گواهی مدیر خلاق

توضیحاتی در مورد گواهی مدیر خلاق :مدیر خلاق فردی حرفه ای است که مسئولیت رهبری و مدیریت جنبه های خلاقانه یک پروژه یا سازمان را بر عهده دارد. نقش یک مدیر خلاق بسته به صنعت و زمینه ای که در آن فعالیت می کند می تواند متفاوت باشد، اما تمرکز اصلی آنها ارائه جهت خلاقانه و اطمینان از دستیابی به دیدگاه و اهداف کلی هنری است.وظایف و مسئولیت های خاص یک مدیر خلاق ممکن است شامل موارد زیر باشد:

۱- توسعه و تعریف مفهوم یا چشم انداز خلاقانه برای یک پروژه، کمپین یا برند.

۲-همکاری با مشتریان، ذینفعان و اعضای تیم برای درک الزامات و اهداف.

۳-ارائه راهنمایی و رهبری به یک تیم خلاق، از جمله مدیران هنری، طراحان، کپی رایترها و دیگر متخصصان خلاق.

۴-نظارت و هدایت بر اجرای پروژه های خلاقانه، حصول اطمینان از همسویی آنها با چشم انداز و اهداف تعیین شده.

۵-بررسی و تایید کارهای خلاقانه، ارائه بازخورد و راهنمایی سازنده برای بهبود کیفیت.

۶-اطمینان از سازگاری خروجی خلاق با هویت، ارزش ها و مخاطبان برند.

۷-نظارت بر روندهای صنعت و به روز ماندن با پیشرفت های طراحی، فناوری و استراتژی های خلاقانه.

۸-همکاری با سایر بخش ها مانند بازاریابی، تبلیغات و تولید برای اطمینان از ارتباط منسجم و مؤثر.

۹-مدیریت بودجه، جدول زمانی و منابع مرتبط با پروژه های خلاقانه.

۱۰-ایفای نقش به عنوان نماینده و مدافع تیم خلاق در داخل سازمان یا مشتریان خارجی.

به طور کلی، یک مدیر خلاق نقش مهمی در شکل دادن به جهت هنری و تضمین اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌های خلاقانه، کمپین‌ها یا هویت برند دارد. آنها تخصص هنری، مهارت های رهبری و تفکر استراتژیک خود را برای ارائه راه حل های خلاقانه متقاعد کننده و تاثیرگذار ترکیب می کنند.

توضیحاتی در مورد گواهی مدیر خلاق:با توجه به نیاز روز افزون مدیران به خلاقیت و نوآوری در زمینه محصولات یا خدمات سازمان تحت مدیریت خود و در جهت پیشبرد اهداف سازمانی متبوع، شرکت ACS اقدام به ارزیابی مدیران نموده و پس از کسب امتیاز موردنظر با توجه فاکتورهای بین المللی مدیریت خلاق ذیل نسبت به صدور گواهینامه مدیریت خلاق اقدام می نماید.

۹ فاکتور در گواهی مدیر خلاق بر اساس راهنمای IMF

– ارائه یک پروژه اجرا شده در سازمان بر اساس نوآوری مدیریت (۱۰۰ امتیاز)

– ایجاد یک فضای امید بخش با شریک کردن چشم انداز سازمان در بدنه شرکت (حداقل داشتن چشم انداز ۱۰ ساله سازمان) (۱۰۰ امتیاز)

– تنظیم برنامه مشخص استراتژیک به همراه استراتژی های عملیاتی (۱۰۰ امتیاز)

– حضور موثر و واضح مدیر ارشد سازمان در کنترل برنامه ها (۱۰۰ امتیاز)

– ارائه مدل تصمیم گیری مدیریت جهت پشتیبانی از شور و هیجان نیروی زبده سازمان (۱۰۰ امتیاز)

– خلق منابع و تخصیص هدفمند آنان (۱۵۰ امتیاز)

– خلاقیت در ایجاد طوفان فکری برای توسعه فضای کسب و کار سازمان (۱۰۰ امتیاز)

– ریسک پذیری و عدم تمرکز بر ارزش های بیهوده (۱۰۰ امتیاز)

– تعریف فرایندها سازمان به صورت قابل انعطاف (۱۰۰ امتیاز)

در صورت نیاز به ارزیابی مدیران خود و دریافت گواهی مدیر خلاق با ما تماس بگیرید.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۵۶۰۰۲ (icsiran.com)