مدیر خلاق

توضیحاتی در مورد گواهینامه مدیریت خلاق:

با توجه به نیاز روز افزون مدیران به خلاقیت و نوآوری در زمینه محصولات یا خدمات سازمان تحت مدیریت خود و در جهت پیشبرد اهداف سازمانی متبوع، شرکت ACS اقدام به ارزیابی مدیران نموده و پس از کسب امتیاز موردنظر با توجه فاکتورهای بین المللی مدیریت خلاق ذیل نسبت به صدور گواهینامه مدیریت خلاق اقدام می نماید.

9 فاکتور مدیر خلاق بر اساس راهنمای IMF

– ارائه یک پروژه اجرا شده در سازمان بر اساس نوآوری مدیریت (100 امتیاز)

– ایجاد یک فضای امید بخش با شریک کردن چشم انداز سازمان در بدنه شرکت (حداقل داشتن چشم انداز 10 ساله سازمان) (100 امتیاز)

– تنظیم برنامه مشخص استراتژیک به همراه استراتژی های عملیاتی (100 امتیاز)

– حضور موثر و واضح مدیر ارشد سازمان در کنترل برنامه ها (100 امتیاز)

– ارائه مدل تصمیم گیری مدیریت جهت پشتیبانی از شور و هیجان نیروی زبده سازمان (100 امتیاز)

– خلق منابع و تخصیص هدفمند آنان (150 امتیاز)

– خلاقیت در ایجاد طوفان فکری برای توسعه فضای کسب و کار سازمان (100 امتیاز)

– ریسک پذیری و عدم تمرکز بر ارزش های بیهوده (100 امتیاز)

– تعریف فرایندها سازمان به صورت قابل انعطاف (100 امتیاز)

در صورت نیاز به ارزیابی مدیران خود و صدور گواهینامه مدیریت خلاق با ما تماس بگیرید.