گواهی ایزو ۱۷۰۲۵ بین المللی

در صورتی که آزمایشگاه ها درخواست اخذ گواهی ایزو ۱۷۰۲۵؛ گواهی ۱۷۰۲۵ بین المللی ILAC داشته باشند ، امکان خوبی با همکاری یک مرجع اعتباربخشی ILAC برای آزمایشگاه های ایران فراهم آمده است .در صورت نیاز به بررسی شرایط و قیمت با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس بگیرید. جهت اخذ ایزو ۱۷۰۲۵ ( دریافت ایزو ۱۷۰۲۵ – صدور ایزو ۱۷۰۲۵ ) می توانید از طریق آ سی اس اقدام نمایید. آ سی اس  تنها مرکز جهت اخذ ایزو ۱۷۰۲۵ ( دریافت ایزو ۱۷۰۲۵ بین المللی – صدور ایزو ۱۷۰۲۵ ) در کشور از مرجع AB-ILACمی باشد.اعتباربخشی طبق استاندارد ISO 17025؛ از دقت و صحت نتایج اطمینان حاصل نموده و به آزمایشگاه‌ها در رشد، توسعه، و ارتقاء کیفیت فعالیت‌هایشان کمک می نماید.

استانداردایزو ۱۷۰۲۵ یک استاندارد بین‌المللی مربوط به اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها و کالیبراسیون‌ها است. این استاندارد به آزمایشگاه‌ها دستورالعمل‌ها و الزاماتی ارائه می‌دهد تا اعتبار، دقت و صحت نتایج آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌ها را تضمین کند. برخی از فواید اصلی اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO 17025 عبارتند از:

اعتبار و قابلیت اعتماد: اعتباربخشی ISO 17025 به آزمایشگاه‌ها تأیید می‌کند که آنها به استانداردهای بین‌المللی انطباق داشته و قادر به ارائه نتایج قابل اعتماد هستند.

بهبود عملکرد: پیاده‌سازی اصول استاندارد ISO 17025 باعث بهبود عملکرد داخلی آزمایشگاه می‌شود، از جمله بهبود روش‌های آزمایشی، ایجاد تطابق با نحوه‌های بهینه‌تر اندازه‌گیری، و کاهش اشتباهات انسانی.

تسهیل در تعاملات بین‌المللی: استاندارد ISO 17025 باعث تسهیل در تعاملات بین‌المللی آزمایشگاه‌ها می‌شود؛ زیرا سازگاری با استانداردهای جهانی را تأیید می‌کند.

قبولی در بازار: برخی صنایع، مانند علوم پزشکی و غذا، نیاز به تائیدیه‌هایی از آزمایشگاه‌ها دارند. داشتن اعتباربخشی طبق ISO 17025 به آزمایشگاه‌ها کمک می‌کند تا به راحتی این نیازها را برآورده کنند.

حفظ و تعزیز اعتماد مشتریان: اعتباربخشی طبق این استاندارد به مشتریان اطمینان می‌دهد که نتایج ارائه شده از طرف آزمایشگاه، دقیق و قابل اعتماد هستند.

کاهش ریسک و خطا: پیاده‌سازی استاندارد ISO 17025 کمک به کاهش خطاها و ریسک‌های مرتبط با اندازه‌گیری‌ها و آزمایش‌ها می‌کند، که به دور از هزینه‌های احتمالی و مشکلات جدی تر می‌افزاید.

استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ چیست؟ جهت اخذ ایزو ۱۷۰۲۵ ( دریافت ایزو ۱۷۰۲۵ – صدور ایزو ۱۷۰۲۵ ) آ سی اس  آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد.استاندارد بین المللی ISO 17025 استانداری تخصصی ویژه ی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد که به احراز صلاحیت این آزمایشگاه ها می پردازد.

