ایزو ۹۰۰۱ و تفکر استراتژیک

گواهی نامه EXCiPACT از ACS کانادا
اکتبر 31, 2016
ایزو ۹۰۰۱
مدیریت دانش و ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵
دسامبر 20, 2017

ایزو ۹۰۰۱ و تفکر استراتژیک | Ics ایران

ایزو ۹۰۰۱

مدیریت دانش در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ به آن توجه ویژه ای گردیده است

تفکر استراتژیک چیست : از دیدگاه کلی نوعی “شناخت و درک” است که کمک می کند تا در شرایط پیچیده کسب و کار واقعیت های بازار و قواعد آن به درستی شناخته شود، ویژگی های جدید بازار زودتر از دیگران کشف شود و تلاطم بازار کسب و کار درک شود و برای پاسخ گوئی به این شرایط، راهکارهای نوع آورانه و ارزش آفرین ایجاد شود. کن ایچی اومی در کتاب ” تفکر طراح استراتژیک” نوشته است، اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هرچقدر به پرسنل فشار روحی و فیزیکی وارد کنید، سرانجام نتیجه ای جز سردرگمی و شکست حاصل نخواهد شد.با آموزش ایزو ۹۰۰۱ می توان به گواهی ایزو و با رویکرد مدیریت کیفیت؛ گواهی ایزو ۹۰۰۱ را از ACS W3 با اعتبار از IAS-IAF اخذ نمایید.گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com). با تفکر استراتژیک در ایزو ۹۰۰۱، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ سازمان شما قادر خواهد بود:

– درک کند چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر موثر است و چرائی آن از جمله اهداف کیفی مورد نظر ایزو ۹۰۰۱

-درک کند چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر موثر نیست و چرائی آن؛

– چگونه عواملی موثر برای مشتری ارزش آفرینی می نمایند؟ از جمله الزامات تمرکز بر مشتری مورد نظر ایزو .۹۰۰۱؛

– منابع مادی و غیرمادی سازمان برای تحقق این عوامل و دستیابی به اهداف بکار گرفته شود، از جمله الزامات تامین منابع مورد نظر ایزو ۹۰۰۱؛

– خصوصیات میزان رقابت و رقبا را به موقع تشخیص دهند؛

– مدل ذهنی خاصی خود را ایجاد کند که مبنای تصمیم گیری روزانه و جهت گیری کلی سازمان باشد، از جمله الزامات  تعیین اهداف و جهت گیری سازمان مورد نظر ایزو ۹۰۰۱.

۴ اصل از هفت اصل کلیدی در تفکر استراتژیک 

۱) هنر مدیریت پارادوکس ها تناقض ها و جمع اضداد: مقوله های ” رشد و سود آوری ” ، ” نوآوری و اثربخشی ” جزیی از جمع اضدادهای تفکر استراتژیک می باشد ، عموما توان مدیریتی ما بر روی یکی از اصول متمرکز و به سایر اصول بی توجه می شوند. تناقض هایی همچون ” گذشته و آینده ” ، ” تداوم و تغییر ” ، ” انعطاف و قدرت اجرا ” ، ” اصول و سنت شکنی اصول ” ، ” تنوع و عدم تنوع ” ، ” تمرکز و سعی و خطای استراتژیک” همچنان وجود دارد که باید با آن ها همزمان کنار آمد.

۲) بهبود دایمی چشم انداز: همیشه این تفکر را در سازمان رایج کنید که دستیابی به اهداف چشم انداز اتمام کار نیست بلکه شروعی بر تعریف چشم انداز و اهداف والا در مسیر تعالی مد نظر است.بالا رفتن سخت و بالا ماندن دشوار و کشنده است.سازمان همیشه در تعریف چشم انداز باید بهبود داشته باشد و آن را بروز آوری نماید و فرآیندهایی را در سازمان تعریف کند که انعطاف پذیر ، ریسک پذیر و تهاجمی و جسورانه باشد.(بهبود مستمر در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵)

۳)    ایجاد تصویر صحیح از آینده سازمان: از دیدگاه تفکر استراتژیک ، ایجاد تصویری صحیح از آینده سازمان و کسب و کار سازمان برای آینده نگری ضروری است. این تصویر باید همراه با درک تغییرات محیطی ، واکنش در برابر این تغییرات و تامین منابع برای امکان انجام واکنش ضروری است.شرایط دائما در حال تغییر و بازیابی تصویر سازمان تحت شرایط غیرقابل پیش بینی از اجزاء تفکر استراتژیک می باشد.(اهداف در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵)( تامین منابع در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵)

