گواهی ایزو ۳۸۳۴

چرا آ سی اس را برای آموزش ایزو ۳۸۳۴؛ گواهی ایزو ۳۸۳۴؛ ایزو ۳۸۳۴ انتخاب کنید؟

آ سی اس با بهره گیری ازمهندسین بین‌المللی جوش (IWE از IIW/II) وفارغ التحصیل از انجمن جوشکاری آلمان(DVS) وارتباط فنی با انجمن جوش آلمان (DVS), انستیتو جوش انگلستان (TWI) خدمات تخصصی خود را در زمینه جوشکاری  ارائه می نماید.

 ایزو ۳۸۳۴ چیست :

در سال ۱۹۹۴، ایزو (سازمان استانداردسازی جهانی)، استاندارد ایزو ۳۸۳۴ که هدف آن تعیین الزامات کیفی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی بود را منتشر کرد. از آن زمان به بعد مقرر گردید ANBCC کشورها به علت بهره مندی از متخصصین صنعت جوش، برای شرکت های سازنده استفاده کننده از جوشکاری که بر اساس الزامات این استاندارد فعالیت کرده اند، معادل گواهینامه ایزو  ۳۸۳۴ صادر کنند.

هدف از استقرار و گواهی ایزو ۳۸۳۴ :

هدف اولیه از تصدیق (اعتبارگذاری)، اطمینان از صلاحیت و نحوه کنترل عملکرد فرآیندهای خاص جوشکاری است، تا مشتریان یا سایرین اطمینان داشته باشند که محصولات جوشکاری شده ای که کارخانجات تولید می کنند با قرارداد یا نیاز آنها مطابقت دارد. بویژه آنکه ایزو ۳۸۳۴ نیازمند آن است که سازندگان از همۀ استانداردهای مرتبط با آن پیروی کنند.

مزایای استقرار و گواهی ایزو ۳۸۳۴ :

نکته ای که در راستای پیاده سازی استاندارد ایزو ۳۸۳۴ بسیار حائز اهمیت می باشد هزینه ی بسیار کم این پیاده سازی برای واحد تولید کننده، نسبت به دیگر استانداردهای ایزو می باشد.همچنین استاندارد ایزو ۳۸۳۴ از همپوشانی کاملی در مورد تمامی فعالیتهای مربوط به جوشکاری ذوبی برخوردار بوده و تمامی امور مربوط به جوشکاری حتی نحوه ثبت قرارداد با پیمانکاران و دیگر موارد جزئی را نیز در بر می گیرد.

در صورت نیاز به آموزش ایزو ۳۸۳۴؛ گواهی ایزو ۳۸۳۴؛ ایزو ۳۸۳۴ با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ در تهران تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)