گواهی ایزو ۱۹۶۰۰

ارزیابی بانک سبز؛ ارزیابی Green Banking
ژانویه 2, 2021
PSYCHOSOCIAL RISK
ایزو ۴۵۰۰۳ استاندارد سلامت روانی و ایمنی محل کار
ژانویه 23, 2021

گواهی ایزو ۱۹۶۰۰ | Ics ایران

مقدمه:مدیریت تطبیق یا Compliance Management از مباحث راهبری خوب بنگاه Good Corporate Governance است و از اهمیت فوق العاده ای در بحث مدیریت ریسک برخوردار است.منظور از مدیریت تطبیق، رویکردی است که به بررسی تطبیق رفتار و عملکرد بنگاه با مجموعه قوانین و مقررات محیط آن بنگاه می‌پردازد. بسته به محیطی که بنگاه در آن حضور دارد و فعالیت می کند (محیط عمومی کشور یا جهانی، محیط صنعت و حوزه فعالیت، …. )، حساسیت ها و ریسک هایی که متوجه او خواهد بود و نحوه رویارویی با ریسک ها و کنترل آنها متفاوت است.در چارچوب راهبری بنگاه، کمیته تطبیق که یکی از بازوهای نهاد هیأت مدیره است، نقش تدوین سیاست های مدیریت تطبیق و نظارت بر حسن اجرای آن را دارد. با آموزش ایزو ۱۹۶۰۰ ؛ مراحل ممیزی ایزو برای دریافت گواهی ایزو ۱۹۶۰۰ را طی نموده و از ACS  کانادا گواهی نامه معتبر دریافت نمایید.برای اطلاعات بیشتربه انگلیسی اینجا را کلیک کنید:CanadaCerts | Compliance Management Systems

هدف ایزو ۱۹۶۰۰ :

ایجاد و حفظ یک سیستم مدیریت انطباقی است تا تعهدات قانونی و نظارتی را انجام دهند، خطرات انطباق را کاهش دهند و فرهنگ یکپارچگی و رفتار اخلاقی را تقویت کنند. ایزو ۱۹۶۰۰  استانداردی است که توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) با عنوان “سیستم های مدیریت انطباق تهیه شده است. این سازمان ها راهنمایی هایی را برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انطباق (CMS) ارائه می دهد.

 هشت جنبه کلیدی ایزو ۱۹۶۰۰ :

۱- سیستم مدیریت انطباق: این استاندارد دستورالعمل هایی را برای ایجاد یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت انطباق در یک سازمان ارائه می دهد. بر نیاز به یک رویکرد پیشگیرانه و مبتنی بر ریسک برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت تعهدات انطباق تاکید می کند.

۲- رهبری و تعهد: ایزو ۱۹۶۰۰ اهمیت مشارکت رهبری در مدیریت انطباق را برجسته می کند. مدیریت ارشد را تشویق می کند تا تعهد خود را نشان دهد، فرهنگ انطباق ایجاد کند و انطباق را در ساختار حاکمیتی سازمان ادغام کند.

۳- خط مشی ها و رویه های انطباق: این استاندارد بر توسعه سیاست ها و رویه های انطباق واضح و جامع که ارزش ها، اهداف و تعهدات قانونی سازمان را منعکس می کند، تأکید دارد. جنبه هایی مانند اسناد انطباق، ارتباطات و دسترسی را پوشش می دهد.

۴- ارزیابی ریسک انطباق: ایزو ۱۹۶۰۰ انجام منظم ارزیابی ریسک انطباق را برای شناسایی خطرات بالقوه، ارزیابی اهمیت آنها و اولویت بندی اقدامات برای کاهش یا مدیریت موثر این خطرات توصیه می کند.

۵- نظارت و اندازه‌گیری انطباق: این استاندارد سازمان‌ها را در ایجاد مکانیسم‌هایی برای نظارت بر عملکرد انطباق، از جمله جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های انطباق، شاخص‌های عملکرد، ممیزی‌ها و بررسی‌ها راهنمایی می‌کند. همچنین بر اهمیت مکانیسم‌های افشاگر و کانال‌های گزارش‌دهی تاکید می‌کند.

۶- آموزش انطباق و ارتباطات: ایزو ۱۹۶۰۰ بر نیاز به آموزش و برنامه های ارتباطی مؤثر برای ارتقاء آگاهی و درک انطباق در بین کارکنان، ذینفعان و شرکای تجاری تأکید می کند.

۷-بررسی های انطباق و اقدامات اصلاحی: این استاندارد راهنمایی هایی را در مورد رسیدگی به حوادث انطباق، انجام تحقیقات، اجرای اقدامات اصلاحی و یادگیری از موقعیت های عدم انطباق برای جلوگیری از تکرار ارائه می دهد.

۸-بهبود مستمر: ایزو ۱۹۶۰۰ سازمان ها را تشویق می کند تا فرآیندهایی را برای بهبود مستمر سیستم مدیریت انطباق خود ایجاد کنند. این شامل بررسی های دوره ای مدیریت، ارزیابی عملکرد و استفاده از بازخورد برای بهبود فرآیندهای انطباق است.

هفت مرحله شرح خدمات آ سی اس:

۱-مطالعه مستندات در فاز صفر در مرحله Document Review/Desk Study  (سازمان ها  مستندات اجرایی سیستم تطبیق خود را به صورت ۲۱ فایل تهیه می نمایند).

۲-مطالعه مستندات و ارایه گزارش بررسی مستندات و اعلام نواقص و یا کمبود های مستند سازی سیستم

۳- انجام ممیزی فرآیند ها و بررسی مستندات و اجرای الزامات ایزو ۱۹۶۰۰ در محل سازمان طبق برنامه از قبل تعیین شده 

۴-انجام ممیزی فرآیند ها مرحله دوم در محل سازمان طبق برنامه از قبل تعیین شده 

۵-تهیه گزارش و ارایه به نهاد صدور گواهی نامه بین المللی ACS

۶-بررسی مدارک و مستندات ممیزی توسط تیم فنی نهاد صدور گواهی نامه بین المللی

۷-صدور گواهی نامه ISO 19600:2014 از نهاد بین المللی ACSبا اعتبار یک ساله و ثبت در وب سایت جهت ردیابی بین المللی

در صورت نیاز به انجام ممیزی و ارزیابی سیستم مدیریت تطبیق با شرکت آ سی اس با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس بگیرید.

با آموزش ایزو ۱۹۶۰۰ در شرکت آ سی اس می توانید گواهی ایزو ۱۹۶۰۰ ؛ سیستم مدیریت انطباق ‌را از نهاد صدور گواهی ACS کانادا اخذ نمایید. ایزو؛ گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ممیزی ایزو؛ ایزو ۱۹۶۰۰ .برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است