محصولات کشاورزی با عملیات خوب کشاورزی (گواهی GAP ایران)

شرح محصولات کشاورزی با عملیات خوب کشاورزی (گواهی GAP ایران):یک محصول غذایی ایمن، نتیجه تمام فرآیندها و عملیات تبدیل و فرآوری انجام شده در درون زنجیره تولید مواد غذایی است و فقدان یک نظام که مربوط به فرایندهای پیش از تولید محصول باشد، به وضوح احساس می شود. یکی از طرح های خصوصی، گپ جهانی(Global GAP) است که به عنوان یک استاندارد برای محصولاتی که در نظام عملیات مناسب کشاورزی یا (Good Agricultural Practices) تولید می شوند، بکار میرود. گپ به کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت تولید محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت، برداشت، جدا سازی، بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل گفته می شود که با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و به منظور کاهش آلاینده های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی اقدامات مناسبی صورت می گیرد. صدور گواهی محصولات کشاورزی با عملیات خوب کشاورزی GAP در بخش های مختلف قابل اجرا می باشد انجام کلیه مراحل فعالیتها و صدور گواهینامه در زمان محدود (حداکثر ۳۰ روز کاری و در صورت انطباق نتایج آزمایشات) انجام میشود.

هدف گواهی GAP ایران

  • تولید محصول با عملیات خوب کشاورزی است که باعث اطمینان مصرف کننده، سلامت ایمنی و رفاه انسان و دام می شود.
  • اکوسیستم طبیعی را حفظ می کند و به تولید پایدار کمک میکند.
  • اصلاح کاربردهای بی رویه نهاده های شیمیایی که اخیرا موجب نگرانی های فزاینده در بخش کشاورزی، محیط زیست و حفاظت از منابع شده است.

مزایا اخذ گواهی GAP ایران

  • تضمین کننده مجموعه ضوابط و مقررات مورد نیاز برای عملیات  مناسب کشاورزی است.
  • حضور در بازارهای جهانی، صادرات کالا، افزایش فروش و رضایت  هر چه بیشتر مصرف کننده.
  •  اطمینان خاطر به مشتریان از طریق درج آرم و لوگوی مراجع صدور گواهی بر روی محصولات.
  • بازاریابی و تبلیغات وسیع منطقه ای و بین المللی با استفاده از لوگوی گواهی محصول.
  • اختصاص کد خاص و درج نام تولید کننده در لیست تولیدکنندگان دارنده گواهی محصول جهت ردیابی بین اللملی تا پایان اعتبار گواهینامه در سایت.

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهی نامه GAP ایران، با ما تماس بگیرید.برای اطلاع از گواهی نامه های کشاورزی و ارگانیک اینجا کلیک کنید:گواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)