جایزه کیفیت خدمات و محصول

آ سی اس خدمات ارزیابی و تهیه گزارش ارزیابی برای صدورجایزه کیفیت خدمات و محصول و گواهی سبز از ACS Canada را به سازمان ها و‌موسسات ایرانی ارائه می نماید.

تعریف جوایز کیفیت :جوایزی هستند که برای برخی نتایج حاصل از اجرای کیفیت در یک شرکت از سوی سازمان اعطاء کننده اهدا می شود.
جوایز کیفیت به چه کسانی اهدا می شود:

جوایز کیفیت با توجه به نوع جایزه، به شرکت ها و موسسات اهدا می شود. به هنگام اهدای جوایز کیفی چه موضوعاتی را مورد ارزیابی قرار می دهند:

تمای جوایز کیفیت براساس ارزیابی عملکرد متقاضی جایزه با توجه به معیارهایی مشخص، اهدا می شود. به هنگام اهدای بعضی جوایز، نتیجه فعالیت های کیفیت (از قبیل رضایت مشتری)، در برخی پایداری تولید و در برخی دیگر مطابقت تولید با نیازمندی های مشتری، مورد ارزیابی قرار می گیرد. تعدادی از جوایز کیفیت غیر رقابتی هستند، یعنی بدون محدودیت در تعداد برندگان، عملکرد سازمان را ارزیابی کرده و جوایز را اهدا می کنند؛ اما اکثر آنها رقابتی می باشند. در کنار جوایز کیفیت، جوایز مشابه دیگری نیز برای موضوعاتی از قبیل رضایت مشتری، بهترین عملکرد و برخی موضوعات دیگر وجود دارد.

اهدای جوایز به روش های گوناگونی اعطا می شوند که عبارتند از:

– حکومت محلی یا دولت ملی

– گروههای تخصصی یا تجاری

– در سطح بین المللی

– در سطح منطقه ای

آیا کسب جوایز کیفیت منافعی هم به دنبال دارد:

عده ای معتقدند که مهمترین دلیل تلاش برای کسب جوایز کیفیت، تبلیغی است که نصیب سازمان یا شرکت برنده می شود. البته این خود سازمان یا شرکت است که اهدافش را از کسب این جوایز تعیین می کند. برخی سازمان ها تلاش برای کسب این جوایز را به عنوان نوعی اصلاح و درمان سازمان تلقی می کنند، چرا که بررسی دقیق و آماده سازی جهت کسب جوایز موجب بهبود سازمان می شود و موفقیت در کسب آن صرفاَ یکی از جوانب این تلاش است. بعضی سازمان ها موفقیت و عدم موفقیت در کسب این جوایز را به معنای حفظ یک مشتری عمده یا از دست دادن آن می دانند. دیگر سازمان ها تلاش برای کسب این جوایز را استفاده گسترده از یک ابزار کیفیت می دانند یا معتقدند نتیجه تلاش آن است که برای اولین بار گروه مدیریت ارشد به طور هماهنگ و آگاهانه عمل کرده اند. اگر هدف یک سازمان از کسب این جوایز عمدتا تبلیغ، کسب منافع مالی، بهبود اخلاق کارمندان، کاهش ضایعات، به حداقل رساندن اثرات محیط و غیره می باشد، باید صادقانه به این موضوع اعتراف کند و برای دستیابی به نتایج مورد نظر تلاش نماید و از فرایند کسب جایزه برای به حداکثر رساندند بازده خود بهره گیرد.

چگونه یک سازمان می تواند جوایز کیفیت را تصاحب کند:

سازمان برای کسب یک جایزه کیفیت باید شرایط اهدا کننده را به دقت مطالعه و بررسی کرده و سپس راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف خود تهیه نماید. هیأت مدیره یا گروه مدیریت باید در مورد راهکارها تعیین شده و تعهدات مربوطه بحث و تبادل نظر کنند. تلاش برای کسب جایزه معمولاَ ابتدا با ارسال مدارک و اسنادی از سوی سازمان به اهدا کننده آغاز می شود، وقتی این کار صورت گرفت، بازرسان و آزمون کنندگان مسایل و موضوعات مختلفی را در سازمان مورد بررسی قرار می دهند. مثلاَ اگر یکی از شرایط اهدای جایزه این است که کارمندان باید درک صحیحی از مقاصد و اهداف سازمان داشته باشند.

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه Quality Awards ؛ جایزه کیفیت؛جایزه سبز؛ جایزه پایداری Sustainability Awards با ما تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های توسعه پایدار اینجا را کلیک کنید:توسعه پایدار، ایزو ۲۶۰۰۰؛ ایزو ۵۰۰۰۱ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های زیست محیطی و سبز اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)