کشاورزی و صنایع غذایی- لیست دوره های آموزشی

با شرکت در دوره های آموزشی؛ کشاورزی غذایی؛ ۳ گواهی ملی از سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت و گواهی جهانی ACS Canada دریافت کنید.

۱-ما؛ نماینده آموزشی ACS کانادا در ایران هستیم. اگر درخواست آموزش و دریافت گواهی نامه آموزشی واقعی و قابل ردیابی بین المللی دارید ویا قصد مهاجرت دارید؛ یکی از بهترین گزینه ها دریافت گواهی نامه آموزشی از ACS کانادا می باشد.CanadaCerts |

۲- ما؛ نماینده آموزشی موسسه ACS Aja روسیه در ایران هستیم. اگر درخواست آموزش و دریافت گواهی نامه آموزشی واقعی و قابل ردیابی بین المللی داریدو یا قصد مهاجرت دارید؛ یکی از بهترین گزینه ها دریافت گواهی نامه آموزشی از ACS Aja روسیه می باشد.

۳- ما؛ همکار آموزشی موسسه تایید صلاحیت شده آموزشی W3 Solutionz امارات برای برای برگزاری دوره های سرممیزی سیستم های مدیریتی و OSHA در ایران هستیم.

۴-ما؛ موسسه تایید صلاحیت شده آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران هستیم.

۵- ما؛ موسسه تایید صلاحیت شده آموزشی از سازمان غذا و دارو- دانشگاه علوم پزشکی ایران و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی از سازمان غذا و دارو برای مسولین فنی هستیم.آموزش مسولین فنی (icsiran.com)

در صورت نیاز به معادل سازی گواهی نامه های آموزشی خود و اخذ گواهی نامه آموزشی از نهاد صدور گواهی ACS کانادا با ما تماس بگیرید. در صورتی که قصد مهاجرت دارید گواهی نامه های آموزشی خود را از طریق ACS کانادا معادل سازی کنید.CanadaCerts |

دوره های آموزشی؛ کشاورزی غذایی

کد دوره

عنوان دوره صنایع غذایی

مدت دوره (روز)

۱

مبانی الزامات ، مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸

۲

۲

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸

۳

۳

مبانی الزامات و مستندسازی ۱۲ گام ایمنی و بهداشت مواد غذایی HACCP

۲

۴

ممیزی داخلی ۱۲ گام ایمنی و بهداشت مواد غذایی HACCP

۳

۵

سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی بر مبنای استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸

۵

۶

آشنایی با اصول و مبانی GMP

۲

۷

آشنایی با برند حلال

۱

۸

آشنایی با اصول مدیریت سلامتی غذا

۲

۹

متدهای ارزیابی ریسک و مخاطرات غذا

۱

۱۰

آشنایی با استاندارد ایمنی جهانی غذا The BRC Global Standard Food )(BRC

۲

۱۱

آشنایی با انواع استاندارد های (Food Safety Management System (IFS

۲

۱۲

دوره آموزشی کترینگ بر مبنای الزامات Codex 39

۲

کد دوره

عنوان دوره گروه کشاورزی

مدت دوره (روز)

۱

آشنائی با الزامات و قوانین کشاورزی ارگانیک Organic

۳

۲

الزامات و مستندسازی Global GPA بر مبنای کلیه فعالیتهای کشاورزی (All Farm Base)

۲

۳

الزامات و مستندسازی Global GPA بر مبنای محصول زراعی و باغی (Crop Base)

۱

۴

الزامات و مستندسازی Global GPA بر مبنای میوه و سبزیجات

۱

۵

الزامات و مستندسازی مدیریت کیفیت و صدور گواهی گروه تولیدکنندگان

۱

۶

بازرسی و ممیزی داخلی گروه تولیدکنندگان

۲

۷

اصول عملیات خوب آبزی پروری Good Aquaculture Practice

۱

۸

الزامات و مستندسازی Global GAP بر مبنای محصولات دامی

۲

۹

اضول مدیریت زیست محیطی Global GAP

۲

۱۰

مدیریت انرژی بهره وری در کشاورزی

۱

۱۱

اصول مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

۲

۱۲

Occupational Health/Safety Principle

۲

۱۳

مدیریت انرژی (بهره وری انرژی در کشاورزی)

۱

۱۴

آشنائی با الزامات و قوانین بین المللی کشاورزی، ایمنی و سلامت غذا و فرآیند صدور گواهی

۲

۱۵

محصولات زیستی Bio Products

۱

۱۶

الزامات استاندارد عملیات خوب دامداری Good Dairy Farming Practices (GDP(

۱