۴)    همگام بودن با نوآوری و خلاقیت: گذشت زمان با خود نوآوری و خلاقیت می آورد و ماندن در گذشته با روح تفکر استراتژیک تناقض دارد.باید با عبور زمان ، فرآیند ها ، ساختارها و خدمات و محصولات تغییر و بهبود یابند. ساختارهای محکم و فرآیندهای انعطاف پذیر جزیی لاینفک از اصل همگام با نوآوری و خلاقیت می باشند.(بهبود مستمر در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵)

تجزیه و تحلیل رقبا/چرایی آن در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ :

درک استراتژی فعلی رقبا و نقاط قوت و ضعف وی می تواند فرصت ها و تهدیدهای فعلی ما را شناسایی کند.

درک استراتژی آینده رقبا می تواند فرصت ها و تهدیدهای آینده را شناسایی کند.

پیش بینی واکنش خای احتمالی رقبای اصلی در خصوص هر انتخاب استراتژیکی که انتخاب می کنیم.

شناسایی عدم قطعیت های استراتژیک و نیاز به پایش رقیب در بازه زمانی خاص.

توصیه می شود برای درک تفکر استراتژیک در شناسایی رقبا در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ به تعاریف استاندارد توجه شود:

تعریف : گروه استراتژیک: گروهی از رقبا هستند که در یک بازه زمانی ، استراتژی رقابتی مشابهی را دنبال می کنند. رقیبانی که استراتژی رقابتی مشابه ای دارند؛ کانال توزیع مشابه /سطح کیفی مشابه/استراتژی ارتباطات مشابه دارند و رقیبانی که ویژگی های مشابه ای دارند. اندازه و سایز رقبا از لحاظ سازمان /تعداد پرسنل /دارایی ها / اموال/صلاحیت ها و شایستگی های مشابه/سطح همسان برند/امکانات و لجستیک مشابه/دسترسی بازارهای جهانی/ وجود R&D؛اعضای یک گروه استراتژیک موانع خروج نسبتا همسانی دارند.(اموال / کارخانه / نیروی کارمتخصص/ حفظ شهرت برند.) مثال : وقتی ۱۰۰ رقیب وجود دارد ، امکان تحلیل تک تک آنها بسیار سخت خواهد بود ، لذا با کاهش این تعداد ، به تعدادی گروه استراتژیک امکان تحلیل/ کاربردی کردن تحلیل بسیار آسان تر خواهد بود.گروه بندی استراتژیک در ایزو ۹۰۰۱ می تواند تصمیمات سرمایه گذاری استراتژیک را اصلاح کند. به جای اینکه در چه صنعتی سرمایه گذاری شود ، تصمیم گیری بر تعیین گروه استراتژیک خواهد بود.تعیین سود آوری کنونی و پتانسیل سود دهی آینده هریک از گروه های استراتژیک ضروری است.

رقبای بالقوه در ایزو ۹۰۰۱ : رقبایی که پتانسیل و شرایط حضور در بازارها را دارند شامل :

–     توسعه بازار(رقبایی که از لحاظ جغرافیایی امکان بسط بازارخود و واردشدن به بازارها را دارند.)؛ توسعه محصول ( رقبایی که از لحاظ امکانات فروش یا شرایط بازار ، می توانند محصولات همگروه با محصولات خود را نیز تولید کنند مثلا تولید آب یا دوغ توسط شرکت های تولید نوشابه )؛ یکپارچگی یک مرحله عقب تر : مثلا تولید کننده کنسرو ماهی و یا رب گوجه فرنگی تصمیم به تولید قوطی نماید.(یا خود مشتری)؛ یکپارچگی یک مرحله به جلو : مثلا تولید کننده قوطی تصمیم به تولید کنسرو ماهی و یا رب نماید .(یا خود تامین کننده )

با آموزش ایزو ۹۰۰۱ می توان به گواهی ایزو و با رویکرد مدیریت کیفیت؛ گواهی ایزو ۹۰۰۱ را از ACS W3 با اعتبار از IAS-IAF اخذ نمایید.CanadaCerts | ISO certificate, Quality Certificate, Food Certificate

دیدگاه ها بسته شده است