گواهینامه HSE معتبر از ACS کانادا

گواهینامه HSE معتبر از ACS کانادا: مقدمه : HSE-MS OGP به سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست اشاره دارد که توسط انجمن بین‌المللی تولیدکنندگان نفت و گاز (IOGP) برای کمک به شرکت‌های صنعت نفت و گاز در مدیریت ریسک‌ها و اطمینان از رفاه کارکنان خود ایجاد شده است. اخذ HSE: با آموزش  HSE-MS OGP می توان مراحل ممیزی HSE-MS OGP را سپری و از ACS کانادا گواهی HSE را اخذ نمایید.

HSE-MS OGP به سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست انجمن بین المللی تولیدکنندگان نفت و گاز (IOGP) اشاره دارد. IOGP یک انجمن صنعتی است که حامی منافع شرکت های نفت و گاز در سطح جهان است.HSE MS یک چارچوب ساختاریافته است که به سازمان ها کمک می کند تا به طور موثر خطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی را در عملیات خود مدیریت کنند. دستورالعمل ها، فرآیندها و روش هایی را برای شناسایی و کاهش خطرات، ترویج فرهنگ ایمنی و اطمینان از انطباق با مقررات و استانداردهای مربوطه ارائه می دهد.

چراOGP؟  OGP مخفف انجمن بین المللی تولیدکنندگان نفت و گاز است. یک انجمن صنعتی جهانی است که شرکت‌های نفت و گاز را گرد هم می‌آورد تا در امور مربوط به سلامت، ایمنی، محیط زیست و عملکرد اجتماعی همکاری کنند. OGP استانداردهای صنعتی را توسعه می دهد، بهترین شیوه ها را به اشتراک می گذارد و از عملیات مسئولانه در بخش نفت و گاز دفاع می کند.

هدف از اخذ گواهینامه HSE و ایجاد نظام مدیریت HSE:

هدف از اخذ گواهینامه HSE؛ ارائه روشی است هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور دقیق تعیین و بطور مؤثر حذف و یا کنترل می‌ گردد.نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست بخشی از نظام مدیریت کل جاری در سازمان می‌باشد و برای توسعه، اعمال، دستیابی، بررسی و حفظ خط‌ مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست تلاش می‌نماید تا راه گشای روش‌های اصول مدیریت ریسک‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست مربوط به فعالیت‌های شرکت گردد.

مزایای استقرار سیستم  مدیریتHSE و گواهینامه HSE:

 • شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در واحد تولیدی
 • ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی واحد
 • ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت HSE و تعیین مسئولیت ها
 • هدفمند نمودن و یکپارچه کردن ایزو مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر HSE در واحد واحد تولیدی
 • شناخت قوانین و مقررات ایمنی واحد تولیدی
 • ارزیابی موثر ریسک ها و کاهش آنها به منظور کنترل حوادث
 • کاهش زیان های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث
 • ایجاد انگیزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مدیریت بواسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن
 • ایجاد زمینه مناسب برای استفاده توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت ایزو مدیریت HSE
 • فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر

گواهینامه HSE با آموزش  HSE-MS OGP می توان مراحل ممیزی HSE-MS OGP را سپری و از ACS کانادا گواهینامه HSE معتبر را اخذ نمایید.برای اطلاعات بیشتر دربارهHSE-MS اینجا را کلیک کنید:گواهی HSE (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایمنی و بهداشت شغلی اینجا را کلیک کنید:ایزو ۴۵۰۰۱ ، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱؛ گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ (icsiran.com)