ممیزی وارزیابی سیستم مدیریت تطبیق بر اساس ایزو ۱۹۶۰۰- ISO 19600

ممیزی و صدور گواهی نامه بانکداری سبز ( Green Banking ) از نهاد صدور گواهی ACS کانادا
ژانویه 2, 2021
ایزو ۴۵۰۰۳ استاندارد سلامت روانی و ایمنی محل کار ISO 45003:2021
ژانویه 23, 2021

ممیزی وارزیابی سیستم مدیریت تطبیق بر اساس ایزو ۱۹۶۰۰- ISO 19600 | Ics ایران

معرفی کلی :

مدیریت تطبیق یا Compliance Management از مباحث راهبری خوب بنگاه Good Corporate Governance است و از اهمیت فوق العاده ای در بحث مدیریت ریسک برخوردار است.منظور از مدیریت تطبیق، رویکردی است که به بررسی تطبیق رفتار و عملکرد بنگاه با مجموعه قوانین و مقررات محیط آن بنگاه می‌پردازد.

بسته به محیطی که بنگاه در آن حضور دارد و فعالیت می کند (محیط عمومی کشور یا جهانی، محیط صنعت و حوزه فعالیت، …. )، حساسیت ها و ریسک هایی که متوجه او خواهد بود و نحوه رویارویی با ریسک ها و کنترل آنها متفاوت است.در چارچوب راهبری بنگاه، کمیته تطبیق که یکی از بازوهای نهاد هیأت مدیره است، نقش تدوین سیاست های مدیریت تطبیق و نظارت بر حسن اجرای آن را دارد.

شرح خدمات ارزیابی و ممیزی استاندارد بر مبنای ایزو ۱۹۶۰۰ ویرایش سال ۲۰۱۴

۱-تشکیل تیم ارزیابی و ممیزی تخصصی در شرکت ACS

۲- مطالعه مستندات در فاز صفر در مرحله Document Review/Desk Study  (سازمان ها  مستندات اجرایی سیستم تطبیق خود را به صورت ۲۱ فایل pdf به شرکت ACS تحویل می نمایند).

۳-مطالعه مستندات و ارایه گزارش بررسی مستندات و اعلام نواقص و یا کمبود های مستند سازی سیستم

۴- انجام ممیزی فرآیند ها و بررسی مستندات و اجرای الزامات ایزو ۱۹۶۰۰ در محل سازمان طبق برنامه از قبل تعیین شده .

۵-انجام ممیزی فرآیند ها مرحله دوم در محل سازمان طبق برنامه از قبل تعیین شده 

۶-تهیه گزارش و ارایه به نهاد صدور گواهی نامه بین المللی ACS

۷-بررسی مدارک و مستندات ممیزی توسط تیم فنی نهاد صدور گواهی نامه بین المللی

۸-صدور گواهی نامه ISO 19600:2014 از نهاد بین المللی ACSبا اعتبار یک ساله و ثبت در وب سایت جهت ردیابی بین المللی

در صورت نیاز به انجام ممیزی و ارزیابی سیستم مدیریت تطبیق با شرکت آی سی اس با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.