشه ای باید برای اجرای بهبودهای مداوم و جلوگیری از عود عدم انطباق ها زمانی که روندها نشان دهنده افزایش قابل توجه در مقدار معینی باشد، استفاده شود. این امر یکی از الزامات ممیزی تاییدیه گواهی BRC است. نوع عدم انطباق یا زمانی که عدم انطباق ایمنی، قانونی بودن یا کیفیت یک محصول را به خطر می اندازد.

۶-Recognition of Cyber Security Incidents
شناسایی حوادث امنیت سایبری
BRC Food Safety Issue 8 امنیت سایبری را به عنوان یک عامل خطر اصلی در ایمنی مواد غذایی می شناسد و سازمان ها را ملزم می کند که رویه هایی را برای مستندسازی و مدیریت موثر حوادث امنیت سایبری اجرا کنند. این امر یکی از الزامات ممیزی تاییدیه گواهی BRC است. بند ۳٫۱۱٫۱ اکنون شامل حوادث مربوط به “شکست، یا حمله به امنیت سایبری دیجیتال” به عنوان دلیلی بالقوه برای در نظر گرفتن برداشتن یا فراخوانی محصولات هر زمان که ایمنی، کیفیت یا قانونی بودن غذا در خطر باشد، می شود.ایزو؛ گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ممیزی ایزو؛ گواهی IT (icsiran.com)

۷-Environmental Monitoring
یکی از حوزه‌های بزرگ تغییر در شماره ۸، بند ۴٫۱۱٫۸ است که نظارت بر محیط‌زیست را معرفی می‌کند – حوزه‌ای که بسیاری از شرکت‌ها هم سیستم‌ها و هم کنترل‌ها را ندارند. این بند تعریف می‌کند که برنامه‌های پایش زیست‌محیطی مبتنی بر ریسک باید برای پاتوژن‌ها یا ارگانیسم‌های فاسدکننده وجود داشته باشد و حداقل شامل تمام مناطق تولیدی با محصولات باز و آماده برای خوردن باشد. این بند همچنین مشخص می کند که چه کنترل ها و اقداماتی باید وجود داشته باشد.

۸-Product Control Clauses for Pet Food
بندهای کنترل محصول برای غذای حیوانات خانگی
بخش ۵ در مورد کنترل محصول اکنون شامل بندهایی است که به طور خاص به غذای حیوانات خانگی اختصاص داده شده است (بند ۵٫۸) که سایت را ملزم می کند مطمئن شود که محصولات غذایی حیوانات خانگی ایمن و مناسب برای استفاده مورد نظر هستند. به عنوان مثال، این امر شامل این است که سایت‌هایی که محصولات غذایی حیوانات خانگی برای گونه‌های مختلف حیوانی تولید می‌کنند باید رویه‌های خاصی را برای مدیریت هر گونه مواد تشکیل دهنده، مواد خام، محصولات یا دوباره کاری که می‌تواند برای گونه‌های دریافت‌کننده غیرمعنای مضر باشد، داشته باشند.

۹-Full Validation of Cooking Instructions
اعتبار سنجی کامل دستورالعمل های آشپزی
یکی دیگر از الزامات جدید در BRC Food Safety Issue 8 این است که تمام دستورالعمل‌های پخت ارائه شده با محصولات غذایی (مثلاً روی بسته‌بندی) باید کاملاً تأیید شود. این امر برای اطمینان از این است که غذاهای تهیه شده بر اساس این دستورالعمل ها به طور مداوم منجر به یک محصول ایمن و آماده برای خوردن می شوند.

۱۰- New Section 8: High-Risk, High-Care, and Ambient High-Care Requirements
بخش جدید ۸: الزامات مراقبت بالا در معرض خطر، مراقبت بالا و محیط
در BRC Food Safety Issue 8، تمام الزامات مربوط به تأسیسات تولیدی که در بخش مراقبت‌های پرخطر، مراقبت بالا و/یا محیطی قرار می‌گیرند، که قبلاً بخشی از بخش‌های ۴ و ۷ بوده‌اند، اکنون در جدیداً معرفی شده متمرکز شده‌اند. بخش ۸٫ تمام بندهای بخش ۸ علاوه بر همه الزامات مربوطه در بخش های ۱-۷ باید رعایت شوند و به این منظور در نظر گرفته شده است که اطمینان حاصل شود که همه سایت ها می توانند نشان دهند که امکانات و کنترل های تولید برای جلوگیری از آلودگی محصولات بیماری زا مناسب هستند.

۱۱- New Section 9: Requirements for Traded Products
بخش جدید ۹: الزامات برای محصولات معامله شده( شبیه اموال مشتری)
الزامات بخش ۹ در مواردی اعمال می شود که سایتی محصولات غذایی را خریداری و می فروشد.، بدون اینکه در آنجا تولید، فرآوری یا بسته بندی شوند.

مزایای تاییدیه گواهی BRC:

– استاندارد BRC فقط یک استاندارد سیستم نبوده بلکه کلیه مشخصات و الزامات محصول را نیز شامل می شود، به عبارتی BRC هم استاندارد سیستم و هم استاندارد محصول است

– استاندارد BRC در برگیرنده الزامات سیستم مدیریت کیفیت، سیستم HACCP، الزامات شرایط خوب عملیات GMP می باشد.

  در صورت نیاز به آموزش و یا صدور  تاییدیه گواهی BRC با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ در تهران تماس بگیرید.گواهی ۲۲۰۰۰، گواهی HACCP ، گواهی GMP ، گواهی غذایی ،مدرک ایزو ، مدرک ۲۲۰۰۰ (icsiran.com)