فرایند اخذ ایزو ۹۰۰۱ -پایش واثر بخشی فرآیند ها

ایزو ۹۰۰۱
گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ و بازنگری مدیریت
آوریل 18, 2014
گپ ؛ محصولات کشاورزی سالم با عملیات خوب کشاورزی (GAP)
آوریل 21, 2014

فرایند اخذ ایزو ۹۰۰۱ -پایش واثر بخشی فرآیند ها | Ics ایران

ایزو ۹۰۰۱

مدیریت دانش در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ به آن توجه ویژه ای گردیده است

فرایند اخذ ایزو ۹۰۰۱ با انجام ممیزی گواهی ایزو ۹۰۰۱ شروع و گواهی نامه معتبر را از نهاد جهانی ACS W3 با اکردیت  IAS-IAF  دریافت نمایید.CanadaCerts |

سئوالات چک لیست /توصیفی و بلی خیر

آیا فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت شناسایی، مستندسازی و درک شده است؟

آیا اهداف فرآیندها از جمله نتایج مورد نظر و معیارهای عملکرد مشخص تعریف شده است؟

آیا شاخص ها و معیارهای مناسبی برای نظارت بر عملکرد و اثربخشی فرآیندها ایجاد شده است؟

آیا فرآیندی برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مرتبط برای ارزیابی عملکرد فرآیند وجود دارد؟

آیا روش های تعریف شده ای برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده های فرآیند مانند تکنیک های آماری، تجزیه و تحلیل روند یا سایر ابزارهای مناسب وجود دارد؟

آیا نتایج اندازه گیری فرآیند با اهداف برنامه ریزی شده و معیارهای عملکرد مقایسه می شود؟

آیا مسئولیت ها و اختیارات تعریف شده ای برای نظارت و سنجش عملکرد فرآیند وجود دارد؟

آیا رویه ها یا دستورالعمل های مستندی برای انجام فعالیت های نظارت و اندازه گیری برای فرآیندها وجود دارد؟

آیا فعالیت های نظارت و اندازه گیری در فواصل زمانی برنامه ریزی شده برای اطمینان از عملکرد مداوم فرآیند انجام می شود؟

آیا از نتایج فعالیت های نظارت و اندازه گیری فرآیند برای شناسایی زمینه های بهبود و اجرای اقدامات اصلاحی لازم استفاده می شود؟

آیا سطوح پایش با استفاده از متدهایی که در طرحریزی فرایند توصیه شده صورت می پذیرد ؟

آیا در صورت وجود انحراف ، راهکارهای لازم توسط مسئولین فرایند ها جهت حل مشکلات و رفع انحراف صورت می پذیرد ؟

در صورت احتمال عدم اثر بخشی راهکارهای قبل از اجراء و یا عدم اثر بخشی آنها آیا در فرم اصلاحی و پیشگیرانه تکمیل شده است ؟

آیا شاخص های پایش و اندازه گیری تمام فرایندها تعیین شده است ؟

آیا پایش اثر بخشی در پریودهای زمانی مقرر صورت می پذیرد ؟

آیا پایش اثر بخشی در پریودهای زمانی مقرر ثبت می شود ؟

آیا نتیجه اثر بخشی هر فرایند به تضمین کیفیت (Q.A) و مدیریت ارشد جهت بازنگری اعلام می شود ؟

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایمنی و بهداشت شغلی اینجا را کلیک کنید:ایزو ۴۵۰۰۱ ، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است