ایران گپ -محصولات سالم کشاورزی با مدیریت تلفیقی آفات IPM

تولید محصولات سالم کشاورزی در انطباق با ایران گپ با هدف تولید محصولات فاقد یا دارای حد مجاز باقیمانده سموم، آفت کش ها، عناصر و  فلزات سنگین و مایکوتوکسین ها هستند، که تحت کنترل و اعمال استاندارد های کشاورزی و عملیات های مشخص قرار می گیرند. مدیریت تلفیقی آفات نیز (IPM (Integrated Pest Management، در سال ۱۹۶۷  توسط سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل (FAO) تایید گردید و در اواخر قرن بیستم، با گسترش علم اکولوژی، شیمی و ….. سعی شد سمومی تولید گردد که به طور اختصاصی بتواند آفت مورد نظر را کنترل کرده و به حشرات مفید و طبیعت خسارت کمتری وارد آورد که به آن کنترل تلفیقی آفات گفته شد و شامل یک یا چند روش کنترل نظیر: شیمیایی، بیولو‍‍‍‍‍‍ژیکی، زراعی و …. به طور توام می باشد تا تراکم جمعیت آفات یک اکوسیستم در زیر آستانه زیان اقتصادی قرار گیرد. صدور گواهی محصولات کشاورزی سالم و با مدیریت تلفیقی آفات IPM در بخش مختلف قابل اجرا می باشد از جمله مزارع، باغات، محصولات گلخانه ای، صنایع تولید مواد غذایی و خوراکی یا صنایع تبدیلی. انجام کلیه مراحل فعالیتها و صدور گواهینامه در زمان محدود (حداکثر ۳۰ روز کاری و در صورت انطباق نتایج آزمایشات) انجام می شود.

هدف ایران گپ -محصولات سالم کشاورزی

  • تولید محصول در شرایط مدیریت کامل کنترل آفات
  • ایجاد شیوه‌ای نوین در تولید محصول که طی آن با حفظ محیط زیست، جمعیت فعال آفات کنترل و در زیر سطح آستان زیان اقتصادی نگه داشته می شود.
  • اصلاح کاربردهای بی رویه نهاده های شیمیایی که اخیرا موجب نگرانی های فزاینده در بخش کشاورزی، محیط زیست و حفاظت از منابع شده است.

مزایای اخذ گواهینامه محصولات سالم کشاورزی ایران گپ و IPM

  • اطمینان خاطر به تولید کننده از نظر مقایسه با مقررات تعیین شده در تولید محصول.
  • دریافت کنندگان گواهینامه از مزایای حضور در بازارهای ملی و بین المللی برخوردار می شوند.
  • اطمینان خاطر به مشتریان از طریق درج آرم و لوگوی مراجع صدور گواهی بر روی محصولات.
  • اختصاص کد خاص و درج نام تولید کننده در لیست تولیدکنندگان دارنده گواهی محصول جهت ردیابی بین اللملی تا پایان اعتبار گواهینامه در سایت .

در صورت نیاز به آموزش و گواهینامه محصولات سالم کشاورزی ایران گپ و IPM، با ما   با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس بگیرید.

برای اطلاع از سایر گواهی نامه های کشاورزی اینجا کلیک کنید:گواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)

برای اطلاع از سایر گواهی نامه های صنایع غذایی اینجا کلیک کنید:گواهی ایزو ۲۲۰۰۰، گواهی HACCP، گواهی GMP (icsiran.com)