صدور گواهی محصولات کشاورزی و غذایی ACS Canada

ECO
صدور گواهینامه استاندارد کاربرد مواد زیستی Certification of Bio‐Products توسط ACS
آوریل 25, 2015
بانکداری سبز چیست و صدور گواهی نامه GREEN BANKING از ACS کانادا -بخش یک
می 18, 2015

صدور گواهی محصولات کشاورزی و غذایی ACS Canada | Ics ایران

 گواهى براى این است که نشان دهیم براى تولید محصول از روش هاى خاصى استفاده شده است یا محصول داراى ویژگى هاى خاصى مطابق با یک استاندارد است. گواهی عمدتاً در مواقعى به کار مى رود که تولید کننده و مصرف کننده مستقیماً با یکدیگر در تماس نباشند. براى مثال در بازارهاى داخلی و بین المللى که مصرف کننده به راحتى نمى تواند ثابت کند محصول مورد نظر به روشى که تولید کننده اظهارمی‌کند تولید شده است، داشتن گواهینامه بسیار سودمند است.ثبت گواهى کمک مى کند یک محصول از محصولات دیگر تمیز داده شود و کمک خوبى براى تبلیغ محصول در بازار خواهد بود.

اهداف گواهی محصولات غذایی و کشاورزی

 1. دستیابی به امنیت و ایمنی غذایی
 2. به حداقل رساندن آلودگی فیز یکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی محصولات
 3. جلوگیری از تبعات و آثار زیان بار استفاده بی رویه از نهاده های شیمیایی برسلامت انسان و محیط
 4. استاندارد سازی فرایند تولید
 5. تولید محصولات گواهی شده سالم
 6. بسترسازی برای استقرار نظام پایش، گواهی و رهگیری محصولات کشاورزی
 7. ایمنی زیستی و حفاظت از محیط زیست در فعالیت های کشاورزی
 8. ارتقای بهداشت حرفه ای کشاورزی
 9. ارتقاء کیفیت بهداشتی محصول تولیدی
 10. بهبود راندمان مصرف و کاربرد کود و سموم کشاورزی
 11. پیش درمانی و صرفه جویی در مداوا و درمان بیمار یهای بیدار و پنهان به وجود آمده ناشی از مصرف بی رویه نهاد ه های شیمیایی بر سلامت انسان
 12. حمایت از بهره بردارانی که حدود مجاز استفاده از نهاد ه‌های شیمیایی را مراعات می‌کنند، با گواهی محصول تولیدی، جهت عرضه با قیمت بیشتر در بازار
 13. فرهنگ سازی و ترویج مبانی تولید محصول سالم جهت افزایش نگرش آحاد جامعه نسبت به کاهش این محصول و آشنایی آنها با کیفیت محصولات مختلف تولیدی .

برای اطلاع از گواهی نامه های کشاورزی و ارگانیک اینجا کلیک کنید:گواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)

برای اطلاع از آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو صنایع غذایی اینجا کلیک کنید:گواهی ایزو ۲۲۰۰۰، گواهی HACCP، گواهی GMP (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های صادرات به روسیه اینجا را کلیک کنید:صادرات روسیه؛ استاندارد روسیه؛ گواهی EAC؛ گواهی GOST (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است