دامنه کاربرد استاندارد ISO 17025 : استاندارد بین المللی ISO 17025 الزامات کلی برای احراز صلاحیت انجام آزمون ها و یا کالیبراسیون و همچنین نمونه برداری را مشخص می سازد. استاندارد بین المللی ISO 17025 ، روش های استاندارد و روش های غیر استاندارد و روش های توسعه یافته توسط آزمایشگاه که در اجرای آزمون و کالیبراسیون مورد استفاده قرار می گیرند را پوشش می دهد.

راهنمایی های استاندارد بین المللی ISO 17025 برای همه سازمان های مجری آزمون و کالیبراسیون قابل استفاده می باشد. این استاندارد به عنوان مثال طرف اول، دوم و آزمایشگاه هایی که آزمون در آن ها تشکیل دهنده بخشی از گواهی محصول و بازرسی می باشد، را در بر می گیرد.استاندارد ISO 17025 بین المللی فارغ از تعداد پرسنل سازمان یا گستره دامنه فعالیت های آزمون و یا کالیبراسیون، برای همه آزمایشگاه ها قابل کاربرد می باشد.استاندارد بین المللی ISO 17025 برای استفاده توسط آزمایشگاه هایی که در حال ایجاد سیستم های کیفی، اجرایی و فنی برای فعالیت های خود می باشند توصیه می گردد.

لزوم توجه و پیاده سازی استاندارد ISO 17025 : اگر آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون الزامات این استاندارد بین المللی را برآورده سازند، آنها یک سیستم کیفیت برای فعالیت های آزمون و کالیبراسیون خود بکار می گیرند که الزامات ایزو ۹۰۰۱ نیز برآورده است. این استاندارد بین المللی چندین الزام فنی را که با ایزو ۹۰۰۱ پوشش داده نمی شود را پوشش می دهد.سیستم کیفیت آزمایشگاه ISO 17025 ، با هدف ایجاد یک سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت، طراحی و مستقر شده است تا با بهره‌گیری از این استاندارد، آزمایشگاه بتواند خدمات خود را با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه نماید و همچنین کلیه فعالیت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی خود را به بهترین نحو اداره نموده و با اخذ گواهینامه‌ها و اعتبارنامه‌های ملی یا بین‌المللی، صلاحیت و شایستگی خود را به گیرندگان خدمات و گروه‌های ذینفع اثبات نماید.

صدور گواهینامه استاندارد ISO 17025 بین المللی :گواهینامه های ISO 17025 توسط مرجع AB- ILAC بصورت بین المللی قابلیت صدور  دارند و آزمایشگاه ها با پیاده سازی و ارزیابی توسط یک نهاد ارزیاب خارجی Accreditation body امکان دریافت گواهینامه مذکور را خواهند داشت،

ارتباط استاندارد ISO 17025 با سایر استاندارد ها :همیشه توصیه می گردد که همراه یا پیش از دریافت گواهینامه های تخصصی تر نظیر گواهینامه ISO 17025 که به تایید صلاحیت آزمایشگاه ها می پردازد اقدام به دریافت گواهینامه ی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ که پایه ای ترین و اصلی ترین استاندارد از سری استانداردهای بین المللی ایزو می باشد اقدام نمایند.لازم به ذکر است که آزمایشگاه های طبی و پزشکی در صورت تمایل به دریافت گواهینامه ایزو مرتبط با حیطه خود می بایست ایزو ۱۵۱۸۹ را پیاده سازی و گواهینامه آن را دریافت نمایند. به آزمایشگاه های پزشکی و طبی نیز توصیه می گردد که حتما نسبت به دریافت گواهینامه ISO 9001 یا سیستم مدیریت یکپارچه IMS اقدام نمایند.آ سی اس با همکاری مرجع بین المللی ILAC آماده صدور گواهینامه ISO 17025 با تیمی مجرب و رزومه ای قابل استعلام می باشد.

