گواهینامه بانکداری سبز (Green Banking)

بانک سبز؛ Green Banking چیست: در سراسر جهان، بانک ها و موسسات مالی نیز همچون سایر ارگانها، در مورد تاثیر بر محیط زیست نگران هستند. بانکها و موسسات مالی هم می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای برای زندگی بهتر در سیاره زمین داشته باشند.

بانک سبز؛ Green Banking اصطلاح کلی است که اشاره دارد به مجموعه‌ای از عملیات‌ها و دستورالعمل‌های مدون شده که بانک را از نظر اقتصادی، محیط زیست و اجتماعی پایدار می سازد. در این سیستم، فرآیندهای بانکی ابزارهای کارآمد و موثری هستند تا میزان تاثیر بر محیط زیست را صفر یا به حداقل برسانند. بطور کلی، فعالیت های بانکداری سبز مراقبت از محیط زیست، زیستگاه و منابع زمین است. موضوع بانک سبز؛ Green Banking، از سال ۱۹۷۰ با بحث در مورد بانکداری و بازاریابی محیطی (ecological Banking) مطرح شد و به مرور زمان با توسعه پایدار که از دهه ۱۹۹۰ بر آن تاکید شده است، جنبه‌ای انسانی و مرتبط با محیط زیست و نسلهای آینده یافت.

مفهوم پایداری در بانک سبز؛ Green Banking، به عنوان رویکردی در کسب و کار مطرح است که به خلق ارزشهای درازمدت برای مشتری و کارکنان از طریق استراتژی سبز، و در نظر گرفتن تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک کسب و کار می پردازد.وقتی صحبت از بانکداری سبز می‌شود، شاید تصور اولیه بیش از هر چیز بر روی بانکداری الکترونیک و سیستم‌هایی است که کمتر از کاغذ استفاده کنند، که قطعا بخشی از بحث، همین موضوعات را در بر می‌گیردکه سیستم‌های جدیدی که در بانک ها مورد استفاده قرار می‌گیرد به طور طبیعی منجر به حفاظت از محیط زیست می‌شود، این صرفه جویی از دو بعد قابل بررسی است، نخست آنکه بانکداری الکترونیکی سبب کاهش مصرف کاغذ می‌شود از  سوی دیگر، رشد در جهت حفظ محیط زیست را نیز شامل می‌شود.

ولی وظیفه بانک، فقط ارائه خدمات بانکی نیست، اگر بانک را مجموعه‌ای بدانیم که یک سری ورودی شامل منابع مالی و یک سری خروجی شامل سرمایه گذاری‌ها و وام‌های داشته باشد، بنابراین، بانکداری سبز باید در هردو بعد تعریف شود، نه فقط در بخش ورودی که بیشتر تحت عنوان خدمات بانکی شناخته می‌شود.

اهداف بانک سبز؛ Green Banking

ترویج محیط زیست پایدار دوستانه، با تصویب مجموعه ای از اصول و پایبندی به آن

جلوگیری از تامین مالی صنایع، پروژه‌ها و کسب و کارهایی که ممکن است تهدیدی برای محیط زیست باشند با وجود سودده بودن.

تشویق بانکداری به سمت بانکداری الکترونیکی به عنوان تسهیل کننده اموربانکی

حمایت از برنامه های آگاهی بخش دوستار محیط زیست (محصولات / فنآوری)

مزایای بانکداری سبز

اجتناب از کاربردکاغذ در امور اداری و تکیه بر نقل و انتقالات الکترونیکی در فعالیت های بانکی.

اطلاع رسانی به مردم درباره مسئولیت‌های زیست محیطی و اجتماعی آنها با هدف انجام بانکداری مطابق با  محیط زیست.

اعطای وام برای اجرای استانداردهای زیست محیطی با هدف فعال کردن مناطق کسب و کار سازگار با محیط زیست برای بهره مند شدن نسل های آینده شامل حفظ منابع طبیعی و محیط زیست؛ کاهش هزینه (برای بانک و مشتریان) و در نهایت دسترسی بیشتر به خدمات بانکی.

برای اطلاعات بیشتر در مورد بانکداری سبز اینجا را کلیک کنید: ارزیابی بانک سبز؛ ارزیابی Green Banking (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشترگواهی نامه های توسعه پایدار Sustainable Development  اینجا را کلیک کنید:توسعه پایدار، ایزو ۲۶۰۰۰؛ ایزو ۵۰۰۰۱ (icsiran.com)