عملیات خوب کشاورزی ایران (ایران گپ) نقاط کنترلی و معیارهای پذیرش برای مدیریت جامع مزرعه آبزی‌پروری-۱

KM
ایزو ۹۰۰۱ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک بخش ۷
جولای 10, 2015
KM
ایزو ۹۰۰۱ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک بخش ۸
جولای 13, 2015

عملیات خوب کشاورزی ایران (ایران گپ) نقاط کنترلی و معیارهای پذیرش برای مدیریت جامع مزرعه آبزی‌پروری-۱ | Ics ایران

GAP

۱    هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات کلی نقاط کنترلی و معیار پذیرش برای مدیریت یکپارچه مزارع آبزی‌پروری و در چارچوب عملیات خوب کشاورزی است . این استاندارد حداقل استانداردهای پذیرفته شده در تولید محصول سالم را در بر گرفته و برای همه فعالیتهای آبزی‌پروری کاربرد دارد .

۲    مراجع الزامی

مدارک الزامی زیرحاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده‌است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده‌باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آنها موردنظر است.استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۲-۱     استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۳۲۵: عملیات خوب کشاورزی ایران ( ایران گپ) – واژه‌نامه /۲-۲  :      استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۰۲۵ /۲-۳  :     ISO/IEC  ۶۵ /۲-۴ :      ISO/IEC021:2006۲-۵  :     EU65169/ ۲-۶ :      ISO14001

۳      اصطلاحات و تعاریف:  اصطلاحات و تعاریف به کار رفته در این استاندارد طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۳۲۵ است.  

 ۴     نقاط کنترلی و معیارهای پذیرش نقاط کنترلی و معیارهای پذیرش در این استاندارد، برای کلیه تولیدکنندگانی که متقاضی دریافت گواهینامه ایران گپ  برای تمامی فعالیت‌های تولیدی آبزی‌پروری هستند، قابل اجرا است.نقاط کنترلی و معیارهای پذیرش  اصول آبزی پروری ،برای اطمینان از کیفیت  محصولات آبزی مطابق جدول -۱به شرح زیر است:

جدول ۱- نقاط کنترلی و معیارهای پذیرش اصول مزرعه آبزی پروری 

سطح

معیار پذیرش

نقاط کنترلی

شماره

 

 

اصول آبزیپروری

AB

 

 

مدیریت  واحد آبزیپروری

AB.1

 

این بخش بر آن است تا از مدیریت مناسب زمین، استخرهای پرورش، ساختمان‌ها و سایر امکاناتی که اساس یک مزرعه را تشکیل می‌دهند، اطمینان حاصل کرده، به‌نحوی که ایمنی و پایداری تولید موادغذایی ، تضمین شود.همچنین ضدعفونی و تمیزی را با کمترین آسیب بر محیط زیست، امکان‌پذیر می نماید.

 مزرعه و تمام امکانات آن، باید در شرایط مطلوب نگهداری و متناسب با گونه‌های آبزی موردنظر در مراحل مختلف حیات طراحی و به‌کار گرفته شوند.

 منابع آب و تجهیزات غذادهی کارآمد بوده، در شرایط خوب نگهداری شده و  متناسب با گونه‌های آبزی باشند.

 

سطح

معیار پذیرش

مدیریت و مستند سازی

AB.1.1

الزام قطعی

–   نظام‌نامه کیفیت باید در دسترس باشد.

– نظام‌نامه کیفیت باید دستورالعمل‌های کاری، روش‌های اجرایی و مرتبط با ایمنی مواد غذایی، الزامات قانونی و کیفی را شامل شود.

– ارزیابی احتمال وقوع خطرات ایمنی مواد غذایی و روش‌های مدیریتی مرتبط در نظام‌نامه کیفیت باید به‌وضوح تشریح شده باشد.

-کارکنان باید نسبت به موارد بالا آگاهی لازم را داشته باشند.

