ممیزی GMP واردات(در حال حاضر این خدمات ارائه نمی شود)

شرکت ICS Great Middle East دارای مجوز فعالیت همکاری در زمینه ممیزی واحدهای تولیدی خارج از کشور در زمینه های تولیدات مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و بازرسی دیداری فروش آزاد در خارج از کشور از سازمان غذا و دارو، اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از تاریخ 25/12/1394 میباشد.

این مجوز به شرکت آی سی اس اجازه میدهد مطابق دستور العمل اجرایی نحوه تائید صلاحیت شرکتهای بین المللی بازرسی، ممیزی و صدور گواهینامه کلیه الزامات قانونی، ضوابط و مقررات جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور را در حین ارزیابی و ممیزی شرکتهای تولیدی نظارت، ممیزی و به صورت محرمانه به سازمان غذا و دارو گزارش نمائید.

مراحل ارزیابی شرایط فنی و بهداشتی واردات مواد غذایی/ آرایشی و بهداشتی

شرکت آی- سی- اس آمادگی دارد با بکارگیری مجرب ترین کادر اجرائی در سراسر دنیا و با سریعترین زمان در هماهنگی و انجام ممیزی خدمات ارزیابی خود را ارائه نماید.

راهنمای ارزیابی شرایط فنی و بهداشتی واحدهای تولیدی در خارج از کشور

1) هدف

کلیه دارندگان گروه محصولات غذایی ، آشامیدنی و گروه محصولات آرایشی و بهداشتی مطابق با دستورالعمل سازمان غذا و دارو مورد ممیزی و صدور گواهی قرار خواهند گرفت:

2) استانداردهای مورد پذیرش

براساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو ، کارخانه تولیدی در کشور مبداء براساس استانداردهای ذیل مورد ممیزی قرار خواهد گرفت

– محصولات غذائی و آشامیدنی ISO 22000-HACCP-BRC-IFS و یا سایر استانداردهای گروه GFSI

– محصولات آرایشی و بهداشتی GMP-ISO 22716 و راهنمای EU

3) مراحل فعالیتها

3-1) درخواست کننده فرم Application Form را تکمیل و ارسال نماید .

3-2) شرکت اقدام به ارزیابی اولیه و ارسال پیش نویس قرارداد می نماید.

3-3) در صورت موافقت با پیش نویس اولیه ، قرارداد نهایی بین وارد کننده و شرکت منعقد می گردد .

3-4) پس از کارسازی وجوه اولیه ، زمان ممیزی با هماهنگی ممیزین و وارد کننده تعیین می شود.

3-5) هماهنگی ایاب و ذهاب و اقامت تیم ممیزی و ممیزی در محل کارخانه تولید کننده توسطوارد کننده .

3-6) در صورت مشاهده عدم انطباق C-NCR (عمده) توسط تیم ممیزی ، باید دوباره تولید کننده در محل مورد ممیزی قرار گیرد ، در صورت مشاهده عدم انطباق M-NCR (فرعی ) گزارش اقدامات اصلاحی از تولید کننده دریافت و گزارش ممیزی تکمیل میشود .

3-7) تیم ممیزی مدارک ذیل را بصورت محرمانه به سازمان غذا و دارو ارسال می نماید :

– گزارش ممیزی

– چک لیست ممیزی

– گزارش اقدامات اصلاحی

– گواهی ممیزی

4) تائید گواهی فروش آزاد کالا در کشور مبداء

براساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، شرکت به منظور تائید گواهی فروش آزاد کالا در کشور مبداء ، ممیز به مراکز فروش کالا اعزام میشود تا نسبت به فروش اقلام مورد نظر با مارک تجاری مورد نظر اطمینان حاصل نماید.

مراتب تائید به صورت گزارش رسمی و گواهی مربوط به سازمان غذا و دارو ارسال می گردد .

یادآوری 1)

در صورتیکه کالا در کشور تولید کننده بفروش نرسد ، واردکننده با هماهنگی تولید کننده باید کشورهایی که در آن محصولات عرضه می شود را معرفی تا ممیزی در محل صورت پذیرد .

یادآوری 2)

در صورتیکه کالا با مارک تجاری دیگری در کشور تولید کننده به فروش برسد ، این شرکت قادر به تائید گواهی فروش آزاد کالا در کشور مبداء نمی باشد .