ویرایش استاندارد ISO 29001:2020

کترینگ و آشپزخانه های صنعتی سبز
می 19, 2020
ارزیابی و صدور گواهی نامه Ecodesign بر اساس استانداردACS Canada- ISO 14006:2020
ژوئن 2, 2020

ویرایش استاندارد ISO 29001:2020 | Ics ایران


هدف اصلی از این ویرایش ، انطباق استانداردسیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با الزامات ایزو ٩٠٠١:٢٠١۵ می باشد و سازمان جهانی استاندارد ISO در سال ٢٠٢٠ استاندارد ٢٩٠٠١ جدید را بر خواسته های ایزو ٩٠٠١ و ایزو ٩٠٠٠ و بر مبنای ٧ اصل سیستم مدیریت کیفیت ، ویرایش نمود . ٧ اصل بکار رفته در ویرایش استاندارد شامل تمرکز بر مشتری ، رهبری ، مشارکت پرسنل ، نگرش فر آیندی ، بهبود ، تصمیم گیری بر مبنای شواهد (عینی) و مدیریت ارتباطات می باشد.
مفاهیم quality specification level
(QSL)
و مفاهیم و تعاریف
competence catalogue و
competence profile
و proficiency level و
inspection and test planبازتعریف شده و الزامات ریسک و مدیریت ریسک در صنایع نفت و گاز طبیعی و پتروشیمی تعریف شده است .
نهاد صدور گواهی ACS با انجام مطالعات و تهیه چک لیستها و دوره های بازآموزی ممیزین این صنعت ، آماده ممیزی و ثبت و صدور گواهی نامه ایزو ٢٩٠٠١ ویرایش ٢٠٢٠ را از ابتدای ژوئن ٢٠٢٠ (١٢خردادماه ) دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.