عملیات خوب کشاورزی گیاهان دارویی GACP

عملیات خوب کشاورزی گیاهان دارویی

GACP (Good Agriculture and Collection Practice) of Medicinal Plants

 GACP مجموعه ای از راهنمایی ها در ارتباط با برداشت و جمع آوری گیاهان دارویی است که هدف آن افزایش ایمنی موادغذایی و اجرای صحیح استانداردهای کمی و کیفی مواد خام گیاهی مورد استفاده در صنایع داروهای گیاهی، برای تولیدکنندگان گیاهان دارویی می باشد.

استاندارد GACP در سال ۲۰۰۳ توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO)، با همکاری بخش گیاهان دارویی نوشته و تدوین گردید و مخاطب آن کلیه دست اندرکاران گیاهان دارویی اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و صنایع دارویی می باشد.

 در سال ۲۰۱۰ سازمان غذا و دارو (FAO) عملیات خوب جمع آوری گیاهان دارویی (GACP) را به صورت یک بسته کاربردی برای کلیه کشاورزان و جمع آوری کنندگان گیاهان دارویی پیشنهاد نمود. مهمترین اصل در استاندارد GACP، بهداشت سیستم تولید از مرحله تهیه بذر و کشت آن تا مرحله جمع آوری و فرآوری می‌باشد.

سایر اصول GACP عبارتند از:

  1. جلوگیری از آلودگی گیاه دارویی و کاهش خسارت به ماده موثره دارویی در زمان جمع آوری، برداشت و نگهداری
  2. تلاش در جهت بهبود مواد موثره دارویی
  3. پایش روشهای جمع آوری و فرآوری گیاه دارویی
  4. مستندسازی و قابلیت ردیابی محل تولید گیاه دارویی و …

شرکت ICS Group ، با بکارگیری مجرب ترین کادر اجرائی و با سریعترین زمان در هماهنگی و انجام ممیزی، خدمات ارزیابی خود را برای به صدور گواهینامه بین المللی GACP تحت اعتبار مرجعUSAS  آمریکا ، برای صنایع داروهای‌گیاهی و تولیدکنندگان گیاهان دارویی فراهم نموده است.

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید.