گواهی ایزو ۲۲۰۰۰ و الزامات واکنش در شرایط اضطراری

ایزو ۹۰۰۱
گواهی ایزو ۹۰۰۱ و مرورچک لیست فرآیند آموزش
آوریل 16, 2014

گواهی ایزو ۲۲۰۰۰ و الزامات واکنش در شرایط اضطراری | Ics ایران

استاندارد-سیستم-های-مدیریت-ایمنی-مواد-غذایی

استاندارد سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی برای تمام سازمانهایی که درهرزمینه ای از زنجیره مواد غذایی فعالیت داشته و بخواهند محصولات ایمن پایدار تهیه نمایند کاربرد دارد

با انجام مراحل ممیزی گواهی ایزو ۲۲۰۰۰؛ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی؛ گواهی نامه  معتبر را از نهاد جهانی ACS W3 با اکردیت  IAS-IAF  اخذ نمایید. 

بسیاری از مشاورین محترم و یا مدیران تضمین کیفیت /راهبران تیم ایمنی مواد غذایی درخواست راهنمایی برای تدوین روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری برای رعایت الزامات گواهی ایزو ۲۲۰۰۰ را دارند.

شرایط اضطراری

مسئول اقدام

شرح اقدام

آتش سوزی

مسئول ایمنی کارخانه نگهبان

تماس با اداره آتش نشانی ۱۲۵ و اطلاع وضعیت به آنها

تماس با مدیر ارشد داخلی……تلفن همراه……تلفن منزل……….

تخلیه مواد اولیه و محصولات در اسرع وقت در صورت امکان

ترور میکروبی

خرابکاری عمومی

مسئول ایمنی کارخانه

نگهبانان

فرد ناظر

 

۱- اطلاع به سرپرست ایمنی و حفاظت کارخانه

۲- تماس با مدیر ارشد جهت کسب تکلیف و معرفی خرابکار

۳- تماس با نیروی انتظامی با شماره ۱۱۰

۴- تعیین شدت میزان و نوع خرابکاری و اطلاع به نماینده مدیریت/ راهبر تیم ایمنی

۵- تشکیل جلسه تیم ایمنی به صورت اضطراری

۶- تدوین اقدامات اصلاحی و اصلاح و تعیین میزان خسارت و تعیین تکلیف ضایعات

۷- ثبت سوابق

۸- گزارش به مدیریت ارشد جهت تصمیم گیری برای عدم تکرار موارد مشابه

راهبر تیم/ نماینده مدیریت

 

شرایط اضطراری

مسئول اقدام

شرح اقدام

قطع آب و برق و گاز

نگهبان

مسئول فنی یا پرسنل فنی یا پرسنل شیفت

۱- تماس با اداره آب به شماره های………

اداره برق به شماره های……..

اداره گاز به شماره های……

و اطلاع یافتن از علت و مدت زمان قطع منابع

۲- روشن کردن ژنراتورهای اضطراری

۳- در صورت طولانی بودن قطع منابع بیش از …….ساعت تماس با مدیر ارشد جهت کسب تکلیف

۴- انتقال مواد فاسد شدنی به محل تعیین شده

نام شرکت:

نام مسئول:

آدرس:

تلفن:

۵- ثبت موارد در فرم اعلام بروز عدم انطباق به کد……

۶- اطلاع به راهبر تیم/ نماینده مدیریت و مدیر QC جهت تعیین تکلیف و تشکیل جلسه

۷- تشکیل جلسه تیم ایمنی و تدوین اقدامات اصلاحی و اصلاح و تعیین میزان ضایعات و تعیین تکلیف آنها

۸- ارائه گزارش به مدیر عامل

راهبر تیم ایمنی

 

شرایط اضطراری

مسئول اقدام

شرح اقدام

آلودگی میکروبی از قبیل جنون گاوی

تب مالت

آنفولانزای مرغی و …….

مدیر QC

راهبر تیم ایمنی

 

مدیر QC و راهبر تیم ا

تیم ایمنی

راهبر تیم

راهبر تیم

۱- شناسایی آلودگی

۲- جداسازی و شناسایی مواد آلوده و میزان و شدت الودگی

۳- اطلاع به تیم ایمنی جهت برگزاری جلسه اضطراری و مدیر ارشد

۴- برگزاری جلسه تیم ایمنی و تعیین اقدامات اصلاحی و اصلاح

۵- اطلاع به اداره دامپزشکی با شماره……..

اداره نظارت بر مواد غذایی به شماره………

۶- قرنطینه کردن موارد مشکوک تا تعیین تکلیف

۷- تدوین راهکارهایی جهت جلوگیری و پیشگیری از بروز حوادث این چنین

۸- ثبت سوابق

۹- ارائه گزارش به مدیر ارشد

 

نام افراد تیم ایمنی

شماره تماس

آدرس

برای اطلاع از آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو ۲۲۰۰۰؛ گواهی ایزو صنایع غذایی اینجا کلیک کنید:گواهی ایزو ۲۲۰۰۰، گواهی HACCP، گواهی GMP (icsiran.com)

برای اطلاع از گواهی نامه های کشاورزی و ارگانیک اینجا کلیک کنید:گواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های صادرات به روسیه اینجا را کلیک کنید:صادرات روسیه؛ استاندارد روسیه؛ گواهی EAC؛ گواهی GOST (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است