مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱

توضیحاتی در مورد سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱:

ایزو مدیریت انرژی استفاده از فن آوری نو، کاهش مصرف  حامل های انرژی را در دستور کار قرار می دهد. در جهان اروپا با معرفی استانداردEN 16001 پیشتاز عرضه مدیریت مصرف انرژی بوده و پس از اجرای موفق این استاندارد در سطح اروپا سازمان جهانی ایزوISO اقدام به ویرایش استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ در سال ۲۰۱۸نمود.

شرکت آ سی اس با سابقه بیش از دو دهه فعالیت در زمینه آموزش و ممیزی استانداردهای کیفیت ، غذایی کشاورزی و… در صنایع و مراکز خدماتی مختلف، بررسیهای متعددی را درخصوص چگونگی استفاده از منابع ارزشمند انرژی در سازمانهای صنعتی، خدماتی، غذایی، دارویی وکشاورزی انجام داده است ، نتایج حاصله نشان می دهد که بحث انرژی (آب، برق، گاز، سرمایش و گرمایش) و ضرورت صرفه جویی در مصرف آن مورد توجه جدی صاحبان صنایع و متولیان مراکز خدماتی قرار نگرفته است، تحلیل ها حاکی از این بود که عوامل متعددی در این امر دخیل بوده است.

مزایای اخذ گواهینامه ایزو  ۵۰۰۰۱:

  • کمک به سازمان ها در ساخت و مصرف بهینه حامل های انرژی
  • کاهش هزینه های تولید به علت کاهش هزینه انرژی
  • انتخاب صحیح ماشین آلات و زیرساخت های مناسب جهت تولید
  • ارتقاء فرهنگ کاری در محصول
  • ارائه معیار صحیح برای اندازه گیری، ثبت و گزارش و هدایت دارائی ها
  • امکان کنترل بهتر امور سازمان
  • بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت و حفظ منابع و جلوگیری از آلودگی
با آموزش ایزو ۵۰۰۰۱؛ مراحل ممیزی ایزو برای دریافت گواهی سیستم مدیریت انرژی را سپری و از ACS کانادا گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ اخذ نمایید. در صورت نیاز به آموزش و یا ارزیابی ایزو ۵۰۰۰۱ با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ در تهران تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر درباره مدیریت انرژی اینجا را کلیک کنیدایزو ۵۰۰۰۱ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی مدیریت انرژی؛ ایزو ۵۰۰۰۱ اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ (icsiran.com)