گواهی ایزو ۵۰۰۰۱

ایزو ۹۰۰۱
مدیریت دانش و ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵
دسامبر 20, 2017
KM
ایزو ۵۰۰۰۱
ژانویه 1, 2018

گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ | Ics ایران

استاندارد سیستم ایزو مدیریت انرژی

آ سی اس در زمینه آموزش و ممیزی استانداردهای ایزو بررسیهای متعددی را درخصوص چگونگی استفاده از منابع ارزشمند انرژی در سازمانها انجام داده است

مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱

ایزو ۵۰۰۰۱ مبتنی بر مدل سیستم مدیریت بهبود مستمر است که برای سایر استانداردهای معروف مانند ISO 9001 یا ISO 14001 نیز استفاده می شود. این امر باعث می شود سازمان ها مدیریت انرژی را در تلاش های کلی خود برای بهبود کیفیت و مدیریت زیست محیطی ادغام کنند. با آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ می توان به گواهی ایزو و با رویکرد مدیریت انرژی؛ مراحل ممیزی ایزو برای دریافت گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ را سپری و از ACS کانادا گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ را اخذ نمایید.

مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱؛ چارچوبی از الزامات را برای سازمان ها فراهم می کند تا:

خط مشی برای استفاده کارآمدتر از انرژی تدوین نمایند؛ اهداف را برای دستیابی به خط مشی تعیین کنند؛ از داده ها برای درک بهتر و تصمیم گیری در مورد مصرف انرژی استفاده نمایند و نتایج را اندازه گیری و بهبود مستمر مدیریت انرژی را عملی نمایید.

شرکت آ سی اس با سابقه بیش از دو دهه فعالیت در زمینه آموزش و ممیزی استانداردهای ایزو کیفیت ، غذایی کشاورزی و… در صنایع و مراکز خدماتی مختلف، بررسیهای متعددی را درخصوص چگونگی استفاده از منابع ارزشمند انرژی در سازمانهای صنعتی، خدماتی، غذایی، دارویی وکشاورزی انجام داده است ، نتایج حاصله نشان می دهد که بحث انرژی (آب، برق، گاز، سرمایش و گرمایش) و ضرورت صرفه جویی در مصرف آن مورد توجه جدی صاحبان صنایع و متولیان مراکز خدماتی قرار نگرفته است، تحلیل ها حاکی از این بود که عوامل متعددی در این امر دخیل بوده و برخی از مهمترین این عوامل به شرح زیر است:

ارزان بودن حامل های انرژی درکشور، عدم آگاهی مدیران از فواید و مزایای صرفه جویی انرژِی، نبود دانش و اطلاعات کافی درخصوص چگونگی راههای صرفه جویی انرژی، فرسودگی دستگاهها و هزینه بر بودن تعویض آنها، راندمان پایین تجهیزات انرژی بر و عدم وجود فرهنگ صرفه جویی در افراد.

ازآنجایی که روند صعودی افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های سوخت درکشور درگیر شدن تمامی بخش های جامعه را در فعالیتهای صرفه جویی انرژی می طلبد و این امر برای صاحبان صنایع و حرف و کارخانجات که مصرف انرژی جزوه برنامه روزانه و مستمر آنهاست ضرورتی اجتناب ناپذیر است، لذا انجام هرگونه فعالیت در راستای مدیریت مصرف انرژی به شکل قابل ملاحظه ای تاثیراتی را برکاهش میزان سوخت و هزینه های عملیاتی داشته و درآمدهای حاصله ازمحل صرفه جویی ها فرصت های ارزشمندی را ایجاد و دستیابی سازمانها را به اهداف و برنامه های خود تسهیل می نماید.

با عنایت به اینکه استفاده بهینه از انرژی و بهره وری در مصرف آن نیازمند داشتن برنامه ای مدون و مشخص بوده و در قالب سیستم ایزو مدیریت انرژی قابل ارائه است، همچنین دستیابی به نتایج اثر بخش در گرو استفاده از ابزارها و راهنما ها و منابع اطلاعاتی درخصوص چگونگی لحاظ نمودن ایزو مدیریت انرژی در ساختار مالی سازمانها می باشد و از طرفی اهمیت جهانی انرژی و برنامه های بین المللی برای کاهش مصرف انرژیهای فسیلی و لزوم دیدگاه واحدی برای این امر ضرورت استفاده از استانداردهای جهانی را مبرهن می سازد.
لذا موارد فوق شرکت آ سی اس را برآن داشت که مسئله استاندارد سیستم مدیریت انرژی را در دستور کار خود قرار داده و با معرفی این استاندارد به صاحبان صنایع و مسئولان مراکز خدماتی ، ضمن ایجاد ارزش افزوده برای آنان گامی کوچک درحفظ منابع خدا دادی و ارزشمند انرژی کشورمان بر دارد نوشته حاضر رویکرد ما به این مسئله رانشان داده و بر این نکته اذعان دارد که اولین گام در این مسیر حساس سازی سازمانها نسبت به موضوع انرژی ، ارزش و اهمیت آن و آگاهی بخشی به چگونگی استفاده بهینه از آن است.

ازآنجایی که ذخایر انرژیهای فسیلی درجهان رو به کاهش بوده و خطری جدی جهان را تهدید می کند و یکی از چالشهای اساسی در دنیا چگونگی مصرف حامل های انرژی بوده و عزم جهانی بر کاهش مصرف و استفاده بهینه از آن و در صورت امکان استفاده از انرژیهای جایگزین میباشد.

