آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ -مدیریت انرژی۲

استاندارد سیستم ایزو مدیریت انرژی
گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ -مدیریت انرژی نیاز مبرم امروز صنعت کشور-۱
آگوست 25, 2014
GAP
گواهی شیلات؛ GAP شیلاتی-اصول مناسب آبزی پروری -۳
آگوست 27, 2014

آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ -مدیریت انرژی۲ | Ics ایران

استاندارد سیستم ایزو مدیریت انرژی

آ سی اس در زمینه آموزش و ممیزی استانداردهای ایزو بررسیهای متعددی را درخصوص چگونگی استفاده از منابع ارزشمند انرژی در سازمانها انجام داده است

استاندارد بین المللی ایزو ۵۰۰۰۱؛ الزاماتی را جهت ایجاد ، پیاده سازی ، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت انرژی مشخص می نماید که قصد آن توانمندسازی یک سازمان در پیگیری رویکرد نظام مند برای بهبود مداوم در عملکرد انرژی ، شامل کارایی استفاده و مصرف انرژی می باشد. این استاندارد قابلیت توانمند سازی سازمان برای استقرار سیستم بهبود عملکرد انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ از طریق آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ و دریافت گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ را دارد.

این استاندارد می تواند با سایر استانداردها و سیستم های مدیریتی هماهنگ و یکپارچه شود و سازمانها و شرکتها را با یک چارچوب یکسان در جهت استقرار سیستم و فرآیندهای مورد نیاز برای بهبود اثربخشی انرژی هدایت می کند و کمک مؤثری درجهت صرفه جویی اقتصادی و کاهش گازهای گلخانه ای با استفاده از مدیریت سیستمی انرژی می نماید.

مقصود از انرژی در این سیستم الکتریسیته ، سوخت ، بخار ، گرما ، هوای فشرده و واسطه های مشابه است و این استاندارد بین المللی الزامات کاربردی را در استفاده و مصرف انرژی شامل اندازه گیری ، مستند سازی و گزارش دهی ، طراحی و فعالیت خرید تجهیز ، سیستم ها ، فرآیندها و همچنین کارکنان دخیل در عملکرد انرژی مشخص می نماید .

* بارزترین اهداف و یا دستاوردهای استاندارد مدیریت انرژی:

– کاهش هزینه های مرتبط با انرژِی

– توانمند سازی سازمان ها برای برقراری سیستم ها و فرآیندهای بهبود عملکرد انرژی

– مدیریت نظام مند انرژی از ابتدای خرید و تأمین انرژی تا استفاده از آن

– کمکبه سازمانها در استفاده بهینه و با بهره وری بالای مصرف انرژی

– کاهش هزینه‌های انرژی بدون کاهش سطح کیفیت مصرف

– برقراری اهداف کلان ، اهداف خرد و برنامه های عملیاتی انرژی با توجه به الزامات قانونی و اطلاعات استفاده بارز انرژی

– ایجاد پایگاه داده‌های انرژی ، ارائه معیار ، اندازه گیری ،ثبت و گزارش  و هدایت مصارف انرژی

– برقراری چارچوب بهبود مداوم در مصارف انرژی شامل طرح ریزی ، اجرا ، بررسی و اقدامات لازم

– اجرای بازنگری انرژی و برقراری خط مبنا و شاخص های عملکردی انرژی

– بهره گیری از بهترین شیوه ها و تقویت رفتار صحیح مدیریت انرژی در تمامی سطوح سازمان

– کمک بهارزیابی و اولویت بندی فن آوری های جدید و  به حداقل رساندن آسیب‌های زیست محیطی

– آگاه سازی و آموزش پرسنل در زمینه انرژی و  ایجاد سیستم کنترل و بازبینی سالانه. ادامه دارد.

این استاندارد قابلیت توانمند سازی سازمان برای بهبود عملکرد انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ از طریق آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ و دریافت گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ را دارد.در صورت نیاز به آموزش ‌‌ایزو ۵۰۰۰۱ ، ارزیابی و صدور گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های توسعه پایدار اینجا را کلیک کنید:توسعه پایدار، ایزو ۲۶۰۰۰؛ ایزو ۵۰۰۰۱ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

آ سی اس خدمات ارزیابی و تهیه گزارش ارزیابی گواهی سبز را به سازمان ها و‌موسسات ایرانی ارائه می نماید. گواهی نامه بین المللی سبز از نهاد صدور گواهی ACS کانادا صورت می پذیرد.CanadaCerts |

دیدگاه ها بسته شده است