ایزو ۹۰۰۱ ؛چک لیست فرآیند خرید

ایزو ۹۰۰۱
آموزش ایزو ۹۰۰۱؛چک لیست فرآیند ارتباطات با مشتری
آوریل 17, 2014
ایزو ۹۰۰۱
گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ و بازنگری مدیریت
آوریل 18, 2014

ایزو ۹۰۰۱ ؛چک لیست فرآیند خرید | Ics ایران

ایزو ۹۰۰۱

مدیریت دانش در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ به آن توجه ویژه ای گردیده است

با آموزش ایزو ۹۰۰۱ در آ سی اس؛ آموزش سیستم مدیریت کیفیت؛ گواهی نامه معتبر ایزو ۹۰۰۱ را از نهاد جهانی ACS W3 با اکردیت  IAS-IAF  اخذ نمایید.

سئوالات چک لیست /توصیفی -بلی خیر

آیا اطلاعات ورودی ذیل بطور روتین و به فرایند تدارکات وارد شده است ؟

          رسید اقلام خریداری شده

          در خواست خدمات و کالا  از سایر واحد ها

          نتایج پایش و اندازه گیری از عملکرد تامین کنندگان

          بودجه سالانه شرکت، آیین نامه معاملات

آیا معیار اثر بخشی فرایند محاسبه شده است ؟ ( در صورت تحقق خرید ) ؟

آیا در خواستهای خرید از لحاظ کفایت داده های خریدار ارزیابی و بررسی می شوند ؟ توسط چه کسی و چگونه ؟

آیا در صورت نیاز به خرید خارجی اولویت بندی خرید صورت می پذیرد ؟

در صورت دیر کرد در خرید  ، آیا برنامه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تدوین شده است ؟

آیا برنامه بهبود مستمر سیستم خرید وجود دارد ؟

آیا عملکرد فرایند بازرگانی نشان دهنده بهبود مستمر در فرایند خرید میباشد ؟

در صورت عدم بهبود مستمر ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه صورت پذیرفته است ؟

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایمنی و بهداشت شغلی اینجا را کلیک کنید:ایزو ۴۵۰۰۱ ، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)

         

دیدگاه ها بسته شده است