گواهی محصول P.C

شرکت ICS با برخورداری از متخصصین مجرب، این امکان را دارد که محصول تولیدی واحدهای صنعتی را نمونه برداری و مورد آزمون قرار داده و به واحدهای مربوطه  جهت دریافت گواهینامه Product Certification آموزش و مشاوره ارائه نماید.

توضیحاتی در مورد گواهینامه انطباق محصول(P.C):

گواهینامه انطباق محصول با استانداردهای بین المللی (Product Certification) پس از انجام   نمونه برداری توسط این شرکت و انجام آزمون های تاییدی محصول، توسط آزمایشگاه های بین المللی و آکردیته اروپائی، به محصولات تایید شده واحدهای تولیدی اعطاء می شود.

مزایای صدور گواهی انطباق محصول (P.C):

– این گواهینامه تضمینی بین المللی برای محصولات تولیدی واحدهای صنعتی بوده و از جهت حضور در بازارهای جهانی، صادرات کالا، افزایش فروش و رضایت هر چه بیشتر مصرف کنندگان مورد توجه این کارخانجات واقع شده است

– اطمینان خاطر به مدیریت شرکت از انطباق کلیه مشخصات کیفی و بهداشتی محصولات غذائی (فیزیکی، میکروبی و شیمیائی و حسی) در مقایسه با مقررات تعیین شده (بسته به نظر شرکت، در انتخاب استاندارد اتحادیه اروپائی EU، کدهای EC اتحادیه اروپائی، استاندارد غذائی آلمان، استاندارد مرجع سازمان تجارت جهانی و Codex و یا استاندارد ایران)

– قابلیت رجوع و ردیابی بین المللی نتایج آزمون های انجام شده در آزمایشگاه های آکردیته بین المللی و اتحادیه اروپائی بعنوان مرجع اصلی نتایج آزمون و آزمایشات

– بکارگیری نتایج آنالیز و آزمون ها برای مقایسه با نتایج داخلی آزمایشات بعنوان اصل تجدید پذیری (Reproducibility)

– اطمینان خاطر به کلیه مشتریان داخل و خارج کشور مبنی بر اطمینان از سلامتی و بهداشت محصولات غذائی از طریق درج آرم و لوگوی مراجع صدور گواهی بر روی محصولات

– بازاریابی و تبلیغات وسیع منطقه ای و بین المللی با استفاده از لوگوی انطباق محصول

– اختصاص کد خاص و درج نام شرکت و تولیدات در لیست شرکت های دارنده گواهی انطباق محصول در اروپا و آلمان

– تضمین بین المللی برای محصولات تولیدی شرکت و امکان حضور مؤثر در بازارهای بین المللی و صادرات کالا

– انجام کلیه مراحل فعالیتها در زمان محدود حداکثر ۳۰ روز کاری (در صورت انطباق نتایج آزمایشات) و صدور گواهینامه انطباق محصول

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه انطباق محصول (Product Certificate) یا گواهی محصول (Type Approval) با ما تماس بگیرید.