 

آیا واحد آبزی‌پروری یک نظام‌نامه کیفیت دارد؟

 آیا نحوه کار واحد آبزی‌پروری، به‌منظور پوشش تمام مراحل بحرانی برای ایمنی، قانونمندی و کیفیت که جزو تعهدهای واحد آبزی‌پروری است، با دستورالعمل‌های مستند شده و ساختارهای کاری  مطابقت دارد؟

 آیا محدوده‌ای برای تامین الزامات این استاندارد وجود دارد؟

AB.1.1.1

الزام قطعی

– ساختار سازمانی در واحد آبزی‌پروری ارائه شود.

– کارکنان باید نسبت به ساختار سازمانی آگاهی لازم را داشته باشند.

آیا واحد آبزی‌پروری ساختار سازمانی دارد که به‌وضوح شرح وظایف و مسئولیت‌ها و روابط بین کارکنان در آن مشخص، تعریف و مستند شده باشد؟

AB.1.1.2

الزام قطعی

روش اجرایی ممیزی داخلی مدون که شامل برنامه ممیزی نیز باشد، باید ارزیابی شود.

آیا واحد آبزی‌پروری روش اجرایی مدون ممیزی داخلی دارد؟

آیا روش اجرایی ممیزی داخلی،  محدوده و دامنه کاربرد را دربر می‌گیرد؟

آیا محدوده و دامنه کاربرد، حداقل‌های معیار خودارزیابی را تعریف کرده است ؟

آیا حداقل سالی یک‌بار ممیزی داخلی  انجام می شود؟

AB.1.1.3

         

 

 

 

سطح

معیار پذیرش

نقاط کنترلی

شماره

 

 

 

 

الزام قطعی

 

 

 

روش اجرایی مذکور باید در صورت نیاز در دسترس باشد.

 

آیا واحد آبزی‌پروری برای مواقع اضطراری از قبیل قطع جریان برق،  قطع آب، وقوع سیل، طوفان، آتش‌سوزی، نشت مواد شیمیایی و فاضلاب که ممکن است ایمنی و رفاه آبزی و در نهایت انسان را به خطر اندازد، روش اجرایی دارد؟

 

 

 

AB.1.1.4

 

 

الزام قطعی

 واحد جدید آبزی‌پروری قبل از شروع به کار باید ارزیابی احتمال وقوع خطر برای سلامتی انسان، ایمنی مواد غذایی و سلامت و رفاه حیوان را انجام دهد.

توقف موقت فعالیت به ارزیابی‌های فوق  نیاز ندارد، و تنها توقف‌های طولانی و شروع یک فعالیت جدید نیازمند ارزیابی‌های فوق است.

حد مجاز زمان توقف توسط مرجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

برنامه ارزیابی فوق باید در واحد آبزی‌پروری در دسترس باشد.

آیا هنگامی که یک واحد آبزی‌پروری دوباره راه‌اندازی می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، کاربری پیشین آن از لحاظ ارزیابی احتمال وقوع خطر برای سلامتی انسان، ایمنی مواد غذایی و سلامت و رفاه حیوان، مورد بررسی قرار گرفته است؟

AB.1.1.5

الزام قطعی

مدیریت مجموعه آبزی‌پروری باید با استفاده از مدارک و سوابق، قادر به اثبات منشأ آبزی و اصلاح ژنتیک نشده بودن (۲) آن باشد.

 

آیا آبزیان اصلاح ژنتیک شده (۱) در واحد آبزی‌پروری پرورش داده می‌شود؟

 

 

AB.1.1.6

برای اطلاع از گواهی نامه های کشاورزی و شیلاتی اینجا کلیک کنید:گواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاع از آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو صنایع غذایی اینجا کلیک کنید:گواهی ایزو ۲۲۰۰۰، گواهی HACCP، گواهی GMP (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های صادرات به روسیه اینجا را کلیک کنید:صادرات روسیه؛ استاندارد روسیه؛ گواهی EAC؛ گواهی GOST (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است