گواهی ایزو ۱۰۶۶۸

استاندارد ایزو ۱۰۶۶۸؛ ایزو برند ینگ با عنوان “بهای نام تجاری – نیازمندی ها برای ارزش پولی نام تجاری” به تشریح شفاف روش های اجرایی و روش هایی برای اندازه گیری میزان ارزش یک نام تجاری می پردازد. برندها شامل نام ها، اصطلاحات، نشانه ها، نمادها، آرم ها و غیره هستند که محصولات، خدمات و اشخاص حقیقی و حقوقی را می شناسانند.

ایزو ۱۰۶۶۸ استانداردی است که الزامات ارزش گذاری نام تجاری (برند) را مشخص می کند. هدف اصلی ایزو ۱۰۶۶۸ ارائه چارچوبی برای انجام ارزش گذاری برند به شیوه ای ثابت و شفاف است که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده و پذیرفته شده باشد.

استاندارد ارزش گذاری برند ؛ الزامات روش ها، مفروضات و اصولی را که باید در فرآیند ارزش گذاری یک برند مورد استفاده قرار گیرد، تعیین می کند. این دستورالعمل در مورد روش های مناسب برای تعیین ارزش یک نام تجاری، از جمله رویکردهای مبتنی بر بازار، مبتنی بر درآمد و مبتنی بر هزینه، راهنمایی می کند. همچنین اطلاعاتی را که باید در گزارش ارزش گذاری برند گنجانده شود، از جمله هدف ارزش گذاری برند، دامنه ارزش گذاری برند، و مفروضات و محدودیت های تجزیه و تحلیل را مشخص می کند.

ایزو ۱۰۶۶۸ با ارائه یک چارچوب ثابت و شفاف برای ارزش گذاری برند، می تواند به سازمان ها کمک کند:

۱-درک ارزش برندهای خود: با ارزش گذاری برندهای خود مطابق با استاندارد، سازمان ها می توانند درک بهتری از تأثیر مالی برندهای خود و سهمی که در ارزش کلی سازمان دارند به دست آورند.

۲-اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه: ارزش گذاری برند می تواند بینش های ارزشمندی را در مورد نقاط قوت و ضعف یک برند ارائه دهد و سازمان ها را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد سرمایه گذاری برند، استراتژی بازاریابی و سایر فعالیت های تجاری بگیرند.

۳-تسهیل در ادغام : ارزیابی نام تجاری را می توان برای تعیین ارزش یک نام تجاری در زمینه ادغام یا اکتساب استفاده کرد و به اطمینان از انجام ارزیابی های منصفانه و دقیق کمک می کند.

۴-افزایش شفافیت و اعتبار: با پیروی از یک استاندارد شناخته شده برای ارزش گذاری برند، سازمان ها می توانند شفافیت و اعتبار ارزیابی های خود را افزایش دهند، که می تواند به ایجاد اعتماد با سهامداران مانند سرمایه گذاران، تنظیم کننده ها و مشتریان کمک کند.

برای پیروی از دستورالعمل های ایزو ۱۰۶۶۸ ، یک شرکت باید:

۱-تعیین یک هدف روشن برای ارزش گذاری برند: سازمان باید دلیل انجام ارزیابی برند را به وضوح مشخص کند، مانند گزارشگری مالی، ادغام و اکتساب، یا برای برنامه ریزی استراتژیک.

۲-محدوده ارزش گذاری برند را تعریف کنید: سازمان باید برند یا برندهایی را که باید ارزش گذاری شوند و منطقه جغرافیایی و دوره زمانی تحت پوشش ارزش گذاری را شناسایی کند.

۳-انتخاب یک روش ارزشیابی مناسب: سازمان باید روش ارزشیابی را انتخاب کند که با هدف و محدوده ارزیابی مناسب باشد. این استاندارد سه رویکرد اصلی را برای ارزش گذاری برند مشخص می کند: مبتنی بر بازار، مبتنی بر درآمد و مبتنی بر هزینه.

۴-انجام یک تجزیه و تحلیل کامل: سازمان باید تجزیه و تحلیل کاملی از عوامل مالی و غیر مالی برند که به ارزش آن کمک می کنند، مانند آگاهی از برند، شهرت، وفاداری مشتری و موقعیت رقابتی انجام دهد.

۵-استفاده از مفروضات و اصول ثابت: سازمان باید از مفروضات و اصول ثابت در فرآیند ارزش گذاری برند استفاده کند. این شامل انتخاب نرخ‌های تنزیل مناسب، نرخ‌های رشد و ارزش‌های پایانی است.

۶-ارزش گذاری برند را مستند کنید: سازمان باید فرآیند ارزش گذاری برند شامل داده های مورد استفاده، مفروضات و روش های اعمال شده و ارزش حاصل را مستند کند.

۷-اطمینان از شفافیت و دقت: سازمان باید اطمینان حاصل کند که ارزش گذاری برند شفاف و دقیق است و به ذینفعان درک روشنی از فرآیند ارزش گذاری و عواملی که به ارزش برند کمک می کنند ارائه می دهد.

با آموزش ایزو ۱۰۶۶۸؛ ایزو برند ؛ مراحل ممیزی ایزو ۱۰۶۶۸ برای دریافت گواهی این استاندارد را سپری و از ACS کانادا گواهی ایزو ۱۰۶۶۸ را اخذ نمایید.در صورت نیاز به آموزش و یا دریافت گواهی نامه ایزو ۱۰۶۶۸ با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ در تهران تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)