گواهی ایزو ۱۰۰۰۴- آموزش سیستم ارزیابی رضایت مشتری

چرا سیستم ارزیابی رضایت مشتری و گواهی ایزو ۱۰۰۰۴ مهم است :

 1. شناسایی زمینه های بهبود: نظارت و اندازه گیری منظم رضایت مشتری می تواند به شناسایی فرآیندهایی که یک شرکت می تواند محصولات یا خدمات خود را بهبود بخشد کمک کند. این بازخورد می تواند به شرکتها کمک کند تا در فرآیندها، محصولات یا خدمات خود تغییراتی ایجاد کند تا نیازهای مشتریان خود را بهتر برآورده نمایند.
 2. افزایش وفاداری مشتری: وقتی مشتریان احساس می کنند که بازخورد آنها شنیده می شود و به آنها عمل می شود، احتمال بیشتری دارد که به شرکت و محصولات یا خدمات آن وفادار بمانند. این می تواند منجر به افزایش حفظ مشتری و تکرار خرید مشتری منجر شود.
 3. تقویت شهرت برند: شرکت هایی که رضایت مشتری را در اولویت قرار می دهند، می توانند شهرت برند خود را در بازار افزایش دهند. بازخورد مثبت از مشتریان راضی می تواند دهان به دهان فضایی مثبت ایجاد کند و مشتریان جدیدی را به سازمان جذب نماید.
 4. ارزیابی عملکرد: نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری می تواند به شرکتها کمک کند تا عملکرد خود را در برابر استانداردهای صنعت یا رقبا محک بزنند. این می تواند به سازمان کمک کند تا زمینه هایی را که در آنها برتری دارد و مناطقی که برای رقابتی ماندن نیاز به بهبود دارد، شناسایی کند.
 5. تشویق مشارکت کارکنان: کارمندان وقتی نتایج نظرسنجی های رضایت مشتری را می بینند و درک می کنند که چگونه کارشان به رضایت مشتری کمک می کند، می توانند بیشتر در فعالیت ها شریک و همراه شوند. این می تواند منجر به افزایش انگیزه و بهره وری در بین کارکنان شود.

مراحل اصلی پیاده سازی ایزو ۱۰۰۰۴

 1. شناسایی اسکوپ : محدوده اجرا تعیین می شود که شامل شناسایی محصولات، خدمات و مشتریانی است که باید تحت پوشش این استاندارد قرار گیرند.
 2. تدوین خط مشی رضایت مشتری: خط مشی رضایت مشتری تدوین می شودکه تعهد سازمان به رضایت مشتری و فرآیند اندازه گیری و بهبود آن را مشخص می کند.
 3. معیارهای رضایت مشتری تعریف می شود: معیارهای رضایت مشتری تعریف می شود، مانند سطح رضایت مشتری، نرخ شکایت و زمان حل.
 4. ایجاد یک فرآیند بازخورد مشتری: یک فرآیند بازخورد مشتری ایجاد می شودکه شامل جمع آوری، تجزیه و تحلیل و پاسخ به بازخورد مشتری است. این ممکن است شامل اجرای یک نظرسنجی رضایت مشتری یا روش رسیدگی به شکایات باشد.
 5. آموزش کارکنان: به کارکنان در مورد خط مشی رضایت مشتری و روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل بازخورد مشتری آموزش داده می شود.
 6. نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری: به طور مستمر معیارهای رضایت مشتری نظارت و اندازه گیری می شودتا روندها، زمینه های بهبود و مشکلات احتمالی شناسایی شود.
 7. اقدام اصلاحی : اقدامات اصلاحی بر اساس نتایج معیارهای رضایت مشتری انجام می شود، که ممکن است شامل رسیدگی به شکایات مشتری، بهبود محصولات یا خدمات، یا اصلاح فرآیندهای تجاری باشد.
 8. بازنگری و بهبود سیستم: سیستم نظارت و سنجش رضایت مشتری به طور منظم بررسی و بهبود می یابد تا از اثربخشی و ارتباط آن با نیازهای سازمان اطمینان حاصل شود.

با دنبال کردن این مراحل، یک شرکت می تواند با آموزش سیستم ارزیابی رضایت مشتری گواهی ایزو ۱۰۰۰۴ را دریافت و سطح رضایت مشتری خود را بهبود بخشد.

ما با بکارگیری اساتید مجرب سیستم ارزیابی رضایت مشتری را آموزش داده و در صورت نیاز سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتری بر مبنای ایزو ۱۰۰۰۴ را ممیزی خواهیم نمود. در صورت نیاز به آموزش یا ممیزی سیستم پایش رضایت مشتری با ما در تهران با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایمنی و بهداشت شغلی اینجا را کلیک کنید:ایزو ۴۵۰۰۱ ، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)