معرفی استاندارد:

ایزو ۵۰۰۰۱ یک استاندارد بین المللی برای سیستم های مدیریت انرژی (EnMS) است که توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) توسعه یافته است. این یک رویکرد سیستماتیک برای سازمان ها برای ایجاد، پیاده سازی، حفظ و بهبود مستمر عملکرد انرژی خود ارائه می دهد که منجر به افزایش بهره وری انرژی، کاهش هزینه های انرژی و بهبود پایداری محیطی می شود.

پیاده سازی ایزو ۵۰۰۰۱ شامل چندین مرحله کلیدی است:

۱- دریافت پشتیبانی مدیریت: تعهد مدیریت سطح بالا برای اجرای موفقیت آمیز ایزو ۵۰۰۰۱ ضروری است. مدیریت باید مزایای مدیریت انرژی را بشناسد و منابع و پشتیبانی را برای فرآیند اجرا فراهم کند.

۲- ایجاد یک تیم مدیریت انرژی: ایجاد یک تیم اختصاصی مسئول توسعه و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی. این تیم باید شامل نمایندگانی از بخش های مختلف سازمان باشد و درک روشنی از اصول مدیریت انرژی داشته باشد.

۳- انجام یک بررسی انرژی: یک بررسی جامع انرژی برای ارزیابی الگوهای مصرف انرژی سازمان، شناسایی مناطق مصرف انرژی قابل توجه و ارزیابی عملکرد انرژی انجام دهید. این بررسی به ایجاد یک خط پایه کمک می کند و زمینه را برای تعیین اهداف و اهداف عملکرد انرژی فراهم می کند.

۴- تعریف خط مشی انرژی و اهداف: خط مشی انرژی را تهیه که تعهد سازمان به کارایی انرژی و پایداری را مشخص کند. خط مشی باید با اهداف و مقاصد کلی سازمان همسو باشد. اهداف و اهداف انرژی قابل اندازه گیری را ایجاد کنید که بتوان آنها را ردیابی و نظارت کرد.

۵- تهیه برنامه انرژی : یک برنامه اقدام دقیق ایجاد کنید که فعالیت ها، مسئولیت ها و زمان بندی های خاص را برای دستیابی به اهداف و اهداف انرژی مشخص می کند. این طرح باید شامل اقدامات صرفه جویی در انرژی، تخصیص منابع، برنامه های آموزشی و تصمیمات سرمایه گذاری باشد.

۶- اجرای شیوه های مدیریت انرژی: اجرای اقدامات صرفه جویی در مصرف انرژی و بهترین شیوه های شناسایی شده در برنامه اقدام. این می تواند شامل فعالیت های مختلفی باشد، مانند ارتقاء تجهیزات به جایگزین های کارآمد انرژی، بهینه سازی فرآیندهای عملیاتی، ایجاد سیستم های نظارت بر انرژی، و ارتقای آگاهی و مشارکت کارکنان.

۷- نظارت، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل عملکرد انرژی: روش هایی را برای نظارت و اندازه گیری عملکرد انرژی به طور منظم توسعه دهید. جمع آوری داده های مرتبط در مورد مصرف انرژی، شناسایی زمینه های ناکارآمد، و تجزیه و تحلیل روندها و الگوها برای شناسایی فرصت های بهبود. شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) را می توان برای پیگیری پیشرفت و ارزیابی اثربخشی تلاش های مدیریت انرژی ایجاد کرد.

۸- انجام ممیزی های داخلی و بارنگری مدیریتی: ممیزی های داخلی را به طور منظم برای ارزیابی انطباق با الزامات ISO 50001، شناسایی موارد عدم انطباق و اجرای اقدامات اصلاحی انجام دهید. علاوه بر این، بررسی های مدیریتی را برای ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت انرژی و شناسایی زمینه های بهبود انجام دهید.

۱۰- صدور گواهینامه ACS: برای صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژی؛ نهاد صدور گواهینامه ACS انطباق با الزامات ایزو ۵۰۰۰۱ را ارزیابی و ممیزی برای تعیین صلاحیت برای صدور گواهینامه را انجام می دهد.

به یاد داشته باشید، اجرای ایزو ۵۰۰۰۱ مستلزم تعهد به بهبود مستمر و مشارکت همه کارکنان است. آموزش و افزایش آگاهی کارکنان در مورد اصول و شیوه های مدیریت انرژی برای اطمینان از اجرای موفقیت آمیز و بهبود عملکرد پایدار انرژی مفید است.

با آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ می توان به گواهی ایزو و با رویکرد مدیریت انرژی؛ مراحل ممیزی ایزو برای دریافت گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ را سپری و از ACS کانادا گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ را اخذ نمایید.ایزو ۵۰۰۰۱ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشترگواهی نامه های  سبز و زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر گواهی نامه های توسعه پایدار و سبز  اینجا را کلیک کنید: توسعه پایدار، ایزو ۲۶۰۰۰؛ ایزو ۵۰۰۰۱ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت ACS Canada اینجا را کلیک کنید:CanadaCerts |

1 دیدگاه

  1. eyqwyyvsgl گفت:

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.