گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ و بازنگری مدیریت

ایزو ۹۰۰۱
ایزو ۹۰۰۱ ؛چک لیست فرآیند خرید
آوریل 17, 2014
ایزو ۹۰۰۱
فرایند اخذ ایزو ۹۰۰۱ -پایش واثر بخشی فرآیند ها
آوریل 20, 2014

گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ و بازنگری مدیریت | Ics ایران

ایزو ۹۰۰۱

مدیریت دانش در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ به آن توجه ویژه ای گردیده است

با انجام ممیزی گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱؛ سیستم مدیریت کیفیت؛ گواهی نامه معتبر ایزو ۹۰۰۱ را از نهاد جهانی ACS W3 با اکردیت  IAS-IAF  اخذ نمایید.

سئوالات چک لیست /توصیفی و بلی خیر

آیا منطبق با روش اجرائی ، ورودی های لازم ذیل تدارک دیده شده و به مدیریت ارشد گزارشدهی شده است  ؟

             نتایج ممیزی داخلی و خارجی

             بازخورد های مشتریان

             عملکرد فرایند و انطباق محصول

             وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

            پیشگیری ناشی از مدیریت قبلی

            پایش اثر بخشی فرایند ها

            پایش بهبود مستمر فرایند ها

            گزارش از وضعیت تعهدات و قراردادها

آیا خروجی بازنگری مدیریت شامل موارد ذیل می شود ؟

           سایر مصوبات و تصمیمات بازنگری مدیریت (Action Plan)

           گزارشات بهبود خدمات مدیریت پروژه ها

           گزارشات رفع نیاز به منابع

           گزارشات بازنگری در خط مشی و اهداف کیفی

           سایر مصوبات و تصمیمات بازنگری مدیریت (Action Plan)

آیا از میزان اثر بخشی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی حاصل شده و مدیریت ارشد از میزان بهبود صورت پذیرفته رضایتمندی دارد ؟  

منظور از Action Plan  در ایزو ۹۰۰۱ وجود یک برنامه مدون برای تعیین اینکه چه فعالیتی / توسط چه کسی / تا چه تاریخی / چه نتایجی را باید ارائه دهد ، می باشد.        

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایمنی و بهداشت شغلی اینجا را کلیک کنید:ایزو ۴۵۰۰۱ ، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است