ایزو ۴۵۰۰۱ گواهینامه ایمنی و بهداشت شغلی

ایزو ۴۵۰۰۱ در سال ۲۰۱۸ بجای سری استاندارد OHSAS 18001 در سازمان ایزو تدوین و از سپتامبر ۲۰۲۰ جایگزین قطعی سری استاندارد ارزیابی بهداشت و ایمنی شغلی گردید.نهاد صدور گواهی نامه ACS W3 دارای اعتبار بخشی از مرجع تایید صلاحیت IAS -IAF برای صدور گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱ می باشد.با اخذ گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱ تایید صلاحیت شده IAS-IAF، شرکت ها می توانند تعهد خود را به ارائه یک محیط کاری ایمن و سالم برای کارکنان و سایر ذینفعان نشان دهند.

هدف اصلی ایزو ۴۵۰۰۱ ارائه چارچوبی برای مدیریت خطرات و فرصت های بهداشت و ایمنی شغلی (OH&S) در محیط کار است. این استاندارد برای کمک به سازمان ها برای ایجاد و حفظ یک سیستم مدیریت OH&S موثر، کاهش حوادث و صدمات در محل کار، و ترویج یک محیط کار ایمن و سالم برای کارکنان و سایر ذینفعان ایجاد شده است.

ایزو ۴۵۰۰۱ به گونه ای طراحی شده است که برای سازمان ها در هر اندازه، در همه صنایع و بخش ها قابل اجرا باشد و رویکردی فعال برای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی دارد. این استاندارد شامل الزامات زیر است:

۱- شناسایی خطر و ارزیابی ریسک: سازمان ها ملزم به شناسایی خطرات احتمالی در محل کار و ارزیابی ریسک های مرتبط هستند.

۲- اجرای کنترل ها: سازمان ها باید کنترل هایی را برای کاهش خطرات شناسایی شده از طریق فرآیند شناسایی خطر و ارزیابی ریسک اجرا کنند.

۳-برنامه مدیریت OH&S: سازمان ها ملزم به ایجاد و حفظ یک برنامه مدیریت OH&S هستند که شامل خط مشی ها، رویه ها و فرآیندهایی برای مدیریت ریسک ها و فرصت های OH&S است.

۴-بهبود مستمر: سازمان ها باید به طور مستمر سیستم مدیریت OH&S خود را نظارت و بهبود بخشند تا از اثربخشی آن اطمینان حاصل کنند.

این استاندارد همچنین به سازمان ها کمک می کند تا با مقررات مربوط به OH&S مطابقت داشته باشند و خطر حوادث و صدمات در محل کار را کاهش دهند.در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ با اعتبار IAS-IAF باما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ در تهران تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایمنی و بهداشت شغلی اینجا را کلیک کنید:ایزو ۴۵۰۰۱ ، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)