ممیزی GMP واردات

شرکت ICS Great Middle East دارای مجوز فعالیت همکاری در زمینه ممیزی واحدهای تولیدی خارج از کشور در زمینه های تولیدات مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و بازرسی دیداری فروش آزاد در خارج از کشور از سازمان غذا و دارو، اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از تاریخ 25/12/1394 میباشد.

این مجوز به شرکت آی سی اس اجازه میدهد مطابق دستور العمل اجرایی نحوه تائید صلاحیت شرکتهای بین المللی بازرسی، ممیزی و صدور گواهینامه کلیه الزامات قانونی، ضوابط و مقررات جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور را در حین ارزیابی و ممیزی شرکتهای تولیدی نظارت، ممیزی و به صورت محرمانه به سازمان غذا و دارو گزارش نمائید.

مراحل ارزیابی شرایط فنی و بهداشتی واردات مواد غذایی/ آرایشی و بهداشتی

شرکت آی- سی- اس آمادگی دارد با بکارگیری مجرب ترین کادر اجرائی در سراسر دنیا و با سریعترین زمان در هماهنگی و انجام ممیزی خدمات ارزیابی خود را ارائه نماید.

راهنمای ارزیابی شرایط فنی و بهداشتی واحدهای تولیدی در خارج از کشور

1) هدف

کلیه دارندگان گروه محصولات غذایی ، آشامیدنی و گروه محصولات آرایشی و بهداشتی مطابق با دستورالعمل سازمان غذا و دارو مورد ممیزی و صدور گواهی قرار خواهند گرفت:

2) استانداردهای مورد پذیرش

براساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو ، کارخانه تولیدی در کشور مبداء براساس استانداردهای ذیل مورد ممیزی قرار خواهد گرفت

– محصولات غذائی و آشامیدنی ISO 22000-HACCP-BRC-IFS و یا سایر استانداردهای گروه GFSI

– محصولات آرایشی و بهداشتی GMP-ISO 22716 و راهنمای EU

3) مراحل فعالیتها

3-1) درخواست کننده فرم Application Form را تکمیل و ارسال نماید .

3-2) شرکت اقدام به ارزیابی اولیه و ارسال پیش نویس قرارداد می نماید.

3-3) در صورت موافقت با پیش نویس اولیه ، قرارداد نهایی بین وارد کننده و شرکت منعقد می گردد .

3-4) پس از کارسازی وجوه اولیه ، زمان ممیزی با هماهنگی ممیزین و وارد کننده تعیین می شود.

3-5) هماهنگی ایاب و ذهاب و اقامت تیم ممیزی و ممیزی در محل کارخانه تولید کننده توسطوارد کننده .

3-6) در صورت مشاهده عدم انطباق C-NCR (عمده) توسط تیم ممیزی ، باید دوباره تولید کننده در محل مورد ممیزی قرار گیرد ، در صورت مشاهده عدم انطباق M-NCR (فرعی ) گزارش اقدامات اصلاحی از تولید کننده دریافت و گزارش ممیزی تکمیل میشود .

3-7) تیم ممیزی مدارک ذیل را بصورت محرمانه به سازمان غذا و دارو ارسال می نماید :

– گزارش ممیزی

– چک لیست ممیزی

– گزارش اقدامات اصلاحی

– گواهی ممیزی

4) تائید گواهی فروش آزاد کالا در کشور مبداء

براساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، شرکت به منظور تائید گواهی فروش آزاد کالا در کشور مبداء ، ممیز به مراکز فروش کالا اعزام میشود تا نسبت به فروش اقلام مورد نظر با مارک تجاری مورد نظر اطمینان حاصل نماید.

مراتب تائید به صورت گزارش رسمی و گواهی مربوط به سازمان غذا و دارو ارسال می گردد .

یادآوری 1)

در صورتیکه کالا در کشور تولید کننده بفروش نرسد ، واردکننده با هماهنگی تولید کننده باید کشورهایی که در آن محصولات عرضه می شود را معرفی تا ممیزی در محل صورت پذیرد .

یادآوری 2)

در صورتیکه کالا با مارک تجاری دیگری در کشور تولید کننده به فروش برسد ، این شرکت قادر به تائید گواهی فروش آزاد کالا در کشور مبداء نمی باشد .