گواهینامه IMS -سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه در واقع با هدف تلفیق سه استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱، مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ و مدیریت ایمنی ایزو ۴۵۰۰۱ در جهت رسیدن به یک سیستم جامع مدیریتی و گواهینامه IMS مطرح شده است و در مدت کوتاهی که از آغاز بحث و بکارگیری آن می گذرد، توانسته است نتایج مثبت و قابل توجهی به بار آورد.

مزایای استقرار و دریافت گواهینامه IMS -سیستم مدیریت یکپارچه:

  • فواید استقرار الزامات ایزو ۹۰۰۱:

– بررسی مجدد فعالیتها بر اساس اهداف سازمانی و رفع فعالیتهای غیرضروری، گلوگاه ها، دوباره کاری ها و جلوگیری از هر گونه توقف ، تاخیر و عدم انطباق در کار.

– فعالیت مستمر جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات سازمان منطبق بر استانداردها، الزامات، قوانین و دستورالعمل های مصوب مرتبط.

– افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها.

– گسترش فرهنگ علاقه به کار و مشارکت کلیه سطوح کارکنان در سرنوشت سازمان.

– ایجاد اطمینان و اعتماد درون سازمانی به اجرای صحیح فعالیتها در سطوح مدیریتی و کارکنان و افزایش انگیزه کاری.

– ایجاد اطمینان و اعتماد برون سازمانی از طرف مشتری و بالطبع قابلیت عرض اندام در فضای مختلف تجاری و رقابتی و امکان رقابت در منطقه.

  • فواید استقرار الزامات ایزو ۱۴۰۰۱:

– کاهش اثرات ناگوار ناشی از عملکرد سازمان بر محیط زیست و پیشگیری از آلودگیها.

– صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه ها.

– استفاده مجدد از مواد و اقلام بازیافتی در صورت امکان و استفاده بهینه از منابع طبیعی.

– توانایی سازگاری با شرایط متغیر از نظر زیست محیطی.

– افزایش رضایتمندی پرسنل و سایر طرفهای علاقه مند و احترام به ارزش های جامعه در این ارتباط و انطباق با قوانین و مقررات زیست محیطی ملی و بین المللی.

  • فواید استقرار الزامات استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱:

– نگرش طرح ریزی شده و مستند درباره سلامت و ایمنی کارکنان و برخورد سیستماتیک و هدفمند با مسائل ایمنی و بهداشت.

– کاهش زمان تلف شده در اثر بیماری و صدمات وارده به کارکنان و در نتیجه افزایش بهره وری و بهبود در آمار مربوط به وقوع حوادث.

– رعایت قوانین و مقررات مربوطه که موجب کاهش هزینه های صرف شده برای پرداخت خسارت و جریمه های احتمالی می شود.

– ایجاد محیطی ایمن و افزایش رضایت پرسنل، پیمان کاران و کلیه طرفهای ذینفع.

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه IMS با ما تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایمنی و بهداشت شغلی اینجا را کلیک کنید:ایزو ۴۵۰۰۱ ، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)