گواهی FSSC درصنایع غذایی و مزایای آن
می 23, 2016
چرا هنوز سیستم HACCPدر دنیا برای ایمنی موادغذایی توصیه می شود
جولای 27, 2016

صدور گواهینامه FSC (Forest Stewardship Council) | Ics ایران

یادداشتی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد سازمان بین المللی محیط زیست

شورای حمایت از جنگلها FSC (Forest Stewardship Council) یک سازمان بین المللی غیرانتفاعی است که هدف اصلی آن محافظت از منابع جنگلی از طریق هماهنگی در موضوعات اقتصاد، جامعه ، محیط زیست و به منظور همکاری و مشارکت فعال در توسعه پایدار می باشد. در حال حاضر FSC دارای بهترین سیستم دینامیکی صدور گواهینامه در دنیا می باشد که بطور مدام با ذینفعان در ارتباط بوده و هرگونه تغییر در بازار و بهره برداری از منابع جنگل را از طریق مدیریت توسعه پایدار در دنیا پیگیری می نماید.

داشتن گواهینامه FSC به معنای استفاده از منابع چوبی و غیرچوبی جنگلها مطابق اصول و معیارهای FSC بوده و بیانگر این اصل است که سازمان دارنده گواهینامه فوق همزمان موضوعات اقتصادی، زیست محیطی و جامعه را در ارائه تولید و خدمات خود مدنظر قرار داده و بکار می بندد. داشتن گواهینامه FSC یعنی اطمینان از مسئول بودن در خصوص منابع جنگل و حفاظت از اکوسیستم در سراسر دنیاست.

طبق قوانین اروپا از سوم مارس سال ۲۰۱۳ کلیه محصولات صادراتی به اتحادیه اروپا می بایست استاندارد FSC داشته باشند و صادر کنندگان جهت حفظ سهم از بازار خود نباید فرصت را از دست دهند. در حال حاضر فقط ۱۰% محصولات چوبی دنیا دارای گواهینامه FSC هستند.

ظرف ۲۰ سال گذشته و طی مدتی که شورای FSC بنیانگذاری شده ، نشان و گواهینامه FSC جهانی شده و از اعتبار و جایگاه بسیار بالایی برخوردار گردیده و تاکنون بیش از ۳۵۰۰۰ گواهینامه در کل دنیا صادر شده و هر روز در حال افزایش است. طبق گزارش منتشره شورای FSC میزان فروش محصولات دارنده گواهینامه FSC بین ژوئن سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ حدود ۴/۸۳% افزایش داشته که سهم صنایع مبل حدود ۳/۸۵% بوده است.

گواهینامه های FSC در سه دسته اصلی زیر صادر می شوند:

۱-     مدیریت جنگل

۲-     زنجیره نگه داری

۳-     چوب تحت کنترل

 گواهینامه FSC مزایای زیر را جهت سازمانهای دارنده آن ایجاد می نماید:

–         ورود به بازار دوستدار محیط زیست در سراسر دنیا

–         افزایش سرمایه و ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در فضای کسب و کار

–         ایجاد دید مثبت در سطوح محلی و منطقه ای

–         بکارگیری نشان FSC که بیانگر قبول مسئولیت و رعایت قوانین مرتبط با مدیریت جنگلها می باشد

–         امکان بستن قراردادهای پر سود به دلیل تولید محصولات با نشان FSC

–         امکان نفوذ بیشتر در فضای کسب و کار به دلیل ثبت محصول دارای گواهینامه در سایت FSC

دیدگاه ها بسته شده است