بانکداری سبز و صدور گواهینامه Green Banking

بانکداری سبز چیست و صدور گواهی نامه GREEN BANKING از ACS کانادا -بخش یک
می 18, 2015
ESL ACS CANADA
صدور گواهینامهESL صنایع لبنی
ژوئن 8, 2015

بانکداری سبز و صدور گواهینامه Green Banking | Ics ایران

در سراسر جهان، بانک ها و موسسات مالی نیز همچون سایر ارگانها، در مورد تاثیر بر محیط زیست نگران هستند. بانکها و موسسات مالی هم می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای برای زندگی بهتر در سیاره زمین داشته باشند.

بانکداری سبز اصطلاح کلی است که اشاره دارد به مجموعه‌ای از عملیات‌ها و دستورالعمل‌های مدون شده که بانک را از نظر اقتصادی، محیط زیست و اجتماعی پایدار می سازد. در این سیستم، فرآیندهای بانکی ابزارهای کارآمد و موثری هستند تا میزان تاثیر بر محیط زیست را صفر یا به حداقل برسانند. بطور کلی، فعالیت های بانکداری سبز مراقبت از محیط زیست، زیستگاه و منابع زمین است.

موضوع بانکداری سبز، از سال ۱۹۷۰ با بحث در مورد بانکداری و بازاریابی محیطی (ecological Banking) مطرح شد و به مرور زمان با توسعه پایدار که از دهه ۱۹۹۰ بر آن تاکید شده است، جنبه‌ای انسانی و مرتبط با محیط زیست و نسلهای آینده یافت.

مفهوم پایداری در بانکداری سبز، به عنوان رویکردی در کسب و کار مطرح است که به خلق ارزشهای درازمدت برای مشتری و کارکنان از طریق استراتژی سبز، و در نظر گرفتن تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک کسب و کار می پردازد.

وقتی صحبت از بانکداری سبز می‌شود، شاید تصور اولیه بیش از هر چیز بر روی بانکداری الکترونیک و سیستم‌هایی است که کمتر از کاغذ استفاده کنند، که قطعا بخشی از بحث، همین موضوعات را در بر می‌گیردکه سیستم‌های جدیدی که در بانک ها مورد استفاده قرار می‌گیرد به طور طبیعی منجر به حفاظت از محیط زیست می‌شود، این صرفه جویی از دو بعد قابل بررسی است، نخست آنکه بانکداری الکترونیکی سبب کاهش مصرف کاغذ می‌شود از  سوی دیگر، رشد در جهت حفظ محیط زیست را نیز شامل می‌شود.

ولی وظیفه بانک، فقط ارائه خدمات بانکی نیست، اگر بانک را مجموعه‌ای بدانیم که یک سری ورودی شامل منابع مالی و یک سری خروجی شامل سرمایه گذاری‌ها و وام‌های داشته باشد، بنابراین، بانکداری سبز باید در هردو بعد تعریف شود، نه فقط در بخش ورودی که بیشتر تحت عنوان خدمات بانکی شناخته می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره بانکداری سبز اینجا را کلیک کنید:بانکداری سبز؛ گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های توسعه پایدار اینجا را کلیک کنید:توسعه پایدار، ایزو ۲۶۰۰۰؛ ایزو ۵۰۰۰۱ (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است