گواهی ایزو ۹۰۰۱ معتبراز نهاد ACS W3 با اعتبار IAS-IAF

آ سی اس خدمات آموزشی و گواهی ایزو ۹۰۰۱؛ گواهی ۹۰۰۱ را به سازمان ها و‌موسسات ایرانی ارائه می نماید.این گواهی از نهاد صدور گواهی ACS با اعتبار IAS-IAF صادر می گردد.

در سال ۱۹۸۷ کمیته فنی ۱۷۶ سازمان ایزو (ISO/TC 176) سری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را به جهانیان ارائه نمود. آخرین بازنگری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در سال ۲۰۱۵انجام شده است . هدف از استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در سازمان اثبات توانایی پایدار آن سازمان در تامین محصولاتی مطابق بانیازمندی های مشتری و الزامات قانونی می باشد که با بکارگیری موثر نظام و فرآیند هایی برای بهبود مداوم آن و تضمین برآوردن الزامات قانونی و نیازمندی های مشتری، رضایت مشتریان را ارتقاء می بخشد.

مزایا و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو  مدیریت کیفیت ۹۰۰۱

 • بررسی مجدد فعالیت های سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع کاستی ها
 • شفافیت فرایند ها و شاخص ها در سازمان
 • جلوگیری از دوباره کاری ها به واسطه تعریف فعالیت ها ی برنامه ریزی شده و سیستماتیک
 • شناسایی ریسک ها و فرصت های سازمان در فضای تجاری
 • ایجاد اطمینان و اعتماد در درون سازمان (رده های مدیریتی و کارکنان)
 • ایجاد اطمینان و اعتماد در برون سازمان (مشتری) و در فضای مختلف تجاری
 • افزایش توان رقابت در عرصه تجاری
 • ایجاد سیستم یکنواخت و پایدار
 • ایجاد نظم و انضباط سیستمی وفنی
 • مستند کردن فرایندها و دانش سازمان (با خروج افراد سازمان دچار مشکل نخواهد شد چرا که با بکارگیری مدیریت دانش KM، دانش افراد به صورت مکتوب در سازمان وجود دارد)
 • افزایش رضایت مشتریان
 • قابلیت ردگیری و شناسایی علت نارسایی های درون سازمان ( عدم انطباقهای بوجود آمده)
 • کنترل سازمان بوسیله آمار حقیقی استخراج شده از عملکرد سازمان و ایجاد توان تصمیم گیری صحیح برای مدیران

برای اگاهی بیشتر از الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ ، میتوانید کتاب فارسی ترجمه الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را از ما درخواست کنید.در صورت نیاز به دریافت این کتاب و یا برگزاری دوره های آموزشی و یا صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱  بین المللی  ACS W3 بااعتبار IAS-IAF با ما تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد صدور گواهی ایزو ۹۰۰۱ اینجا کلیک کنیدایزو ۹۰۰۱، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر در مورد گواهینامه های ایزو مدیریت و کیفیتاینجا کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)