اخذ ایزو ۱۷۰۲۵ – صدور ایزو ۱۷۰۲۵ – دریافت ایزو ۱۷۰۲۵ بین المللی : جهت اخذ ایزو ۱۷۰۲۵ ( دریافت ایزو ۱۷۰۲۵ – صدور ایزو ۱۷۰۲۵ ) می توانید از طریق آ سی اس اقدام نمایید. آ سی اس  تنها مرکز جهت اخذ ایزو ۱۷۰۲۵ ( دریافت ایزو ۱۷۰۲۵بین المللی – صدور ایزو ۱۷۰۲۵ ) در کشور از مرجع AB-ILACمی باشد.

تفاوت بین ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۷۰۲۵ چیست؟ ISO 17025 و ISO 9001 هر دو برای QMS در نظر گرفته شده‌اند. اما چیزی که آنها را متمایز می‌کند دامنه و الزامات است. الزامات ایزو ۱۷۰۲۵ فقط مختص آزمایشگاه‌ها و کالیبراسیون است. این در حالی است که ISO 9001 برای سازمان‌ها در تمام صنایع اعمال می‌شود.

اهمیت ایزو ۱۷۰۲۵ چیست؟ در سراسر صنایع، ایجاد یک QMS که به بهترین وجه با نیازهای سازمان‌ها مطابقت دارد، بسیار رایج است. ISO 17025 برای کمک به بهبود کیفیت و کارایی شیوه‌ها، فرایندها و سیستم‌های ایمنی آزمایشگاهی است. این استاندارد باایزو ۱۵۱۸۹هم‌راستا است. نسخه فعلی استاندارد که ISO 17025:2017 است و کلید ایجاد دستورالعمل‌ها و پروتکل‌هایی است که با رویه‌های آزمایشگاهی خوب (GLP) همسو هستند. در نهایت، حفظ انطباق با الزامات این استاندارد می‌تواند منجر به ایجاد فرایندهای تست و کالیبراسیون قابل تکرار شود و در نتیجه نیاز به آزمایش مجدد را از بین ببرد.

آیا ایزو ۱۷۰۲۵ اجباری است؟ اخذ ایزو ۱۷۰۲۵ الزامی نیست؛ اما مزایای متعددی برای شما به همراه می‌آورد. پیروی از استانداردهای شناخته شده بین‌المللی به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که با آنچه در صنعت شایسته و قابل‌اعتماد هستند، هم‌تراز شوند. ازاین‌رو، این به افزایش قابل‌توجه سطح اعتماد عمومی و اعتماد همتایان به کار آزمایشگاه‌ها کمک می‌کند.

گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ چیست؟ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ یک استاندارد جهانی و کارشناسانه مخصوص آزمایشگاه های تست و واسنجی است که به دستیابی شایستگی این آزمایشگاه ها می پردازد.استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ موارد الزامی عمومی برای دستیابی شایستگی انجام آزمون ها و تست ها و واسنجی و همچنین نمونه برداری را به وسیله آزمایشگاه ها تعیین می گردد شامل راهکارهای استاندارد و راهکارهای غیر استاندارد و راهکارهای گسترش یافته به وسیله ی آزمایشگاه که در اجرای تست و واسنجی مورد استفاده قرار می گیرند می باشد.این استانداردها شامل آزمایشگاه‌های شخص اول، دوم و شخص ثالث و آزمایشگاه‌هایی می باشد که آزمایش و یا واسنجی بخشی از بازرسی و گواهی محصول را تشکیل می‌دهد.

