گواهی ایزو ۹۰۰۱ و مرورچک لیست فرآیند آموزش

استاندارد-سیستم-های-مدیریت-ایمنی-مواد-غذایی
گواهی ایزو ۲۲۰۰۰ و الزامات واکنش در شرایط اضطراری
آوریل 3, 2014
ایزو ۹۰۰۱
آموزش ایزو ۹۰۰۱؛چک لیست فرآیند ارتباطات با مشتری
آوریل 17, 2014

گواهی ایزو ۹۰۰۱ و مرورچک لیست فرآیند آموزش | Ics ایران

ایزو ۹۰۰۱

مدیریت دانش در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ به آن توجه ویژه ای گردیده است

با انجام ممیزی گواهی ایزو ۹۰۰۱؛ سیستم مدیریت کیفیت؛ گواهی نامه  معتبر را از نهاد جهانی ACS W3 با اکردیت  IAS-IAF  اخذ نمایید.

گواهی ایزو ۹۰۰۱- سوالات چک لیست   توصیفی / بلی و خیر

آیا نیازهای آموزش برای کلیه پرسنل موثر بر فعالیتهای کیفی تدوین شده است  ؟

آیا در انطباق با نیازهای تعیین شده ، برنامه آموزشی تهیه و تدوین شده است ؟

آیا برنامه اموزشی ( در صورت نیاز به تامین منابع مالی ) به تصویب مدیریت رسیده است ؟

آیا در انطباق با برنامه آموزشی ، اجراء آموزش های صورت پذیرفته است ؟

آیا اجراء آموزشها ثبت شده و در پرونده آموزش افراد نگهداری می شود ؟

آیا فرم های اثر بخشی آموزشها برای کلیه دوره های آموزشی اجراء شده تکمیل شده است ؟

آیا میزان اثر بخشی آموزش ها ارزیابی شده است ؟

در صورتیکه اثر بخشی آموزش ها کافی ارزیابی نشده ، آیا اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تدارک دیده شده است ؟

آیا برای پرسنل جدید الورود ، آموزش های خاص در نظر گرفته شده است ؟

آیا برای کلیه افراد اموزش دیده نشده ، بطور سالانه بازآموزی صورت می پذیرد ؟

آیا میزان اثر بخشی آموزشها بطور کمی محاسبه شده است ؟

آیا بهبود مستمر در فرایند آموزش وجود دارد ؟

در صورتیکه بهبود مستمر وجود ندارد ، آیا اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تدارک دیده شده است ؟

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاع از سایر گواهی نامه های صنایع غذایی اینجا کلیک کنید:گواهی ایزو ۲۲۰۰۰، گواهی HACCP، گواهی GMP (icsiran.com)

برای اطلاع از گواهی نامه های کشاورزی و ارگانیک اینجا کلیک کنید:گواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است