گزارش پایدار و GRI چیست؟

۴۵ دوره تخصصی ویژه مسولین فنی، مدیران و کارشناسان صنایع غذایی و آشامیدنی و صنایع تبدیلی
ژوئن 11, 2022
اعتبار بخشی بازرسی ارگانیک از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI
فوریه 1, 2023

گزارش پایدار و GRI چیست؟ | Ics ایران

پایداری Sustainability قابلیت پایدار ماندن چیزی برای زمان طولانی یا بی‌نهایت  تعریف می شود.

GRI به عنوان یک سازمان پیشرو و قابل اتکا در ارزیابی های پایداری در جهان با تدوین استاندارد های گزارشدهی پایداری الزامی و پیشنهادی ، پیامدهای فعالیتهای سازمان ها را بر سه حوزه اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی شناسایی ، الویت گذاری و گزارشدهی می نماید.

The foundation of sustainability reporting is for an organization to identify and prioritize its impacts on the economy, environment, and people – to be transparent about their impacts.

GRI 1 نقطه شروع برای همه سازمان های برای فرایند ارزیابی وگزارشدهی پایداری است که شامل مفاهیم کلیدی و اصولی و فهرست الزامات برای نحوه ارزیابی و گزارش دهی در مطابق با استانداردهای GRI می باشد.

GRI 1 is the starting point for all organizations reporting using the GRI Standards in that it lays out key concepts and principles, and lists the requirements for reporting in accordance with the GRI Standards

این ارزیابی و گزارشدهی پایداری Sustainability Report ، ارزیابی داوطلبانه ای است که  توسط یک سازمان با هویت قانونی (اعم از تجاری ، صنعتی و یا خدماتی)در مورد پیامدهای اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی فعالیتهایش ، انجام و گزارشدهی  می‏شود.

درمرحله  شناسایی و ارزیابی پیامدهای بارز یک سازمان ، درک و فهم عمیق بستر یک سازمان یک عامل بسیار مهم است و در این راستا  GRI 2 برای جنبه های مختلف فعالیت های یک سازمان جزییاتی را اعلام می کند از جمله متد های گزارشدهی و حکمرانی. GRI 3  گام به گام شناسایی و ارزیابی پیامدها همراه با اهمیت آنها را شرح میدهد.

Understanding an organization’s context is a crucial factor in identifying and assessing the significance of its impacts. GRI 2 aids in this process by specifying disclosures in detail for different aspects of an organization’s activities (reporting practices, governance). GRI 3 explains step-by step how to identify and assess impacts together with their significance.

این ارزیابی وگزارشدهی ، ارزش‏ها و مدل حکمرانی هویت قانونی را نشان داده و ارتباط بین استراتژی‏های سازمان و تعهد آن به یک اقتصاد جهانی پایدار را نشان می‏دهد.این گزارش‌ می‌تواند به سازمان‌ها برای اندازه‌گیری و اطلاع‌رسانی عملکرد اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی کمک کند.

مدیران برای تصمیم گیری صحیح و در راه مقابله با چالش های اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی در ابتدا باید وضعیت خود را در مقایسه با یک استاندارد مرجع بطور شفاف بدانند ، این مهم با ایجاد یک سیستم پایش صحیح در گرداوری داده ها ، تفسیر صحیح داده ها (تهیه اطلاعات) ، یک چرخه گزارشدهی ایجاد مینمایند. نتایج این پایش ها می‌توانند به‌طور سیستماتیک به عنوان ورودی تدوین استراتژی و خط‌مشی‌ها و در نهایت به بهبود عملکرد منجر گردد.

ACS W3 با افتخار اعلام می‌کند که در راستای تعهد به پایداری و مسئولیت‌پذیری به دستاورد مهمی دست یافته است. افتخار داریم که بگوییم که ما به عنوان یک approved license verifier for sustainability reports برای گزارش‌ پایداری sustainability طبق استاندارد معتبر AA1000 دریافت اعتبار بخشی از سازمان AccounAbility.org کرده‌ایم.

برای اطلاع از جزییات این اعتبار بخشی بین المللی اینجا کلیک کنید: گزارش‌ پایداری sustainability (icsiran.com)

برای آموزش و ارزیابی GRI با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ در تهران تماس بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است