عملیات خوب زنبورداری GBP

گواهی زنبورداری ؛ عملیات خوب زنبورداری یا گواهی GBP؛ به سلامت و بهره وری کلنی های زنبور عسل کمک می کند. شامل مدیریت صحیح کندو: بازرسی منظم کندو برای اطمینان از سلامت کلنی ؛ آب و غذای کافی و متنوع؛ مدیریت بیماری و آفات؛ کنترل ازدحام: اقدامات پیشگیری از ازدحام را برای مدیریت تولید مثل کلنی و به حداقل رساندن تلفات احتمالی؛ سلامت و جایگزینی ملکه؛ ملاحظات زیست محیطی.این گواهی از ACS Canada صادر می شود.

اگر شما درگیر پرورش زنبور عسل هستید، مطمئنا به ایمنی خود، خانواده و همسایه ها توجه دارید و در عین حال رفاه زنبورها را نیز درنظر می گیرید. برای داشتن کندوی سالم و محافظت در برابر آفات و بیماری هایی که در سال های اخیر معرفی شده‌اند، نیاز به رعایت مجموعه ای از استانداردها و قوانین در پرورش زنبور عسل می باشید که در حیطه گواهی زنبورداری ؛ گواهی GBP قرار می گیرد. تولیدکنندگان عسل ایرانی، برای حضور در بازار جهانی به استانداردهای بین المللی نیاز دارند که منوط به چند شرط است: آلوده نبودن عسل به سموم و داروها /مخلوط نکردن عسل با شربتِ حاصله از تغذیه دستی وحفظ عناصر مفید و آنزیم های عسل (حرارت ندیدن عسل) می باشد.

برای رسیدن به این مطلوب، عملیات خوب زنبورداریGBP (Good Beekeeping Practices) ، یک استاندارد بین المللی پرورش زنبور عسل است که با رویکرد سیستماتیک به پرورش زنبور عسل، پرورش دهنده را قادر به شناسایی و مدیریت ریسک‌های کاری می‌سازد.این استاندارد، با طراحی نمودار جریان، ایمنی مواد غذایی، بهداشت و ایمنی شخصی و زیست محیطی، می‌تواند به راحتی خطرات احتمالی را شناسایی و اداره کند.

GBP  شامل رعایت محل قرارگیری کندوی عسل؛ موقعیت کندو؛ ساخت و ساز کندو؛ حذف قاب و شانه اتاق نوزادان؛ منابع ملکه و زنبور عسل؛ تغذیه مکمل؛ حذف عسل، فرآوری، جمع کردن و برچسب زدن؛ پردازش موم؛ ذخیره سازی و انتقال کندو و قاب بین کلونی ها؛ حرکت کلونی ها؛ کلونی های درگیر در خدمات گرده افشانی؛ درمان آفات و بیماری های خاص و انتقال کندو می باشد.

مدیریت کندو: زنبورداران باید از کندوهایی تمیز و خوش ساخت نگهداری کنند که محیط مناسبی را برای زنبورها فراهم کند. این شامل بازرسی و نگهداری منظم کندوها، اطمینان از تهویه مناسب، فضای کافی برای کلنی و محل مناسب کندو برای محافظت از زنبورها در برابر شرایط آب و هوایی شدید است.

پیشگیری و درمان بیماری: زنبورداران باید مراقب سلامت کلنی های خود باشند و اقدامات پیشگیرانه را برای به حداقل رساندن خطر بیماری ها و آفات انجام دهند. این شامل رعایت بهداشت خوب، مانند تمیز کردن و استریل کردن تجهیزات، و اجرای استراتژی های مدیریت یکپارچه آفات برای کنترل کنه ها، آفات و بیماری ها است.

مدیریت ملکه: زنبورداران باید ملکه زنبور عسل را به طور مؤثر مدیریت کنند تا از کلنی مولد و متعادل اطمینان حاصل کنند. این امر شامل تشکیل کلنی های ضعیف یا غیرمولد، جلوگیری از ازدحام و ارتقای تنوع ژنتیکی از طریق برنامه های اصلاح نژادی کنترل شده است.

حمایت تغذیه ای: ارائه تغذیه کافی برای زنبورهای عسل برای سلامت کلی و بهره وری آنها بسیار مهم است. زنبورداران باید با کاشت گیاهان علوفه ای مناسب، پرهیز از استفاده بیش از حد از آفت کش ها و تکمیل رژیم غذایی خود با شربت قند یا جایگزین های گرده در دوره های کمبود شهد، رژیم غذایی متنوع و متعادلی را برای کلنی های خود تضمین کنند.

ملاحظات زیست محیطی: شیوه های خوب زنبورداری بر نظارت زیست محیطی و زنبورداری پایدار تأکید دارد. زنبورداران باید حفاظت از زیستگاه را ترویج کنند، استفاده از مواد شیمیایی و آفت کش هایی را که می توانند به زنبورها آسیب برسانند را به حداقل برسانند و هنگام مدیریت کلنی های خود، اکوسیستم محلی را در نظر بگیرند.

ثبت سوابق: حفظ سوابق دقیق جنبه مهمی از شیوه های خوب زنبورداری است. زنبورداران باید سوابق بازرسی کندو، درمان بیماری، تولید عسل و سایر اطلاعات مرتبط را نگه دارند. این به ردیابی ، شناسایی مسائل بالقوه و اتخاذ تصمیمات مدیریتی آگاهانه کمک می کند.

ایمنی زنبورداران: زنبورداران باید ایمنی خود را در اولویت قرار دهند و هنگام کار با زنبورها اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند. پوشیدن لباس‌های محافظ، استفاده از ابزار مناسب زنبورداری و تمرین روش‌های مناسب برای جلوگیری از نیش زنبور و آسیب‌های احتمالی مهم است.

آ سی اس با آموزش و صدور گواهی زنبورداری ؛ گواهی GBP از ACS Canada شما را همراهی خواهد کرد.

برای اطلاع از گواهی نامه های کشاورزی و ارگانیک اینجا کلیک کنید:گواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)