عملیات خوب کشاورزی گیاهان دارویی GACP

گواهی GACP گیاهان دارویی؛ مجموعه ای از راهنمایی ها در ارتباط با برداشت و جمع آوری است که هدف آن افزایش ایمنی موادغذایی و اجرای صحیح استانداردهای کمی و کیفی مواد خام گیاهی مورد استفاده در صنایع داروهای گیاهی، برای تولیدکنندگان گیاهان دارویی می باشد.دستورالعمل‌های WHOدر مورد اقدامات خوب کشاورزی و جمع‌آوری (GACP) برای گیاهان دارویی راهنمایی جامعی در مورد الزامات و بهترین شیوه‌ها برای کشت، جمع‌آوری و فرآوری گیاهان دارویی ارائه می‌کند.

مهمترین اصل در استاندارد GACP، بهداشت سیستم تولید از مرحله تهیه بذر و کشت آن تا مرحله جمع آوری و فرآوری می‌باشد. سایر اصول GACP عبارتند از:

۱-جلوگیری از آلودگی گیاه دارویی و کاهش خسارت به ماده موثره دارویی در زمان جمع آوری، برداشت و نگهداری:

۱-۱ کشت: GACP دستورالعمل هایی را برای کشت گیاهان دارویی از جمله انتخاب مناسب محل کاشت، آماده سازی خاک، تکنیک های کاشت، آبیاری، کود دهی و مدیریت آفات ارائه می دهد. این شیوه های کشاورزی پایدار و استفاده از روش های کشت ارگانیک را در صورت امکان ترویج می کند.

۱-۲ جمع آوری و برداشت: GACP دستورالعمل هایی را برای جمع آوری و برداشت گیاهان دارویی در مرحله مناسب رشد با در نظر گرفتن عواملی مانند زمان بندی، قسمت های گیاهی که باید جمع آوری شود و شیوه های برداشت پایدار برای اطمینان از زنده ماندن دراز مدت گونه ارائه می کند.

۱-۳پردازش و ذخیره سازی: GACP روش هایی را برای پردازش و ذخیره سازی پس از برداشت گیاهان دارویی برای حفظ کیفیت آنها و جلوگیری از آلودگی مشخص می کند. این شامل روش‌های خشک کردن، مرتب‌سازی، تمیز کردن و بسته‌بندی است که از دست دادن اجزای فعال را به حداقل می‌رساند و خطر آلودگی میکروبی یا شیمیایی را کاهش می‌دهد.

۲-پایش روشهای جمع آوری و فرآوری گیاه دارویی و مستندسازی و قابلیت ردیابی محل تولید گیاه دارویی.

۳-کنترل کیفیت و قابلیت ردیابی: GACP بر اهمیت اقدامات کنترل کیفیت در سراسر فرآیند تولید تاکید دارد. این شامل ایجاد سیستم‌هایی برای قابلیت ردیابی دسته‌ای، مستندسازی شیوه‌های کشت و برداشت، و آزمایش برای آلاینده‌ها، مانند فلزات سنگین، آفت‌کش‌ها و آلاینده‌های میکروبی است.

مروری برWHO guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal plants

مقدمه و دامنه: این دستورالعمل یک نمای کلی از اهمیت GACP در تضمین کیفیت، ایمنی و کارایی گیاهان دارویی ارائه می دهند. محدوده دستورالعمل ها را مشخص می کند که کل زنجیره تامین از کشت تا فرآوری را پوشش می دهد.

شیوه های کشت:این دستورالعمل الزامات را برای انتخاب مکان های کاشت مناسب، آماده سازی خاک، و اجرای تکنیک های کشت مناسب بیان می کند. این شامل توصیه هایی برای انتخاب بذر، تکثیر، کاشت، آبیاری، کوددهی و مدیریت آفات است. شیوه های کشاورزی پایدار و استفاده از روش های ارگانیک تشویق می شود.

شیوه های جمع آوری: این بخش بر جمع آوری پایدار و مسئولانه گیاهان دارویی از طبیعت متمرکز است. این دستورالعمل برای انتخاب قسمت‌های گیاهی مناسب، تعیین زمان بهینه برای جمع‌آوری و به حداقل رساندن تأثیر بر جمعیت‌های گیاهی و رویشگاه‌های آنها ارائه می‌کند.

حمل و نقل پس از برداشت: این دستورالعمل بر اهمیت شیوه های مناسب پس از برداشت برای حفظ کیفیت و یکپارچگی گیاهان دارویی تاکید دارند. موضوعات پوشش داده شده شامل تکنیک های تمیز کردن، خشک کردن، درجه بندی و بسته بندی برای به حداقل رساندن از دست دادن اجزای فعال و جلوگیری از آلودگی است.

ذخیره سازی و حمل و نقل: در این بخش توصیه هایی برای نگهداری و حمل و نقل مواد گیاهی دارویی ارائه می شود. این نیاز به شرایط نگهداری مناسب، از جمله کنترل دما و رطوبت، برای حفظ کیفیت و جلوگیری از تخریب را برجسته می کند.

کنترل کیفیت: این دستورالعمل بر اهمیت اقدامات کنترل کیفیت در سراسر فرآیند تولید تاکید می کنند. این شامل ایجاد سیستم‌هایی برای قابلیت ردیابی دسته‌ای، مستندسازی شیوه‌های کشت و جمع‌آوری، و آزمایش برای آلاینده‌ها، مانند فلزات سنگین، آفت‌کش‌ها و آلاینده‌های میکروبی است.

 پایداری و ملاحظات زیست محیطی: این دستورالعمل بر نیاز به شیوه های پایدار برای حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی تاکید می کنند. منبع یابی مسئولانه، حفاظت از گونه های گیاهی و پایبندی به مقررات محلی و کنوانسیون های بین المللی را ترویج می کند.

آموزش و ترویج : این دستورالعمل بر اهمیت ارائه آموزش و آموزش به کشاورزان، جمع آوری کنندگان و سایر ذینفعان درگیر در تولید گیاهان دارویی تاکید می کنند. انتشار دانش در مورد GACP را برای ترویج درک و اجرای بهترین شیوه ها تشویق می کند.

شرکت آ سی اس با بکارگیری مجرب ترین کادر اجرائی و با سریعترین زمان در هماهنگی و انجام ممیزی، خدمات ارزیابی خود را برای صدور گواهینامه بین المللی GACP برای صنایع داروهای‌گیاهی و تولیدکنندگان گیاهان دارویی فراهم نموده است.در صورت نیاز با ما تماس بگیرید.

برای اطلاع از گواهی نامه های کشاورزی و ارگانیک اینجا کلیک کنید:گواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)