کاربرد استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ :در کشورهای بزرگ، استاندارد ISO/IEC 17025 استانداردی است که اکثر آزمایشگاه ها باید دارای اعتبار باشند تا از نظر فنی صلاحیت داشته باشند.ایزو ۱۷۰۲۵ مشترکات زیادی با استاندارد ایزو ۹۰۰۱ وجود دارد، اما ISO/IEC 17025 در الزامات مربوط به صلاحیت خاص تر است و مستقیماً برای سازمان هایی اعمال می شود که نتایج آزمایش و کالیبراسیون را تولید می کنند و بر اساس اصول فنی بیشتری است که مزایای زیادی برای آزمایشگاه ها ایجاد می کند.این استاندارد بین المللی ایزو ۱۷۰۲۵ برای همه یا هر آزمایشگاهی صرف نظر از اندازه یا وسعت دامنه آزمایش ها و روش های کالیبراسیون قابل اجرا است.استاندارد جهانی ایزو ۱۷۰۲۵ توسط آزمایشگاه ها برای توسعه سیستم مدیریت خود برای کیفیت، بدنه و عملیات فنی به کار گرفته می شود.

الزامات ایزو ۱۷۰۲۵ برای صلاحیت آزمایشگاه های تست و واسنجی : استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵برای اکثر آزمایشگاه‌ها در کشورهای بزرگ استفاده می‌شود، و این آزمایشگاه‌ها باید دارای اعتبار باشند تا از نظر فنی دارای صلاحیت در نظر گرفته شوند.اگرچه این استاندارد دارای شباهت‌های زیادی با ایزو ۹۰۰۱ است، اما این استاندارد جهانی مختص آزمایشگاه‌ها است و الزامات بیشتری در مورد صلاحیت اعمال مستقیم برای سازمان‌هایی که نتایج آزمایش و کالیبراسیون را تولید می‌کنند، دارد.این استاندارد که در ابتدا در سال ۱۹۹۹ منتشر شد، در سال ۲۰۰۵ برای مطابقت بهتر با ISO 9001:2000 بازنگری شد و سپس ۱۲ سال بعد از آن با ISO/IEC 17025:2017 بازنگری گردید.  ISO 17025:2017که توسط سازمان بین المللی استاندارد ایزو ایجاد شده است، مطابق با الزامات و دستورالعمل های بین المللی است.

پیاده سازی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ : در صورتی که آزمایشگاه های تست و واسنجی به شرایط و قوانین لازم این استاندارد جهانی عمل نمایند، در آن صورت آنها یک سیستم کیفیت برای فعالیت های تست و واسنجی خود به کار خواهند گرفت.این استاندارد شامل تمامی مواردی که توسط الزامات ایزو ۹۰۰۱ تحت پوشش قرار نگرفته است را دارا می باشد.آزمایشگاه ها به وسیله اخذ این استاندارد بهترین کیفیت را مشتریان عرضه می نمایند.در نتیجه شایستگی خود را به مجموعه های ذینفع نشان داده ثابت نمایند.

آزمایشگاه ها از ISO/IEC 17025 برای پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت (quality management system) یا به اختصار (QMS) با هدف بهبود توانایی خود برای سازگاری با تولید نتایج معتبر استفاده می کنند. همچنین مبنایی برای اعتباربخشیدن از یک سازمان اعتباربخشی است.از آنجایی که استاندارد در مورد صلاحیت می باشد ، اعتباربخشی صرفاً به رسمیت شناختن و رسمی نشان دادن آن صلاحیت است.یک پیش نیاز برای تایید یک آزمایشگاه، داشتن یک سیستم مدیریت کیفیت مستند است.محتویات رایج کتابچه راهنمای کیفیت از استاندارد ISO/IEC 17025 پیروی می کند.

جهت اخذ ایزو ۱۷۰۲۵ ( دریافت ایزو ۱۷۰۲۵ – صدور ایزو ۱۷۰۲۵ ) می توانید از طریق آ سی اس اقدام نمایید. آ سی اس  تنها مرکز جهت اخذ ایزو ۱۷۰۲۵ ( دریافت ایزو ۱۷۰۲۵بین المللی – صدور ایزو ۱۷۰۲۵ ) در کشور از مرجع AB-ILACمی باشد.

گواهی نفت؛ گواهی گاز ؛ گواهی پتروشیمی (icsiran.com)

صادرات روسیه؛ گواهی EAC (icsiran.com)