گواهی Bioplastic از ACS کانادا

سیستم-HACCP
گواهینامه HACCP نوعی ابزار مدیریت در کشاورزی
فوریه 23, 2016
ایزو ۱۷۱۰۰- استاندارد دارالترجمه
می 1, 2016

گواهی Bioplastic از ACS کانادا | Ics ایران

مقدمه: پلاستیک زیستیBioplastic، که گاهی هم به نام پلاستیک های سبزنامیده می شوند، پلاستیک‌های زیست تخریب پذیری هستند که بطور کامل یا بخش غالب آن، از منابع تجدیدپذیر ساخته شده و تمرکز آن بر سازگاری با محیط زیست است.در صورت نیاز به صدور گواهی نامه Bioplastic ( پلاستیک زیستی، پلاستیک های سبز) از نهاد صدور گواهی نامه ACS Canada تعاریف و الزامات ذیل را مرور کنید.

معرفی : مانند تمام پلاستیک ها، پلاستیک‌های زیستی نیز از یک پلیمر همراه با مواد قابل تجزیه و سایر افزودنیها تشکیل شده‌اند که با استفاده از اکستروژن یا حرارت تجزیه می شوند. از آنجا که ترکیبات مختلف می‌تواند همه یا برخی از این معیارها را به درجات مختلف داشته باشند، “درجات مختلفی برای سبز” بودن پلاستیک‌های سبز وجود دارد.

پلاستیک های زیستی نوعی پلاستیک هستند که به جای سوخت های فسیلی، از منابع زیست توده تجدیدپذیر مانند گیاهان به دست می آیند. آنها به گونه ای طراحی شده اند که در مقایسه با پلاستیک های سنتی مبتنی بر نفت، سازگارتر با محیط زیست و پایدارتر باشند. در مطالب ذیل الزامات برای اخذ گواهی Bioplastic را شرح خواهیم داد.

انواع پلاستیک های زیستی Bioplastic: می توانند بر پایه زیستی، زیست تخریب پذیر یا ترکیبی از هر دو باشند:

۱- پلاستیک های زیستیBio-based plastics: این پلاستیک ها از منابع تجدیدپذیر مانند نشاسته ذرت، نیشکر، سلولز یا روغن های گیاهی ساخته می شوند. ماده اولیه طی فرآیندهای مختلفی به پلاستیک تبدیل می شود. پلاستیک های زیستی دارای مزیت کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در طول تولید هستند.

۲- پلاستیک های زیست تخریب پذیرBiodegradable plastics: این پلاستیک ها توانایی تجزیه طبیعی در طول زمان را از طریق فرآیندهای بیولوژیکی مانند فعالیت میکروبی یا کمپوست دارند. پلاستیک های زیست تخریب پذیر اغلب از منابع زیستی مشتق می شوند، اما همه پلاستیک های زیست تخریب پذیر زیست تخریب پذیر نیستند. برخی از انواع متداول پلاستیک های زیست تخریب پذیر عبارتند از پلی لاکتیک اسید (PLA) و پلی هیدروکسی آلکانوات ها (PHA).

توجه به این نکته مهم است که همه پلاستیک های زیستی هم پایه زیستی و هم زیست تخریب پذیر نیستند. برخی از پلاستیک های زیستی ممکن است پایه زیستی باشند اما زیست تخریب پذیر نباشند، به این معنی که هنوز از منابع تجدیدپذیر مشتق می شوند اما به راحتی در محیط تجزیه نمی شوند. برعکس، برخی از پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر ممکن است کاملاً زیست‌پایه نباشند و همچنان حاوی برخی از اجزای مبتنی بر نفت باشند.

Bioplastic چندین مزیت بالقوه دارند، از جمله:

۱-کاهش ردپای کربن: تولید پلاستیک های زیستی از منابع تجدیدپذیر می تواند به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و وابستگی به سوخت های فسیلی کمک کند و به کاهش تغییرات آب و هوایی کمک کند.

۲- استفاده از منابع تجدیدپذیرRenewable resource utilization: پلاستیک های زیستی جایگزینی برای پلاستیک های سنتی که از منابع سوخت فسیلی محدود به دست می آیند، ارائه می کنند. استفاده از منابع زیست توده تجدید پذیر برای تولید پلاستیک می تواند به کاهش کاهش منابع کمک کند.

۳- کاهش تجمع زباله: پلاستیک های زیست تخریب پذیر دارای پتانسیل تجزیه طبیعی در محیط هستند و ماندگاری زباله های پلاستیکی و تاثیر آن بر اکوسیستم ها را کاهش می دهند. با این حال، زیرساخت ها و شرایط دفع مناسب، مانند تاسیسات کمپوست صنعتی، ممکن است برای تجزیه زیستی کارآمد مورد نیاز باشد.

۴- پتانسیل برای سیستم های حلقه بسته؛ Potential for closed-loop systems: برخی از پلاستیک های زیستی، مانند انواع خاصی از PLA، می توانند بازیافت شوند و در تولید پلاستیک های زیستی جدید گنجانده شوند، که سیستم حلقه بسته را ارتقا می دهد و تولید زباله را کاهش می دهد.

۵- کاربرد در صنایع مختلف: پلاستیک های زیستی را می توان در طیف وسیعی از کاربردها از جمله بسته بندی، کالاهای مصرفی، کشاورزی، خودروسازی و بخش های پزشکی استفاده کرد. آنها می توانند ویژگی های عملکردی مشابهی را با پلاستیک های سنتی ارائه دهند در حالی که گزینه های پایدارتری را ارائه می دهند.

شایان ذکر است که مزایای زیست محیطی پلاستیک های زیستی به عوامل مختلفی از جمله نوع خاص بیوپلاستیک، فرآیند تولید آن، گزینه های دفع پایان عمر و زیرساخت های موجود برای بازیافت یا کمپوست بستگی دارد. علاوه بر این، پلاستیک‌های زیستی همچنان با چالش‌های مربوط به هزینه، مقیاس‌پذیری و سازگاری با زیرساخت‌های بازیافت پلاستیک موجود مواجه هستند.

برای ارزیابی و گواهی Bioplastic نحوه “سبز بودن” یک ماده پلاستیکی، سه سوال اساسی ذیل مطرح است:

پلاستیک تولیدی با چه سرعتی به محیط زیست برمی‌گردد؛ با چه سرعتی مواد تشکیل دهنده پلاستیک در محیط ایجاد می‌شوند؛ میزان آلودگی و یا زباله تولید شده طی فرآیند تولید پلاستیک، چه میزان است؟ که در همه این گزینه ها، پلاستیک های معمول و غیرسبز، رد می شوند.در مجموع در پلاستیک سبز خصوصیات تجدید پذیری(Renewable)، تجزیه بیولوژیک (Biodegradation) و فرآیند تولید، مهم می باشد.

گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

در صورت نیاز به صدور گواهی Bioplastic از نهاد صدور گواهی نامه ACS Canada با ما تماس بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است